20 listopada 2019

Trzymamy kciuki za powstanie nowego Miejsca Aktywności Lokalnej na Starym Mokotowie!

Wspieramy inicjatywę sąsiedzką na Starym Mokotowie. Mieszkańcy pragną stworzyć tu, w lokalu na rogu ulic Puławskiej i Narbutta miejsce spotkań, wymiany myśli, umiejętności i przedmiotów. Otwartą i egalitarną przestrzeń. 2 grudnia mija termin rozpatrzenia #Petycja99
przez urząd Mokotowa. Jak pisze członkini Zielonych Urszula Dragan:

"Potrzebne są nam – społeczeństwu – przestrzenie wspólne. Przestrzenie wymiany myśli, przedmiotów, czasu, uwagi. Przestrzenie dostępne dla wszystkich. Taką przestrzenią jest dla mnie lokal, o który staram się z sąsiadkami. Ten na rogu ulic Puławskiej i Narbutta.
Miejsce, które może stać się Miejscem Aktywności Lokalnej albo instytucją kultury?
Miejsce wymian myśli, umiejętności, przedmiotów. Gdzie odbywać się będą wykłady, warsztaty, spotkania na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju. Gdzie ta przestrzeń będzie dostępna i egalitarna. Gdzie będzie kawiarenka naprawcza i Jadłodzielnia."
Polecamy stronę https://www.facebook.com/Stwórzmy-Miejsce-Aktywności-Lokalnej-na-Mokotowie
oraz Petycję o utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej na Starym Mokotowie odpowiadającego na potrzeby mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób starszych w lokalu  przy Puławskiej 20/Narbutta 2 i w związku z tym o wyłączenie lokalu z konkursu komercyjnego (https://tinyurl.com/w9dgkq2

Zdjęcie: Twitter15 listopada 2019

Apel o podjęcie zdecydowanych działań porządkujących zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy w Warszawie


W związku z zatrzymaniem burmistrza dzielnicy Włochy pod zarzutem
przyjęcia łapówki od dewelopera, koło warszawskie Partii Zieloni wzywa
władze samorządowe Warszawy do podjęcia zdecydowanych działań
porządkujących zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tak aby
uniemożliwić związaną z tym korupcję w naszym mieście.

W szczególności wzywamy do przyspieszenia prac nad przyjęciem planów
zagospodarowania przestrzennego i do pokrycia nimi całego miasta w
najkrótszym możliwym prawnie czasie. Ich brak skutkuje tym, że decyzje
o warunkach zabudowy wydawane są przez urzędników miejskich uznaniowo,
co jest korupcjogenne. Prowadzi też do chaosu przestrzennego.
Uniemożliwia zrównoważone planowanie rozwoju miasta. Jest sprzeczne z
ideą demokratycznego i przejrzystego podejmowania decyzji o naszej
wspólnej przestrzeni.

Po drugie, wzywamy CBA, prokuraturę i władze Warszawy do kontroli
wszystkich decyzji o warunkach zabudowy pod kątem możliwości
popełnienia przestępstwa korupcji. Znane są osoby, środowiska,
precedensy.

Uważamy za pilne i niezbędne przyjęcie w warszawskim ratuszu kodeksu
etycznego, zawierającego zasady zgłaszania przez urzędników,
mieszkańców i przedstawicieli biznesu przypadków nadużyć, procedury
weryfikacji zgłoszeń i ochrony sygnalistów. Wymagamy od władz
samorządu miasta stołecznego Warszawy, aby prowadziły jasną politykę
zera tolerancji dla łamania prawa i czerpania korzyści majątkowych z
tytułu piastowania funkcji publicznych.

Zarząd Koła Warszawskiego Partii Zieloni
12 listopada 2019

11 listopada pod Cytadelą

- To tu stały szubienice, na których ginęli bohaterowie naszej wolności. W X Pawilonie byli więzieni i dręczeni, Tutaj zabijani. A grzebani tam - na stokach Cytadeli. Było ich setki. A tysiące wywieziono stąd na Sybir.
Wielu, bardzo wielu było wśród nich rewolucjonistów i ludzi lewicy, którzy łączyli walką o wyzwolenie narodowe z walką o wyzwolenie społeczne. Tak jak napisano na sztandarze PPS niesionym na manifestacji na placu Grzybowskim 13 listopada 1904: "Przecz z wojną i caratem. Niech żyje Wolny Polski Lud".
Stoimy nad grobami tych, którzy i które wolności nie doczekali. Nie doczekali tego dnia sprzed stu jeden laty, gdy - jak to wówczas mówiono - "Polska wybuchła". Ale nie wybuchłaby bez ich poświęcenia, pracy i krwi.
Bez powstańców, konspiratorów, bez spiskowców wolności.
Bez polityków tak różnych jak Piłsudski i Paderewski. Daszyński i Dmowski. Wszyscy oni mają swój wkład w ten dzień radości, gdy po 123 latach (wyobraźmy to sobie: po stu dwudziestu trzech latach!) Polska znowu była.
Mimo politycznych różnic, mimo wielkich ideowych sporów, wszyscy oni kierowali się troską o dobro wspólne. O naszą wspólną Ojczyznę.
____________
Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom i przyjaciółkom, którzy byli z nami na naszej skromnej, symbolicznej uroczystości
Marek Kossakowski

Zdjęcie: Leszek Ciepliński

7 listopada 2019

List Koła Warszawskiego Partii Zieloni ws. zieleni miejskiej

W sierpniu br. koło warszawskie Partii Zieloni zwróciło się do Ratusza z propozycjami co do dalszych ulepszeń w sposobie zarządzania miejską zielenią, tak by jeszcze skuteczniej dostosować je do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Wśród propozycji było m. in. ograniczenie koszenia trawników, rozszerzenie łąk kwietnych z parków, skwerów i pasów dróg również na tereny osiedlowe, zakładanie ogrodów deszczowych oraz objęcie ochroną drzew dojrzałych – których usługi ekosystemowe wielokrotnie przewyższają te świadczone przez młode drzewka – tak aby miały pierwszeństwo przy planowaniu miejskich inwestycji. 
Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo. Z satysfakcją stwierdzamy, że myślenie Ratusza jest zbieżne z naszym. Przede wszystkim – w przygotowywaniu jest obecnie Polityka Ochrony Drzew, w ramach której m. in. zostaną objęte ochroną drzewa dojrzałe, tak aby ich pielęgnacja miała pierwszeństwo przed ew. wycinką. W jej ramach zostanie także ograniczone grabienie liści jesienią i pakowanie ich w plastikowe worki, tak aby stworzyć właściwe warunki do zimowania dla jeży i innych stworzeń, tworzących miejski ekosystem. Dokument ma być gotów do końca bieżącego roku i będzie obowiązujący dla zarządców terenów. Bardzo nas to cieszy!
W ramach innego dokumentu, Warszawskiego planu dla klimatu, przewidziano z kolei finansowe wsparcie dla urządzeń do małej retencji (np. ogrodów deszczowych), zakładanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zachęcamy mieszkańców Warszawy do korzystania z tej możliwości! W sytuacji wielotygodniowych letnich susz każda kropla deszczu, gdy w końcu spadnie, jest na wagę złota i powinna być pieczołowicie zmagazynowana, zamiast błyskawicznie spływać via Wisła do morza.
Inne nasze postulaty (częstość koszenia, rośliny przyjazne dla zapylaczy, łąki kwietne) znajdują odzwierciedlenie w opracowanych przez Ratusz Standardach kształtowania zieleni Warszawy. Wytyczne tego dokumentu, jak czytamy, są i będą uwzględniane w specyfikacjach do umów zawieranych z firmami zieleniarskimi.
Cieszy nas zrozumienie ze strony Ratusza dla wymogów wyzwań klimatycznych i środowiskowych, wobec jakich stoimy. Miasto nie musi być betonową pustynią i wyspą ciepła, może natomiast i powinno stać się oazą zieleni i bioróżnorodności, przyjazną dzikiej przyrodzie i klimatowi. Dlatego wiele dawnych praktyk trzeba zrewidować i przeformułować. Dziękując za dotychczasowe działania, wobec pogłębiających się zmian klimatycznych zachęcamy do ich dalszej intensyfikacji, a razie potrzeby – jesteśmy gotowi służyć radą i wsparciem w słusznych posunięciach. Ze swej strony proponujemy np.:
- rzetelne konsultacje społeczne w sprawie każdego zaplanowanego do wycięcia drzewa w Warszawie, w intencji szukania rozwiązań alternatywnych
- ustanowienie miejskiej służby publicznej, która pomagałaby samorządom i mieszkańcom w zweryfikowaniu, czy drzewo przeznaczone do wycinki można jednak zachować i jak to osiągnąć.
Obiecujemy dalsze pilne śledzenie działań warszawskiego samorządu ws. zieleni i klimatu i liczymy na owocną współpracę!26 października 2019

Warszawa wybrała zieloną posłankę!

Reprezentantka Partii Zieloni w okręgu Warszawa i zagranica kandydująca z 9. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, Urszula Zielińska została wybrana do Sejmu. Serdecznie dziękujemy za każdy z 7536 oddanych głosów.
Do Sejmu dostały się trzy osoby z Partii Zieloni: Tomasz Aniśko z Ośna Lubuskiego, Małgorzata Tracz z Wrocławia oraz Urszula Zielińska. Nie zwalniamy tempa i będziemy dalej ciężko pracować, aby zazielenić polską politykę.

Dołącz do nas!
https://www.partiazieloni.pl/dzialaj/

20 maja 2019

Marsz Polska w Europie 18 maja 2019

Źródło: Fbacebook

W sobotę na Placu Bankowym w Warszawie zebrały się tysiące Polaków aby zademonstrować swoje poparcie dla wspólnej Europy i zachęcić nas wszystkich do wzięcia udziału w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Oczywiście wzięliśmy czynny udział jako członkowie Koalicji Europejskiej.
A oto mała fotorelacja.


Zbieramy się... m.in. Jarek Malicki, Wanda Majewska
Fot. Archiwum Zieloni

Fot. Arch. Zieloni
Krótkie przemówienie
Tu nasi Współprzewodniczący: 
Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski
Źródło: Fb.
Ruszamy
Nasze Kandydatki: Magdalena Gałkiewicz i Ula Zielińska idą na czele.
Fot. Arch. Zieloni.
Niekończąca się rzeka ludzi
Źródło: Wprost. https://www.wprost.pl/galeria/14498/Ulicami-Warszawy-przeszedl-marsz-Polska-w-Europe.htmlZawsze tam gdzie potrzeba. Również jako zespół porządkowy.
Fot. Arch. Zieloni

Wyróżniały nas kamizelki...
Fot. Arch. Zieloni

.... i dobre samopoczucie. Włodek Surowiecki.
Fot. Arch. ZieloniZachęcamy
Fot. Arch. ZieloniMorze na placu Konstytucji.
Fot. Marek Kossakowski
Magdalena Gałkiewicz, Ewa Sufin-Jacquemart,
Marek Weryszko, Sylwester Jankowski
Żródło: Fb.


Na zakończenie kilka słów.
Fot. Arch. Zieloni
Oraz kilka starych piosenek z tekstem jakże aktualnym.
Fot. Arch. Zieloni

18 maja 2019

Zieloni kandydują do Europarlamentu

Już 26 maja wybory do Europarlamentu!
Przedstawiamy naszą kandydatkę w okręgu 4 (Warszawa i okolica) oraz kandydata w okręgu 5 (Mazowsze) na listach Kolacji Europejskiej

Urszula Sara Zielińska


Cześć! Nazywam się Urszula Sara Zielińska i jestem kandydatką do Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Jeśli tak jak ja pragniesz zielonej Polski w sercu silnej, solidarnej Europy - zagłosuj na mnie 26. maja!

Ukończyłam zarządzanie i marketing Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na co dzień pracuję w biznesie z młodymi ludźmi z ponad 30 krajów świata. W Partii Zieloni działam jako członkini zarządu krajowego i grupy programowej. Pracowałam i mieszkałam w trzech krajach europejskich, mówię biegle w trzech językach: angielskim, niemieckim i oczywiście polskim. Kocham Europę. Jestem Polką i Europejką. Unia Europejska to moja instytucja. 
Do Polski wróciłam kiedy zrozumiałam, że nie mogę być obojętna na wprowadzanie autorytaryzmu i rujnowanie przyrody w moim - naszym kraju. 
Kiedy poskładałam w jaką taką całość historię swojej rodziny, odkryłam, że niemal każde jej pokolenie musiało walczyć o swoją tożsamość i wolność. Prapradziadkowie - podlascy unici, ukrywający religię w lasach przed carskim wojskiem. Pradziadek Bronek, który od 16 roku życia walczył o wolną Polskę: w harcerstwie, w POW, w pierwszym Wojsku Polskim, na wojnie bolszewickiej, w armii gen. Andersa. Dziadkowie - porwani z domów jako dzieci, poznali się i pokochali w hitlerowskim obozie pracy. Tata, szykanowany przez SB do niemal ostatnich lat komuny. Jako dziecko na widok milicyjnych nysek odruchowo uciekałam w podwórka. Dzis znów, po kilku latach ulicznych protestów - ten odruch powrócił. Wtedy postanowiłam: ani kroku dalej, panowie! 
Walczyłam w obronie Puszczy Białowieskiej, angażowałam się w projekt Ratujmy Kobiety, brałam udział w obywatelskich protestach w obronie niezależnych sądów. Napisałam zielony program "Polska bez smogu", współtworzę kampanię edukacyjną "Polska Oddycha" oraz ponadpartyjny program "Transformacja energetyczna i ochrona klimatu", rozwijam struktury Zielonych na wschodzie Polski i w Warszawie. 

Już dziś robię wszystko co w mojej mocy żeby nie oddać demokracji, o którą walczyły pokolenia przed nami. Nie oddam naszego miejsca w Unii, naszego lasu, naszej przyrody. Nie oddam nawet kawałka chodnika populistom, aspirującym dyktatorom, nacjonalistom, ksenofobom. Mój cel i wizja to Polska ekologiczna, demokratyczna i sprawiedliwa społecznie. Polska w sercu silnej, zjednoczonej Europy. Tą wizję realizuję - ze wszystkich sił i długoterminowo. 
Do tego świata Cię zapraszam. Pora na mnie, na Ciebie, na nasze pokolenie - dołącz do mnie!

https://www.facebook.com/urszulasarazielinska/

Wojciech KubalewskiŚwiat stanął na krawędzi katastrofy. Żyjemy dziś w systemie gospodarczym i społecznym służącym zyskowi i kapitałowi (stąd w końcu jego nazwa: kapitalizm). Nie potrafi on odpowiedzieć na pytanie, od którego zależy przetrwanie naszego gatunku na planecie Ziemia: jak mamy działać, aby nie zniszczyć nieodwracalnie jedynej planety, jaką mamy. Uważam, że musimy znaleźć inną formulę życia, pracowania i rozwoju dla całej ludzkości. Jestem głęboko przekonany, że oparcie się o dobrostan całego społeczeństwa, zmniejszenie antropopresji na środowiska przyrodnicze i okiełznanie wielkiego kapitału i wielkich korporacji w imię sprawiedliwego podziału owoców pracy ludzkiej, są jedyną dla nas szansą. Dlatego Partia Zieloni.

https://www.facebook.com/pg/wmk.kubalewski

Polecamy kandydatów i kandydatki Partii Zieloni na listach Koalicji Europejskiej w całej Polsce!
https://partiazieloni.pl/kandydaci-i-kandydatki-do-parlamentu-europejskiego/

`

12 maja 2019

Irena Sendlerowa. 11 rocznica śmierci

Fot. archiwum Partii Zieloni

Jak co roku zebraliśmy się na Cmentarzu Powązkowskim, aby złożyć kwiaty na grobie Ireny Sendlerowej. Działaczki PPS i Żegoty, bohaterki II Wojny Światowej, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

Pamiętajmy o tych, którzy narażając własne życie ratowali innych.

Fot. archiwum Partii Zieloni

Fot. archiwum Partii Zieloni

2 maja 2019

1 Maja

Żródlo: Fb
Z okazji Święta Pracy 🌹  wszystkim pracującym życzymy stabilności zawodowej, godnej płacy i szacunku do pracy, a naszej gospodarce wielu nowych, dobrych zielonych miejsc pracy! 🌻
Zieloni europosłowie i europosłanki w Parlamencie Europejskim zadbają o:
👷‍♀️ Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy; zapewnienie osobom poszukującym pracy możliwości podnoszenia kwalifikacji; wspieranie przedsiębiorczości społecznej i zakładania małych firm
👩‍🏫 Zabezpieczenie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych, negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego
👨‍💻 Zmianę prawa pracy i przepisów socjalnych tak, aby uwzględniały one zmieniający się charakter pracy, a także chroniły osoby pracujące na własny rachunek oraz na umowy cywilnoprawne
👩‍💼 Uwzględnienie stresu wynikającego z pracy jako czynnika stanowiącego zagrożenia dla zdrowia
👪 Ułatwienie skracania i zmiany godzin pracy na życzenie pracownika np. ze względu na potrzebę opieki nad dziećmi czy starszymi rodzicami
👨‍🔧 Ułatwienie pracy za granicą poprzez wprowadzenie europejskiego ubezpieczenia społecznego i jednolitą kwalifikacja zawodów
👨‍🏭 Ochronę praw pracowników-migrantów i walkę ze wszelkimi formami wyzysku i pracy przymusowej
 Nasza przyszłość zależy od Twojego wyboru. 26 maja zagłosuj na kandydatów i kandydatki Partii Zieloni na liście Koalicji Europejskiej.
👉 https://partiazieloni.pl/glosuj-na-zielonych-do-parlamentu…/
#1maja #ŚwiętoPracy #CzasNaOddech #GłosNaZielonych#ZielonyNowyŁad #KoalicjaEuropejska

Wraz z naszą młodzieżówką i przedstawicielką młodzieżówki Europejskich Zielonych
byliśmy na zaproszenie OPZZ na uroczystościach pod Cytadelą.
Źródło:Fb

Sprzątanie w Wielką Sobotę

Żródło: Fb.
Dziękujemy wszystkim, którym udało się wygospodarować poranek Wielkiej Soboty na sprzątanie Gocławia - i to pomimo nadchodzących świąt i obowiązków - jesteście mega!
Ci, którym nie udało się dotrzeć - nie martwcie się, będą "następne razy" bo było naprawdę fajnie i pożytecznie.
Specjalne podziękowania dla Aleksander Taszkin za skoordynowanie nas z panią burmistrz i zorganizowanie worków i odbioru śmieci!

15 marca 2019

W obronie PolesiaW piątek 15. Marca mieszkańcy Polesia i Lubelszczyzny oraz lubelskie Towarzystwo dla Natury i Człowieka złożyli petycję do lokalnych samorządów o odrzucenie planów zagospodarowania umożliwiających budowę kolejnej kopalni węgla kamiennego na terenach cennych przyrodniczo. 

Jednocześnie w Warszawie przedstawiciele Partii Zieloni złożyli wniosek o zaniechanie pokładów węgla kamiennego na terenach chronionych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie na ręce Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka. Zieloni opublikowali też nowe stanowisko w sprawie inwestycji węglowych na Polesiu. 

Budowa kolejnych szybów i kopalni węgla na terenie Polesia znacząco i w sposób nieodwracalny zmieni charakter pojezierza i jego przyrody. Stosunki wodne ulegną gwałtownemu zachwianiu. Tereny podmokłe, w tym unikatowe bagna chronione Konwencją Ramsarską - najprawdopodobniej wyschną - mówiła Urszula Zielińska, członkini zarządu krajowego Partii Zieloni. 

Przy dzisiejszym stanie wiedzy o wpływie paliw kopalnych na ocieplenie klimatu i przyspieszenie zagrożeń klimatycznych, wydawanie kolejnych koncesji na wydobycie węgla - zwłaszcza na terenach tak cennych przyrodniczo jak Polesie Zachodnie - jest przeciwne interesowi społecznemu i głęboko nieetyczne - mówił Marek Kossakowski, współprzewodniczący Partii Zieloni.

Rozumiemy problemy wyludnienia i stagnacji gospodarczej, z którymi borykają się samorządy i mieszkańcy Polesia i Lubelszczyzny. Ten region niewątpliwie potrzebuje impulsu inwestycyjnego. Ale jego najcenniejsze zasoby to nie węgiel, a nieskażone środowisko, unikatowe bogactwo fauny i flory, tereny rolnicze, a przy okazji - największe nasłonecznienie w kraju. Dlatego na Polesiu może i powinna rozwijać się turystyka i rekreacja, rolnictwo i produkcja zdrowej żywności, ale również czysta i bezpieczna energetyka oparta na źródłach odnawialnych - dodała Zielińska.

Warto dodać, iż w nowej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, to właśnie inwestycje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w odniesieniu do regionów pozostających w tyle pod względem przechodzenia na czystą energię - są jednym z priorytetów i przedmiotem wsparcia finansowego. To może być bardzo interesujące dla samorządów i mieszkańców Polesia - mówił Kossakowski. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...