18 listopada 2016

Bronimy drzew nad Kanałem Żerańskim!


Koło Warszawskie Partii Zieloni wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją związaną z wycinką drzew na terenie dzielnicy Białołęka nad Kanałem Żerańskim.


Planowana budowa gazociągu dostarczającego gaz do bloku parowo-gazowego z tłoczni w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG Termika zakłada wycięcie aż 4000 drzew rosnących nad Kanałem. To działanie pociągnie za sobą dewastację ekosystemu Kanału Żerańskiego, bo na odcinku ok. 10 km nie tylko drzewa i krzewy zostaną zlikwidowane, ale będzie też usuwana roślinność wodna. Zostaną w ten sposób zniszczone siedliska wielu dzikich zwierząt, w tym rzadkich gatunków ptaków, ssaków i płazów.

Teren ten, wartościowy pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, jest bardzo popularny nie tylko wśród mieszkańców Białołęki, ale i całej Warszawy jako miejsce przyjazne rekreacji i uprawianiu sportów wodnych. W dokumentach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla ulic Morelowej i Kowalczyka znajdują się stwierdzenia o konieczności zachowania tych terenów o charakterze leśnym jako aktywnych biologicznie przestrzeni powiązanych z Doliną Wisły i pełniących istotną funkcję ekologiczną.

Plany inwestycyjne PGNiG Termiki wywołały liczne protesty i postulaty zmiany trasy przebiegu gazociągu, odbyły się dziesiątki rozmów i mediacji oraz wymieniono setki stron korespondencji. Mieszkańcy zdają sobie sprawę ze znaczenia tego gazociągu dla bezpieczeństwa energetycznego stolicy, jednak podkreślają, że decyzje są podejmowane bez poszanowania zarówno środowiska naturalnego jak i potrzeb i oczekiwań społecznych.

Jakby tego było mało okazało się, że wydano decyzję o wycince kolejnych 600 drzew w tej okolicy, tym razem w związku z budową osiedla mieszkaniowego przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Kowalczyka.

Zgodnie z przepisami planowane są nasadzenia drzew w nowych miejscach, ale te przez wiele lat nie dadzą cienia, długo nie będą oczyszczać powietrza w wystarczającym stopniu, nie staną się szybko siedliskiem dla ptaków i drobnych zwierząt.

Warszawie potrzebne są nowe inwestycje, jednak ważniejsze jest zachowanie równowagi między potrzebami cywilizacyjnymi a zachowaniem środowiska naturalnego. Interes przemysłu często odnosi zwycięstwo nad myśleniem ekologicznym, bo skutki naruszania systemu przyrodniczego odczujemy dopiero po wielu latach. Mieszkańcy, którzy protestują wobec planów wycięcia kilku tysięcy drzew na stosunkowo małym terenie, nie robią tego w obronie ładnego widoku z okna, ale w interesie przyszłych pokoleń.

Koło Warszawskie Partii Zieloni stanowczo sprzeciwia się krótkowzrocznej, szkodliwej polityce, która nie docenia lub nie rozumie wagi zachowania walorów środowiska naturalnego w imię źle pojmowanego rozwoju.
  
Zarząd Koła Warszawskiego  Partii Zieloni
18 listopada 2016 r.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...