27 maja 2014

Zaproszenie: Łupienie Patagonii

„Łupienie Patagonii – światowe koncerny w pogoni za gazem łupkowym, przykład argentyński”

Zapraszamy na spotkanie z argentyńskimi działaczami społecznymi walczącymi ze światowymi koncernami wydobywczymi o godne warunki życia lokalnych społeczności i czyste środowisko oraz na pokaz filmu dokumentalnego „Łupienie Patagonii”

Środa, 28 maja, godz. 18.00-20.00
Zielone Centrum M1
ul. Marszałkowska 1 lok. 160

Wieczór organizowany przez Polską Zieloną Sieć, Fundację Strefa Zieleni i Młodzieżowa Sieć Klimatyczną, w partnerstwie z kołem warszawskim Partii Zieloni.


Carolina Garcia ze stowarzyszenia "Multisectorial against fracking in Neuquén" oraz Diego di Risio z organizacji Observatorio Petrolero Sur przyjechali do Europy, by mówić o tym, co mające swoje siedziby w Europie koncerny takie jak Chevron, Total czy Shell robią w cennych przyrodniczo i jednocześnie bogatych w złoża np. gazu łupkowego obszarach Argentyny. Uczestnicząc w Walnych Zebraniach koncernów Shell i Total przedstawili specjalnie przygotowany raport „Heading South: The dash for unconventional fossil fuels in Argentina”.

Pod względem potencjału do wykorzystania rezerw gazu i ropy z łupków Argentyna jest trzecim krajem na świecie. Źródła energii w Argentynie to w 90% ropa naftowa i gaz ziemny, co sprawia, że presja na ich wydobycie jest tak duża.

Argentyńczycy z regionu Neuquén borykają się z problemami podobnymi do tych, które w Polsce dotyczą mieszkańców rolniczych obszarów Lubelszczyzny – rolników ze sławnego już w świecie Żurawlowa. I jedni i drudzy walczą o prawo do współdecydowania o przyszłości miejsc, w których żyją wiedząc, że praktyki światowych koncernów wydobywczych mogą nie tylko doprowadzić do zabrania im ziemi, lecz również szybko zniszczyć to, co dla nich najważniejsze – środowisko, w którym żyją i wodę, której używają.

Mieszkańcy argentyńskiego Neuquén i polskiego Żurawlowa walczą o jeszcze jedno – o odpowiedzialność sektora wydobywczego nie tylko względem swoich akcjonariuszy, lecz także względem wszystkich ludzi, na których wpływa ich działalność – czyli nas wszystkich.

„Jeśli robimy coś dla innych, lecz bez nich, robimy to przeciwko nim”.

Program spotkania:

Wprowadzenie – organizatorzy

1. Pokaz filmu „Łupienie Patagonii”
„Fracking Patagonia”, reż. G.Lassalle, prod. Friends of the Earth France, 2014, 44 min., napisy polskie

2. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi
(ok. 1 godz.), tłumaczenie konsekutywne z hiszpańskiego


María Carolina García – ekspertka w temacie inżynierii środowiskowej i ochrony miejsc cennych przyrodniczo, członkini stowarzyszenia Multisectorial against fracking in Neuquén. Carolina pracuje dla lokalnej instytucji zajmującej się ochroną cennych przyrodniczo obszarów (Direccion Provincial de las Areas Protegidas), monitoruje projekty koncernów Shell i Total prowadzone na obszarze chronionym Auca Mahuida, oraz wpływ przemysłu wydobywczego w rejonie Neuquén.

"Multisectorial against fracking in Neuquén" jest siecią zrzeszającą członków lokalnych społeczności Mapuche, organizacje społeczne i ekologiczne, związki zawodowe, zrzeszenia studentów protestujących przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego w Neuquén. Słowo „multisektorowy” wskazuje na to, jak wiele różnych sektorów społecznych jest razem przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego w Neuquén. Rejon Neuquén jest najważniejszym regionem w Argentynie, jeśli chodzi o wydobycie gazu łupkowego.

Diego di Risio – politolog, jeden z fundatorów organizacji pozarządowej Observatorio Petrolero Sur (Buenos Aires), członek sieci Oilwatch International i Multisectoral against fracking Neuquén. Diego analizuje argentyńską politykę energetyczną, sytuację związaną z boomem wydobycia gazu i ropy metodami niekonwencjonalnymi oraz rolę ponadnarodowych koncernów i argentyńskiego rządu.

Observatorio Petrolero Sur to argentyńska organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem lokalnych społeczności przeciwnych ekspansji koncernów wydobywczych poprzez budowanie ich potencjału do wyrażania swoich stanowisk w regionie i na poziomie krajowym, dokumentowanie szkodliwej działalności koncernów.

Raport „Heading South: The dash for unconventional fossil fuels in Argentina” dostępny na razie we francuskiej wersji językowej: http://www.amisdelaterre.org/rapportargentine.html

Trailer filmu: http://terresdeschiste.fr/en/trailer/

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić na fb.

23 maja 2014

List do wyborczyń i wyborców

Droga wyborczyni, drogi wyborco,

W niedzielę głosowanie. Wielu z Was, którym bliskie są zielone wartości, zastanawia się, czy warto głosować na nasz komitet, który wystawił listy tylko w 5 okręgach. Te 5 okręgów – Pomorze, Warszawa z wianuszkiem, Łódzkie, Śląsk oraz Zachodniopomorskie z Lubuskim – zamieszkuje 43% uprawnionych do głosowania wyborczyń i wyborców. Czy warto więc oddać swój głos na partię, której szanse na przekroczenie progu nie wydają się zbyt wielkie?

Takie wątpliwości to rzecz w 100% naturalna. Odpowiedzialny obywatel, odpowiedzialna obywatelka chce wiedzieć, jakie będą skutki tego, co robi ze swoim głosem – czy jego/jej głos coś zmieni, i w jakim  kierunku.

Zieloni walczą w tych wyborach o jak najlepszy wynik. Nie tylko dla siebie – walczymy o wynik przede wszystkim dla tych wszystkich wyborców i wyborczyń, które nie czują się reprezentowane przez partie politycznego establishmentu. Dla tych, których głos nie jest dziś słyszalny. Musimy to sobie powiedzieć z brutalną szczerością: w tych wyborach tylko głos na Partię Zieloni daje szansę, że za rok, gdy przyjdzie nam wybierać Sejm i Senat, będziemy mieć do wyboru coś więcej niż stała oferta „wzbogacona” najwyżej przez Janusza Korwin-Mikkego i Ruch Narodowy.

Na Partię Zieloni warto głosować dlatego, że to inwestycja w przyszłość.

Kończąca się kampania do Parlamentu Europejskiego to dla Partii Zieloni nie tylko 5 zarejestrowanych list, lecz także to wszystko, co udało nam się przy okazji zbudować. Przede wszystkim – sojusz z innymi ideowymi formacjami: Partią Kobiet, Młodymi Socjalistami, Polską Partią Socjalistyczną, ruchami miejskimi i wiejskimi. Tę współpracę chcemy i będziemy kontynuować. Zgromadziliśmy też doświadczenie, dzięki któremu w wyborach parlamentarnych za rok będziemy w stanie zarejestrować listy w całej Polsce. Szeregi partii rosną, powiększając się codziennie o nowe członkinie i członków, sympatyczki i sympatyków.

Aby kontynuować nasz projekt budowania rzetelnej, ideowej, zielono-lewicowej alternatywy potrzebujemy Twojego wsparcia. Przede wszystkim – Twojego głosu.

Twój głos będzie dla nas i dla świata sygnałem, że jest zapotrzebowanie na partię taką jak nasza, łączącą postulaty sprawiedliwości społecznej, trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz praw człowieka. Będzie magnesem, który będzie przyciągał do nas osoby chętne do działania, a nam samym doda sił do dalszej wytrwałej pracy.

Twój głos na nas będzie również efektywnie głosem przeciwko skrajnie prawicowym komitetom, walczącym o przekroczenie progu. Podnosząc frekwencję, utrudnisz im dostanie się do Parlamentu Europejskiego.

Twój głos na nas daje również szansę na powstrzymywanie skrajnej prawicy w przyszłości. Popularność prawicowych radykałów jest wprost proporcjonalna do rozczarowania establishmentową lewicą – Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Twoim Ruchem. Żadna z tych partii nie udźwignęła – i nie udźwignie – gniewu i rozczarowania młodych wyborców, a tym bardziej – ich nadziei. Potrzebujemy bowiem gniewu, ale potrzebujemy też nadziei - na bardziej solidarną Polskę, Europę, świat. Tylko wiarygodna alternatywa po lewej daje szansę na powstrzymanie wzrostu budzących uzasadnioną grozę sił po prawej stronie.

Tę siłę musimy wspólnie zbudować. Jeśli chcesz, by Twój głos zmienił Polskę, głosuj na Partię Zieloni!

No dobrze, ale co mają zrobić osoby zamieszkałe w jednym z okręgów, gdzie nie ma zielonej listy?

Jeśli nie masz zaświadczenia o prawie do głosowania i nie możesz wybrać się na niedzielną wycieczkę do jednego z okręgów, gdzie jest zielona lista – wciąż jest kilka sposobów, by nas wesprzeć:

* namawiając rodzinę i znajomych w okręgach, gdzie są zielone listy;
* ustawiając sobie na profilu awatara „Głosuję na Zielonych!”;
* zapisując się do partii – następnego dnia po wyborach zaczynamy pracować nad wyborami samorządowymi, parlamentarnymi i prezydenckimi;
* wpłacając darowiznę na partię lub na komitet wyborczy.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcesz nas w ten lub inny sposób wesprzeć.

Kreślę się z szacunkiem,

Adam Ostolski
Przewodniczący Partii Zieloni


22 maja 2014

Małgorzata Aulejtner: Podstawą Europy musi być solidarność

- Pracujesz jako pielęgniarka. Uważasz, że doświadczenia z tej pracy mogłyby Ci się przydać w Parlamencie Europejskim?

W pracy pielęgniarki spotykamy się coraz częściej z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, przemocą w rodzinie – zagadnieniami, którymi powinna się zajmować Unia Europejska.

Komisja Europejska w kwestiach zdrowia i żywności mówi o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości. W jaki sposób w Polsce można zapewnić wysoką jakość usług medycznych, skoro brak pielęgniarek już dziś jest bardzo dotkliwym problemem? Nie bierze się on znikąd – jest związany z niechęcią do wykonywania zawodu obarczonego ogromną odpowiedzialnością, a jednocześnie nisko płatnego – uposażenia pielęgniarek w Polsce są wśród najniższych w krajach Unii Europejskiej. Mamy również najniższy w UE wskaźnik pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 5,4.

Biorąc pod uwagę dane demograficzne z Polski i państw unijnych (spadek urodzin i wydłużenie czasu życia) ważne jest określenie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarek i położnych nie tylko na poziomie Polski, ale również w Unii Europejskiej.

- Czy środowiska pielęgniarskie śledzą pracę unijnych instytucji? W jaki sposób podejmowane tam decyzje wpływają na sytuację w polskim systemie ochrony zdrowia?

W naszej pracy musimy znać pewne zapisy unijne, które mają wpływ na wykonywanie pracy w ochronie zdrowia. Dotyczą one m.in. wymagań stawianych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE i w Polsce, dyrektywy dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitalnym i opieki zdrowotnej, dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych, ochrony środowiska, czasu pracy oraz jej bezpieczeństwa i higieny. W systemie ochrony zdrowia maja one istotne znaczenie, gdyż pozwalają nam pracować w bezpiecznym dla nas i pacjenta środowisku.

Patrząc na problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie oraz koniecznością zapewnienia osobom starszym wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej Unia Europejska powinna zająć się wprowadzeniem dyrektywy, której celem byłoby wzmocnienie pozycji pielęgniarek w systemach ochrony zdrowia poszczególnych państw członkowskich.

- Dlaczego wybrałaś Zielonych? W Polsce nie za często kojarzy się ich z kwestiami zdrowotnymi, chyba że z dbałością o czystą wodę czy powietrze...

Pielęgniarka ma za zadanie nie tylko wykonywać czynności pielęgniarskie, ale również diagnozować problemy zdrowotne pacjenta, problemy rodziny i środowiska, w którym żyje pacjent. Choroby nie biorą się same z siebie, na ich rozwój wpływ ma styl i jakość życia. Czysta woda, powietrze czy gleba, ale też jakość żywności są nie mniej ważne od zdrowego stylu życia.

Zieloni w swoim programie bardzo przywiązują wagę do problemów związanych z ochroną środowiska, bezpieczną żywnością wysokiej jakości, dbałością o godne warunki pracy, pracę dla młodych i politykę senioralną. Moje wyobrażenie zawodu pielęgniarki od zawsze kojarzy mi się z poszanowaniem praw człowieka.

Szanuję ludzi bez względu na płeć czy pochodzenie. W mojej pracy nie chcę i nie mogę różnicować pacjentów ze względu na ich przynależność do grup mniejszościowych. Wszelkie przejawy dyskryminacji są obce mojej naturze i wychowaniu. Hymn pielęgniarski w swoim ostatnim wersie mówi o służbie idei humanizmu – przyświeca mnie ta sama idea.

Zrównoważony rozwój jest od 1997 roku zasadą konstytucyjną, o czym chyba niewiele osób pamięta. Od zmian społecznych i gospodarczych przyjaznych dla środowiska i chroniących zasoby naturalne zależy dalszy rozwój człowieka.

- Jak wyobrażasz sobie solidarną Europę, o której mówią Zieloni?

Ujednolicenie standardów unijnych w zakresie prawa pracy w oparciu o Kartę Praw Podstawowych jest kluczowe dla rozwoju Europy. Nierówne traktowanie pracowników, obarczanie ich odpowiedzialnością za kryzys finansowy spowodowany przez banki, pogłębiające się bezrobocie i co za tym idzie wykluczenie społeczne cofają nas w rozwoju.

Godność, równość, solidarność i prawa obywateli muszą być priorytetem solidarnej Europy. W tych opisanych w Karcie Praw Podstawowych słowach mieszczą się wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, zawarte w nich jest również prawo do ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego. Solidarna Europa to również – o czym nie powinniśmy zapominać – kontynent, troszczący się o prawa zwierząt.

Małgorzata Aulejtner
Lista nr 12, poz. nr 3

Małgorzata Aulejtner, pielęgniarka, działaczka związkowa, Sekretarz Komisji Rewizyjnej OZZPiP V kadencji, znalazła się na trzecim miejscu zielonej listy. Uważa, że w Polsce i w Unii Europejskiej konieczne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakość ochrony zdrowia powinna być priorytetem we wszystkich krajach UE. Jest przekonana, że wprowadzenie norm zatrudnienia dla pielęgniarek poprzez instytucje unijne zmniejszyłoby ryzyko zgonów i niepożądanych zdarzeń medycznych. Jest zwolenniczką podpisania Karty Praw Podstawowych w Polsce i stosowania jej w pełnym zakresie.

21 maja 2014

Katarzyna Dmochowska: Młodzi dla innej Europy

- Działasz w Federacji Młodych Europejskich Zielonych. Jakie są plany tej organizacji na tegoroczną kampanię europarlamentarną? Jakie postulaty uważają za priorytetowe?

Federacja Młodych Europejskich Zielonych w kampanii europarlamentarnej w 2014 roku stawia na następujące kwestie:
1) Potrzebę solidarnej Europy, która sprzeciwia się polityce oszczędnościowej Unii Europejskiej.
2) Demokratyczną Europę, w której proces podejmowania decyzji jest  transparentny i jasny dla wszystkich Europejczyków. Decyzje powinny być podejmowane na najniższym, a jednocześnie najbardziej efektywnym poziomie.
3) Równe szanse i tolerancję dla wszystkich mniejszości seksualnych.
4) Rozwój polityki energetycznej uwzględniającej aspekty ekologiczne, społeczne i lokalne, stawiającej na odnawialne źródła energii, a nie drogą energetykę jądrową. 
5) Wolność przemieszczania się po Europie.

- Czy uważasz, że osoby młode w Polsce mają te same problemy co ich rówieśnicy w innych krajach Europy? Jakie rozwiązania tych problemów proponują Zieloni?

Młodzi mają podobne problemy, wynikające z kryzysu gospodarczego Unii Europejskiej z 2008 roku. Wysoki procent bezrobocia w tej grupie, wzrost nierówności społecznej,  słabe możliwości rozwoju i pogorszenie warunków socjalnych są jego skutkami. Aż 14 milionów młodych Europejczyków nie jest zatrudnionych, nie uczy się i nie uczestniczy w szkoleniach.

Europejska Partia Zielonych promuje międzypokoleniową sprawiedliwość we wszystkich obszarach: od zmian klimatu po systemy emerytalne. Chce stworzenia polityki młodzieżowej na poziome Unii Europejskiej oraz odpowiednie wdrożenie jej na poziomie narodowym.

Priorytety działania Zielonych w ramach polityki przyjaznej ludziom młodym to:

a) Utworzenie Europejskiej Gwarancji dla Młodych, zapewniającej możliwość otrzymania interesujących ofert pracy zawodowej lub szkoleń/praktyk w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia edukacji lub utraty pracy dla osób poniżej 25 roku życia.
b) Powołanie funduszu młodzieżowego, który ma zapewnić finansowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi, zapewnienie mobilności osobom niestudiującym oraz wsparcie programu wolontariatu dla młodzieży.
c) Podwójny system kształcenia zawodowego i edukacji, który pomoże zredukować wysoki procent bezrobocia wśród młodych Europejczyków.
d) Zapewnienie staży i praktyk interesujących pod względem rozwoju zawodowego, które byłyby zgodne z wykształceniem aplikanta i zapewniałyby mu/jej wynagrodzenie.
e) Stworzenie wspólnotowego programu nauczania języków Unii Europejskiej.
f) Obniżenie wieku wyborczego do 16 roku życia. Dzięki takiej zmianie młodzież będzie mieć szansę podejmować demokratycznie  decyzje na wszystkich szczeblach. Ta zmiana wymagać będzie również edukacji politycznej młodych.
g) Utworzenie Konwencji Młodzieży Unii Europejskiej dla osób poniżej 30 roku życia, w celu wzmocnienia głosów młodzieży i ich pomysłów na przyszłość UE.
h) Utworzenie godnych warunków życia dla młodzieży poprzez  wspieranie programów mieszkaniowych, zapewnienie taniej komunikacji miejskiej i niedrogiego jedzenia.

- Poza kwestiami takimi jak bezrobocie osób młodych od lat zajmujesz się kwestiami związanymi z klimatem i energią. Dlaczego uważasz je za ważne i w jaki sposób zaangażować w nie osoby młode?

Kwestie te są kluczowe dla przyszłości Europy i którymi chcę się zająć w Parlamencie Europejskim. Zapobieganie zmianom klimatycznym, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej to sprawy, które stanowią wielkie wyzwanie dla kontynentu.

Przyszłość należy do młodych! To ważne, by młodzi rozumieli wagę sprawy i zapewnili sobie godziwą przyszłość! Młodzi najlepiej integrują się  poprzez europejskie i/lub narodowe organizacje młodzieżowe organizujące warsztaty, happeningi, wymiany młodzieży. Organizacje, takie jak International Youth Climate Movement pomagają młodym osobom wymieniać się wiedzą o  problemach borykających dany kraj i sposobach na ich rozwiązanie.

- Czym jeszcze zamierzasz się zająć w Parlamencie Europejskim?

Przede wszystkim chciałabym się zająć sprawami klimatu i energii. Są to sprawy najbliższe mojemu sercu i zgodne z moją edukacją i zainteresowaniami. Zależy mi również na działaniach na rzecz zmniejszania poziomu bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Postaram się również wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego tak, aby żywność ekologiczna była dostępna dla wszystkich.

Katarzyna Dmochowska
Lista nr 12, poz. nr 7

Katarzyna Dmochowska, urodzona w Warszawie, absolwentka studiów magisterskich, specjalizacja w Katedrze Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. członkini Partii Zieloni, działaczka i aktywistka na rzecz ochrony środowiska, odnawialnej energii i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Zwolenniczka zrównoważonego rozwoju. Współorganizowała niektóre wydarzenia towarzyszące Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 19 w Warszawie w 2013 r. w ramach Federacji Młodych Europejskich Zielonych. Uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska.

20 maja 2014

Cezary Żurawski: W stronę Europy Społecznej

Unia Europejska to dzisiaj bardzo złożony twór polityczny i ekonomiczny. Wiążą ją ponadnarodowe projekty gospodarcze, finanse, przepływ środków produkcji i siły roboczej.

W jaki sposób osoba o socjalistycznych poglądach może działać na rzecz lepszej Europy?

UE potrzeba dziś więcej sprawiedliwości społecznej, a także dążeń do poprawy jakości życia jej obywatelek i obywateli. Potrzeby te znajdują swoje oparcie w bogatej tradycji europejskiego humanizmu.

Unia Europejska nie załatwi rzecz jasna wszystkich naszych problemów wewnętrznych. Tworzy jednak standardy i wyznacza kierunki rozwoju państw członkowskich.

Jestem socjalistą i działaczem związkowym. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Moją uwagę skupiają kwestie, związane z prawem pracy, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, bezpieczeństwem socjalnym obywatelek i obywateli Unii, a także kreśleniem wizji rozwoju Europy, szanującego środowisko naturalne.

Ważnym tematem na szczeblu UE jest chociażby tocząca się obecnie debata na temat europejskiej płacy minimalnej. Temat ten, podnoszony przez europejski ruch związkowy, wzbudza wiele kontrowersji.

Dla naszych pracowników rozwiązanie to wydaje się korzystne. Niemieccy socjaliści, z którymi dyskutowałem uważają, że rozwiązanie to będzie dobrze funkcjonować, jeżeli płacę minimalną zróżnicujemy w zależności od potencjału ekonomicznego danego regionu UE.

Związki zawodowe w krajach zamożnych, na przykład krajach nordyckich, czują się z kolei zagrożone taką regulacją prawną, gdyż może ona wpłynąć na obniżenie wysokości ich płacy minimalnej. Rolą dobrego europarlamentarzysty jest poszukiwanie kompromisu w tej sprawie.

Parlament Europejski pracuje obecnie nad dyrektywą wdrożeniową. Ma ona na celu zapobieganie krzywdzącym praktykom pracodawców wobec pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami swojego kraju. W krajach takich jak Cypr lub Malta, gdzie prawo pracy jest mniej korzystne dla pracownic i pracowników, narażeni są oni na zatrudnienie na gorszych warunkach.

Dyrektywa wdrożeniowa miałaby ujednolicać zasady zatrudnienia. Nie jest to błahy problem – dotyczy on około 120 tysięcy pracownic i pracowników, z czego Polki i Polacy stanowią około 20%.

Wdrożenie dyrektywy to niewątpliwy krok w dobrym kierunku. Należy jednak czuwać nad tym, by prace nad nią nie przysłoniły problemów milionów migrujących po Europie pracowników. Wśród nich znajdziemy wiele polskich obywatelek i obywateli – z Polski w poszukiwaniu pracy wyemigrowało ich już ponad 2 miliony.

Pracownicy migrujący to tylko jedna z 10 grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją. O prawa kobiet, osób o odmiennej orientacji seksualnej, obywatelek i obywateli Unii wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa, statusu rodzinnego czy problemów edukacyjnych nadal musimy się dopominać – także na szczeblu europejskim.

Poza kreowaniem prawa na forum Parlamentu Europejskiego możliwe jest również inicjowanie debat na ważne problemy społeczne. Uważam, że wykluczenie i dyskryminacja są tematami, zasługującymi na uwagę PE.

Czy ekologię i postęp technologiczny można pogodzić?

Na pewno! Trzeba tylko przestać myśleć o doraźnym zysku, a zacząć myśleć długofalowo.

Widać to przy okazji toczącej się obecnie w UE dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym. Warto popracować nad rozwiązaniami, które zapewnią nam również bezpieczeństwo ekologiczne. Takie właśnie rozwiązania proponują europejskie partie Zielonych.

Wymieniłem tylko kilka zagadnień, ważnych dla mnie jako dla kandydata do Parlamentu Europejskiego o lewicowych poglądach. Nie wyczerpują one jednak długiej listy tematów, którymi nasz kontynent powinien się zająć w najbliższych latach.

Europie przez lata udało się osiągnąć imponujące wskaźniki rozwoju. Do doskonałości nadal nam jednak daleko. Wierzę, że rozwiązania proponowane przez europejską lewicę mogą nas do niej zbliżyć.

Cezary Żurawski
Lista nr 12, poz. nr 8

Cezary Żurawski, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz związkowy i publicysta. Członek Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, przewodniczący organizacji zakładowej do 2011 roku, był Członkiem Rady Federacji ZZPE. Tekst pochodzi z bloga autora.

19 maja 2014

Zaproszenie: spotkanie z warszawskimi kooperatywami

Kooperatywna integracja - zapraszamy was na spotkanie spotkanie z warszawskimi kooperatywami!

Zielone Centrum M1
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
Czwartek, 22 maja, godz. 19.00


Warszawska Kooperatywa Spożywcza to inicjatywa konsumentów, którzy chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę. Działają od 2010 r. - WKS była pierwszą kooperatywą spożywczą w Polsce!

Kooperatywa Dobrze (http://www.dobrze.waw.pl/) wkrótce otworzy pierwszy w Polsce sklep prowadzony przez kooperatywę spożywczą. Sklep, o którego kształcie i rozwoju decyduje otwarta społeczność członków i członkiń. Sklep, w którym zdrowa żywność nie będzie droga.


Na spotkaniu porozmawiamy o idei kooperatyzmu, o tym jak można - za pomocą politycznego pomidora, zmieniać świat :)

Ponadto dowiemy się:
1) Jak działa WKS
2) Jak można stworzyć sklep wspólnie kooperatywą Dobrze
3) Jak możesz się zapisać

Zapraszamy laików, osób tworzące RWSy oraz inne kooperatywy - poznajmy się! Działajmy wspólnie!

Swój udział w wydarzeniu można potwierdzić na fb.

18 maja 2014

Bez słów: Dzień Walki z Homofobią i Marsz Szmat

17 maja w Warszawie na placu Zbawiciela pod Tęczą, w Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią, kandydatki i kandydaci Partii Zieloni do Parlamentu Europejskiego na specjalnej konferencji prasowej podpisali publicznie zobowiązanie do podjęcia działań przeciwko homo-, bi- i transfobii.

Po południu warszawscy Zieloni wzięli zaś udział w Marszu Szmat.

Zieloni na Marszu Szmat16 maja 2014

Bez słów: happening przeciwko TTIP

15 maja 2014. Karmimy ośmiornicę TTIP. Pożarła już polską Konstytucję, kodeks pracy, Kartę Praw Podstawowych, Protokół z Kioto. Nie dajmy się! TTIP - transatlantyckie porozumienie handlowe między UE a USA - obniży standardy socjalne i ochrony środowiska, przedłoży interesy wielkich korporacji nad prawa obywatelskie.

Happening zorganizowany wspólnie przez Partię Zieloni i Polską Partię Piratów.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...