8 marca 2017

Jak dobrze rodzić w Warszawie

Stanowisko Rady Koła Warszawskiego Partii Zieloni w sprawie jakości opieki okołoporodowej w WarszawiePartia Zieloni od zawsze stała po stronie kobiet i ich praw. Ciąża i poród to czas wymagający szczególnej opieki, której zapewnienie jest obowiązkiem rządzących na szczeblu centralnym i lokalnym. Standard opieki zdrowotnej nie może być uzależniony od sytuacji ekonomicznej, miejsca zamieszkania i statusu społecznego kobiet. Nie może on zależeć również od światopoglądu personelu medycznego i osób w organach decyzyjnych.
Z oburzeniem przyjmujemy fakt, że w skład zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, który ma opracować nowe standardy opieki okołoporodowej w Polsce, wszedł prof. Bogdan Chazan, były dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie. Stanowczo protestujemy przeciwko obecności w tym zespole osoby, która działa na rzecz ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet.
Koło Warszawskie Partii Zieloni z niepokojem obserwuje też obecne realia opieki okołoporodowej w Warszawie i uważa za niezbędne podjęcie natychmiastowych kroków w celu poprawy sytuacji.
W szczególności postulujemy:
- wdrożenie obowiązujących Standardów Opieki Okołoporodowej we wszystkich warszawskich szpitalach oraz zapewnienie finansowania procesu ich wdrażania przez NFZ lub inne jednostki finansujące szpitale;
- zapewnienie ciężarnym niezbędnych badań i opieki w ramach świadczeń; finansowanych przez państwo we wszystkich lokalnych ośrodkach opieki zdrowotnej, tak aby można je było wykonać jak najbliżej miejsca zamieszkania w najbliższym możliwym terminie;
- podmiotowe traktowanie osób rodzących i poszanowania ich woli co do przebiegu i miejsca porodu, w tym umożliwienie obecności więcej niż jednej osobie towarzyszącej podczas porodu;
- wspieranie porodów fizjologicznych, jako najbardziej korzystnych dla matek i dzieci; szczególnie domagamy się wspierania edukacji w tym zakresie oraz zwiększenia liczby tzw. domów narodzin, w których położne samodzielnie sprawują opiekę nad kobietą w ciąży, podczas naturalnego porodu oraz w prawidłowo przebiegającym okresie poporodowym (obecnie w Warszawie funkcjonuje tylko jeden dom narodzin przy szpitalu św. Zofii);
- pokrywanie kosztów porodów domowych, w tym usług położnych w trakcie porodów domowych; obecnie osoby wybierające poród domowy muszą pokrywać wszystkie jego koszty, włącznie z wynagrodzeniem położnej;
- finansowanie doradztwa laktacyjnego (dotychczas dostępnego jedynie odpłatnie, pomimo istnienia wielu poradni laktacyjnych min. przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie), aby umożliwić kobietom przezwyciężanie trudności przy karmieniu piersią oraz promowanie tej formy karmienia dziecka także w praktyce pediatrycznej;
- wspieranie położnych jako grupy zawodowej, w tym godne płace oraz realistyczne minimalne normy zatrudnienia w publicznej służbie zdrowia, oraz jako opiekunek osób ciężarnych, których opieka często pozwala uniknąć medycznej interwencji;
- zwiększenie dostępności doul, które wspierają osoby ciężarne oraz matki po porodzie merytorycznie i psychicznie;
- finansowanie przez władze samorządowe specjalistycznych organizacji i stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Warszawie;
- wspieranie edukacji okołoporodowej oraz upowszechnienie i udostępnienie przez władze lokalne przestrzeni na kluby mam, jako profilaktyki wykluczenia w okresie wczesnego macierzyństwa;
- bezpłatną i łatwo dostępną pomoc psychologiczna np.w sytuacji utraty dziecka, depresji okołoporodowej;
- kompleksową edukację mieszkanek i mieszkańców Warszawy na temat przysługujących im praw i obowiązków związanych z narodzinami dziecka oraz praw osób nieheteronormatywnych w ciąży.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...