2 stycznia 2020

Nowe Koła Partii Zieloni w Warszawie

Z przyjemnością informujemy o rozwoju struktur Partii Zieloni w Warszawie.

W listopadzie powstało Koło Zieloni Białołęka. Nowe Koło zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem dzielnicy Białołęki.

Przewodniczącymi nowego Koła zostali Renata Brząkała oraz Waldemar Kamiński. Zapraszamy do polubienia strony:

https://www.facebook.com/ZieloniBialoleka/

W grudniu powstało Koło Mokotów-Ochota, którego przewodniczącymi zostali Urszula Dragan i Kamil Jabłoński. Koło wspiera lokalnie inicjatywy zgodne z postulatami Parti Zieloni. O działaniach Zielonych na Mokotowie i Ochocie można dowiedzieć się za pośrednictwem stron:

https://www.facebook.com/pg/Zieloni-Mokotów
https://www.facebook.com/pg/zieloniochota

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności w warszawskich dzielnicach!20 listopada 2019

Trzymamy kciuki za powstanie nowego Miejsca Aktywności Lokalnej na Starym Mokotowie!

Wspieramy inicjatywę sąsiedzką na Starym Mokotowie. Mieszkańcy pragną stworzyć tu, w lokalu na rogu ulic Puławskiej i Narbutta miejsce spotkań, wymiany myśli, umiejętności i przedmiotów. Otwartą i egalitarną przestrzeń. 2 grudnia mija termin rozpatrzenia #Petycja99
przez urząd Mokotowa. Jak pisze członkini Zielonych Urszula Dragan:

"Potrzebne są nam – społeczeństwu – przestrzenie wspólne. Przestrzenie wymiany myśli, przedmiotów, czasu, uwagi. Przestrzenie dostępne dla wszystkich. Taką przestrzenią jest dla mnie lokal, o który staram się z sąsiadkami. Ten na rogu ulic Puławskiej i Narbutta.
Miejsce, które może stać się Miejscem Aktywności Lokalnej albo instytucją kultury?
Miejsce wymian myśli, umiejętności, przedmiotów. Gdzie odbywać się będą wykłady, warsztaty, spotkania na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju. Gdzie ta przestrzeń będzie dostępna i egalitarna. Gdzie będzie kawiarenka naprawcza i Jadłodzielnia."
Polecamy stronę https://www.facebook.com/Stwórzmy-Miejsce-Aktywności-Lokalnej-na-Mokotowie
oraz Petycję o utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej na Starym Mokotowie odpowiadającego na potrzeby mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób starszych w lokalu  przy Puławskiej 20/Narbutta 2 i w związku z tym o wyłączenie lokalu z konkursu komercyjnego (https://tinyurl.com/w9dgkq2

Zdjęcie: Twitter15 listopada 2019

Apel o podjęcie zdecydowanych działań porządkujących zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy w Warszawie


W związku z zatrzymaniem burmistrza dzielnicy Włochy pod zarzutem
przyjęcia łapówki od dewelopera, koło warszawskie Partii Zieloni wzywa
władze samorządowe Warszawy do podjęcia zdecydowanych działań
porządkujących zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tak aby
uniemożliwić związaną z tym korupcję w naszym mieście.

W szczególności wzywamy do przyspieszenia prac nad przyjęciem planów
zagospodarowania przestrzennego i do pokrycia nimi całego miasta w
najkrótszym możliwym prawnie czasie. Ich brak skutkuje tym, że decyzje
o warunkach zabudowy wydawane są przez urzędników miejskich uznaniowo,
co jest korupcjogenne. Prowadzi też do chaosu przestrzennego.
Uniemożliwia zrównoważone planowanie rozwoju miasta. Jest sprzeczne z
ideą demokratycznego i przejrzystego podejmowania decyzji o naszej
wspólnej przestrzeni.

Po drugie, wzywamy CBA, prokuraturę i władze Warszawy do kontroli
wszystkich decyzji o warunkach zabudowy pod kątem możliwości
popełnienia przestępstwa korupcji. Znane są osoby, środowiska,
precedensy.

Uważamy za pilne i niezbędne przyjęcie w warszawskim ratuszu kodeksu
etycznego, zawierającego zasady zgłaszania przez urzędników,
mieszkańców i przedstawicieli biznesu przypadków nadużyć, procedury
weryfikacji zgłoszeń i ochrony sygnalistów. Wymagamy od władz
samorządu miasta stołecznego Warszawy, aby prowadziły jasną politykę
zera tolerancji dla łamania prawa i czerpania korzyści majątkowych z
tytułu piastowania funkcji publicznych.

Zarząd Koła Warszawskiego Partii Zieloni
12 listopada 2019

11 listopada pod Cytadelą

- To tu stały szubienice, na których ginęli bohaterowie naszej wolności. W X Pawilonie byli więzieni i dręczeni, Tutaj zabijani. A grzebani tam - na stokach Cytadeli. Było ich setki. A tysiące wywieziono stąd na Sybir.
Wielu, bardzo wielu było wśród nich rewolucjonistów i ludzi lewicy, którzy łączyli walką o wyzwolenie narodowe z walką o wyzwolenie społeczne. Tak jak napisano na sztandarze PPS niesionym na manifestacji na placu Grzybowskim 13 listopada 1904: "Przecz z wojną i caratem. Niech żyje Wolny Polski Lud".
Stoimy nad grobami tych, którzy i które wolności nie doczekali. Nie doczekali tego dnia sprzed stu jeden laty, gdy - jak to wówczas mówiono - "Polska wybuchła". Ale nie wybuchłaby bez ich poświęcenia, pracy i krwi.
Bez powstańców, konspiratorów, bez spiskowców wolności.
Bez polityków tak różnych jak Piłsudski i Paderewski. Daszyński i Dmowski. Wszyscy oni mają swój wkład w ten dzień radości, gdy po 123 latach (wyobraźmy to sobie: po stu dwudziestu trzech latach!) Polska znowu była.
Mimo politycznych różnic, mimo wielkich ideowych sporów, wszyscy oni kierowali się troską o dobro wspólne. O naszą wspólną Ojczyznę.
____________
Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom i przyjaciółkom, którzy byli z nami na naszej skromnej, symbolicznej uroczystości
Marek Kossakowski

Zdjęcie: Leszek Ciepliński

7 listopada 2019

List Koła Warszawskiego Partii Zieloni ws. zieleni miejskiej

W sierpniu br. koło warszawskie Partii Zieloni zwróciło się do Ratusza z propozycjami co do dalszych ulepszeń w sposobie zarządzania miejską zielenią, tak by jeszcze skuteczniej dostosować je do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Wśród propozycji było m. in. ograniczenie koszenia trawników, rozszerzenie łąk kwietnych z parków, skwerów i pasów dróg również na tereny osiedlowe, zakładanie ogrodów deszczowych oraz objęcie ochroną drzew dojrzałych – których usługi ekosystemowe wielokrotnie przewyższają te świadczone przez młode drzewka – tak aby miały pierwszeństwo przy planowaniu miejskich inwestycji. 
Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo. Z satysfakcją stwierdzamy, że myślenie Ratusza jest zbieżne z naszym. Przede wszystkim – w przygotowywaniu jest obecnie Polityka Ochrony Drzew, w ramach której m. in. zostaną objęte ochroną drzewa dojrzałe, tak aby ich pielęgnacja miała pierwszeństwo przed ew. wycinką. W jej ramach zostanie także ograniczone grabienie liści jesienią i pakowanie ich w plastikowe worki, tak aby stworzyć właściwe warunki do zimowania dla jeży i innych stworzeń, tworzących miejski ekosystem. Dokument ma być gotów do końca bieżącego roku i będzie obowiązujący dla zarządców terenów. Bardzo nas to cieszy!
W ramach innego dokumentu, Warszawskiego planu dla klimatu, przewidziano z kolei finansowe wsparcie dla urządzeń do małej retencji (np. ogrodów deszczowych), zakładanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zachęcamy mieszkańców Warszawy do korzystania z tej możliwości! W sytuacji wielotygodniowych letnich susz każda kropla deszczu, gdy w końcu spadnie, jest na wagę złota i powinna być pieczołowicie zmagazynowana, zamiast błyskawicznie spływać via Wisła do morza.
Inne nasze postulaty (częstość koszenia, rośliny przyjazne dla zapylaczy, łąki kwietne) znajdują odzwierciedlenie w opracowanych przez Ratusz Standardach kształtowania zieleni Warszawy. Wytyczne tego dokumentu, jak czytamy, są i będą uwzględniane w specyfikacjach do umów zawieranych z firmami zieleniarskimi.
Cieszy nas zrozumienie ze strony Ratusza dla wymogów wyzwań klimatycznych i środowiskowych, wobec jakich stoimy. Miasto nie musi być betonową pustynią i wyspą ciepła, może natomiast i powinno stać się oazą zieleni i bioróżnorodności, przyjazną dzikiej przyrodzie i klimatowi. Dlatego wiele dawnych praktyk trzeba zrewidować i przeformułować. Dziękując za dotychczasowe działania, wobec pogłębiających się zmian klimatycznych zachęcamy do ich dalszej intensyfikacji, a razie potrzeby – jesteśmy gotowi służyć radą i wsparciem w słusznych posunięciach. Ze swej strony proponujemy np.:
- rzetelne konsultacje społeczne w sprawie każdego zaplanowanego do wycięcia drzewa w Warszawie, w intencji szukania rozwiązań alternatywnych
- ustanowienie miejskiej służby publicznej, która pomagałaby samorządom i mieszkańcom w zweryfikowaniu, czy drzewo przeznaczone do wycinki można jednak zachować i jak to osiągnąć.
Obiecujemy dalsze pilne śledzenie działań warszawskiego samorządu ws. zieleni i klimatu i liczymy na owocną współpracę!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...