31 sierpnia 2017

Pomnik Przyrody nielegalnie  ścięty w Warszawie
W centrum Warszawy, był sobie skwer, rosło na ni piękne stare drzewo….
Niestety, ta opowieść już prawie w czasie przeszłym. Skwer co prawda jeszcze jest, ale już prawie nic go nie chroni. A co się stało? Ano w ostatni weekend było tak.
W weekend jak wiadomo organy administracji nie pracują, a służby maja dużo pracy. Postanowił wykorzystać to pewien deweloper. Na należącej do niego działce położonej w prestiżowej lokalizacji w na tyłach hotelu Victoria, rosła stara turecka leszczyna uznana za pomnik przyrody. Deweloper od kilku lat planował wybudowanie tu biurowca. Dotąd na przeszkodzie w realizacji inwestycji stał pomnik przyrody oraz status nieruchomości. Zielony skwer, który zajmuje cały obszar działki wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to, iż – podobnie jak pomniki przyrody - jest on chroniony, a ewentualna decyzja o warunkach zabudowy (tzw. wuzetka), o którą zabiegał inwestor może zostać wydana jedynie po uzgodnieniu z organem konserwatorskim. Starania inwestora o usuniecie drzewa a to poprzez uznanie że nie jet ani stare, ani cenne, wiec nie powinno być uznane za pomnik przyrody, a to że jet w złym stanie i zagraża bezpieczeństwo nie przynosiły rezultatu. Drzewo było odporne nawet na wątpliwej jakości badania, po prostu rosło sobie nadal. W końcu nie jedno widziało, nie jedno przeżyło, przecież jeszcze carów pamiętało. Zielony skwer byłby zatem bezpieczny, gdyby nie zmiany wprowadzone na początku sierpnia. 1 sierpnia wojewoda Zdzisław Sipiera z PiS wypowiedział porozumienie z 2003 roku, na mocy którego społecznemu konserwatorowi została powierzona opieka nad zabytkami w Warszawie. Chodziło o usprawnienie zarządzania zabytkami poprzez przeniesienie odpowiedzialności na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla. Od 1 listopada porozumienie przestaje obowiązywać, a za 5 tysięcy decyzji i 2 tysiące zaleceń wydawanych rocznie przez stołecznego konserwatora zabytków będzie od tej pory odpowiadał konserwator wojewódzki. Istnieje zatem ryzyko, iż organ odpowiedzialny za uzgodnienia i postanowienia w zakresie zabytków, pod naporem spraw nie zdoła uzgodnić tej jednej (i wielu innych). Wówczas, przy braku stanowiska konserwatorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, następuje ono w tzw. trybie milczącym. 
Można sobie zadać pytanie, czy deweloper nie wiedział, ze pomników przyrody nie wolno wycinać, nawet w czasach #lexszyszko? Ano pewno wiedział, ale jak zapłaci karę, to i tak w koszty budowy wrzuci. Poza tym przykład idzie z góry. Skoro równie stare drzewa w Puszczy się wycina, to co tam jedno drzewko. A sądy? No cóż, czy mają jeszcze w Polsce jakikolwiek autorytet?
Deweloper zapewne nie miałby takich pokus do oczyszczania działki, gdyby teren objęty był Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ale ani PO od lat rządzące w Warszawie, ani PIS obecnie rządzące w Polsce z MPZP się nie spieszą. Wszak decyzje administracyjne, czyli „wuzetki” to urzędniczy raj totalnej uznaniowości.
I tak podobnie jak wcześniej w parku przy PKiN, w parku przy Dobrej, czy w wielu innych miejscach mamy kolejną historie z cyklu PO stworzyło warunki – PIS przypieczętował. A morał z tej opowieści taki - czy u władzy PO, czy PIS dla deweloperów jednaki raj.


29 sierpnia 2017

Chcemy zakazu stosowania foliówek.

Świat odchodzi od foliówek. Takie decyzje podejmują duże miasta np. niedawno Deli, jak i państwa.
Od niedzieli, po sześciomiesięcznym okresie przejściowym, w Kenii obowiązuje całkowity zakaz produkcji, sprzedaży oraz użytkowania toreb plastikowych. Grożą za to jedne z najwyższych kar na świecie: grzywna do wysokości 38 tys. USD zamienna na 4 lata więzienia, jednak policji przykazano na razie nikogo nie aresztować, a jedynie konfiskować wszystkie zauważone foliówki. Wcześniej zakaz stosowania cienkich toreb foliowych został wprowadzony m. in. w RPA, Indiach, Maroku oraz Bangladeszu, cierpiącym wcześniej plagę powodzi wywołanych właśnie plastikowymi torebkami.
Najwyższy czas by problemem foliówek zajęła się Warszawa i Polska!!! 

28 sierpnia 2017

Ratujmy Kobiety po 3 tygodniach

Minęły zaledwie 3 tygodnie, a już w samej Warszawie Zieloni zebrali prawie  2000 podpisów.

Na patelni, jeszcze ze starym szyldem.


Stoisko wzbudziło spore zainteresowanie.

Od lewej: Urszula Zielińska, Aleksandra Kołeczek, Anna Małgorzata Dul,
Marek Kossakowski, Wojciech Kubalewski
W niedzielę na Placu Zamkowym.


Na Placu Konstytucji od lewej: Irena Kołodziej, Urszula Zielińska,
Dagmara Misztela. Fot. Agata Jankowska.
Od lewej: Urszula Zielińska, Dagmara Misztela.
Ela Hołoweńko i Grażyna Komiażyk. Fot. Agata Jankowska.


Na Placu Konstytucji co dzień inny zespół, od lewej: 
Magda Rybka, Dagmara Misztela.Alan Wysocki.


Autorka większości zdjęć - Agata Jankowska z Ulą - koordynatorką.

Ratujmy Kobiety - stałe miejsca zbiórek w Warszawie


Metro Centrum (patelnia)
pn.-pt.
godz. 17:00-19:00
Plac Zamkowy
sob.-niedz.
godz. 16:00-18:30
Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19
pon.-pt.
pn.-czw. 9:00-20:00; pt. 9:00-17:00
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ul. Nowolipie 13/15
pn.-pt.
godz. 10:00-20:00
Księgarnia Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16, 2 pietro
pn.-pt.
godz. 10:00 – 18:00
Koalicja KARAT, ul. Walecznych 26/3
pn.-pt.
godz. 10:00 – 16:00
Fundacja FEMINOTEKA, ul. Mokotowska 29A
pn.-pt.
godz. 11:00 – 17:00
Biuro Partii Zieloni, ul. Marszałkowska 53 m. 46 (VI p.)
pn.-pt.
godz. 10.00-17.00


Ponadto codziennie rano na Facebooku są zamieszczany plan zbiórek ulicznych danego dnia w różnych miastach na https://www.facebook.com/kampaniaratujmykobiety/

Reszta szczegółów w poście poniżej

19 sierpnia 2017

Uwagi do projektu "uchwały antysmogowej"


Stanowisko Koła Warszawskiego Partii Zieloni ws. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Bardzo nas cieszy przygotowanie niniejszego projektu, co traktujemy jako pierwszy krok do opracowania kompleksowej strategii działań na rzecz ograniczenia na terenie Mazowsza powstawania zanieczyszczeń powodujących smog i osiągnięcia na terenie województwa mazowieckiego jakości powietrza spełniającej dopuszczalne normy. Szereg takich działań został omówiony w uzasadnieniu do projektu uchwały, w związku z czym przedkładamy nasze wnioski, licząc na ich rozpatrzenie. Za niezwykle pilne uważamy opracowanie kompleksowej strategii antysmogowej. Rozumiemy, że nie we wszystkich kwestiach decyzje leżą w gestii Zarządu Województwa Mazowieckiego, ale opracowanie takiej strategii wskaże innym organom władzy działania, jakie winny być pilnie podjęte.

Kompleksowa strategia antysmogowa powinna uwzględniać następujące zagadnienia:

 1. Obniżanie niskiej emisji – zakaz stosowania urządzeń na paliwo stałe o niskiej sprawności oraz zakaz używania paliw niskiej jakości, nakaz sukcesywnej wymiany starych niskosprawnych urządzeń na nowe, spełniające aktualne normy, oraz uzupełnianie instalacji urządzeniami wykorzystującymi OZE. Opracowanie odpowiednich systemów wsparcia (w procesie inwestycyjnym oraz wyrównujące ewentualny wzrost kosztów ogrzewania po modernizacji). Prowadzenie aktywnej polityki obniżającej zużycie energii z paliw kopalnych i biopaliw.
 2. Zrównoważony transport
  1. Transport publiczny - dostępny ekonomicznie (tani, docelowo bezpłatny) i fizycznie (bez barier, z dogodną siecią połączeń), uprzywilejowany w ruchu (w miastach buspasy, rozbudowa sieci transportu szynowego - tramwajów i kolejek podmiejskich), bezpieczny (kursujący również w nocy, z opcją zatrzymywania pomiędzy przystankami jak w krajach skandynawskich),
  2. ograniczanie transportu indywidualnego,
  3. zwiększanie liczby i długości tras rowerowych i bezpieczeństwa w ruchu rowerowym, zarówno dla rowerzystów jak i pieszych.
 3. Zachęcanie do doposażenia domów w OZE - stworzenie programów dostępnych dla domów wielorodzinnych.
 4. Zieleń - ochrona drzew, uwzględnianie w planach zagospodarowania i WZ odpowiedniego procentu powierzchni biologicznie czynnej, projektowanie i ochrona szpalerów drzew
  i opracowanie planów zadrzewiania.
 5. Objecie bezwzględną ochroną klinów napowietrzających w miastach.
 6. Regularne zmywanie wodą ulic miasta.
 7. Zarysowanie perspektywy dojścia do samowystarczalności energetycznej miast.
 8. Edukacyjne kampanie społeczne:
  1. rzetelne bieżące informacje o jakości powietrza,
  2. informacje o chorobach spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,
  3. wskazywanie miejsc i sytuacji grożących narażeniem na smog (np. kierowcy samochodów),
  4. edukacja na temat zmniejszania zużycia energii, w tym poprzez termomodernizację,
  5. edukacja dot. metod przetwarzania energii, w tym porównanie procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych, biopaliw i OZE pod względem sprawności, efektywności i emisyjności.

Wnioski związane z uchwałą antysmogową i jej uzasadnieniem:

 1. Projekt niniejszej uchwały dotyczy redukcji niskiej emisji. Ten cel trudno jednak osiągnąć bez opracowania i wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego dla województwa mazowieckiego, uwzględniającej zalecenia UE, szczególnie w zakresie redukcji zapotrzebowania na energię, oraz zmniejszenia zużycia energii pochodzącej z przetwarzania paliw kopalnych i biopaliw. W uzasadnieniu do uchwały szeroko omawiana jest kwestia wymiany urządzeń niskosprawnych na urządzenia o wyższej sprawności, przy pewnym wsparciu ze środków publicznych. Nie ma natomiast żadnych informacji o promowaniu instalacji bezemisyjnych, wykorzystujących OZE, z których energia pozyskiwana jest bez generowania jakichkolwiek zanieczyszczeń i z tego powodu jej wykorzystanie winno być wspierane.
 2. W uzasadnieniu porównano koszty inwestycyjne tanich niskosprawnych urządzeń z kosztami urządzeń o wysokiej sprawności, natomiast brak analizy zmiany kosztów eksploatacyjnych po wymianie urządzeń i rodzaju paliwa na droższe. Wnioskujemy o pilne wykonanie analizy porównawczej kosztów eksploatacyjnych tanich urządzeń niskosprawnych oraz urządzeń spełniających wymogi uchwały. Jeżeli analiza wykaże wzrost kosztów ogrzewania dla gospodarstw domowych, wnioskujemy o przygotowanie programu niwelującego to zjawisko, czyli włączenia w proces modernizacji mechanizmów i działań pozwalających na redukcję zużycia energii do celów bytowych pochodzącej z przetwarzania paliw kopalnych i biopaliw (np., doposażenie w OZE, termomodernizacja, działania edukacyjne). Szczególną ochroną winny być objęte osoby żyjące na granicy i poniżej granicy ubóstwa. W wyniku modernizacji koszt ogrzewania 1 m² powierzchni powinien być równy, a najlepiej niższy niż przed modernizacją. Takie podejście będzie stanowiło ogromną zachętę do wymiany urządzeń dla właścicieli nieruchomości, co przyspieszy proces obniżania emisji.
 3. Wnioskujemy o określenie „ubóstwa energetycznego”, co pomoże opracować skuteczne programy wsparcia dla osób i rodzin ubogich. Pozwoli to na niwelowanie skutków wzrostu kosztów ogrzewania. Zamieszkiwanie w pomieszczeniach niedogrzanych może być przyczyną wielu chorób. Problem często dotyczy dzieci i osób starszych.
 4. W uzasadnieniu do uchwały pojawiło się stwierdzenie: w trzech największych miastach województwa, tj.: aglomeracji warszawskiej, Płocku i Radomiu (które mają rozwinięte sieci gazowe i ciepłownicze oraz środki finansowe, aby je dalej rozwijać).” Użycie w nim stwierdzenia „mają”, dodatkowo w kontekście rozbudowy sieci ciepłowniczych przez samorządy, wywołuje fałszywe przekonanie, iż w Warszawie sieć ciepłownicza jest własnością samorządu. Warszawska sieć ciepłownicza została sprzedana jako składnik majątku komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego SPEC w 2011 r. Obecnie w całości jest własnością zagranicznego koncernu. Dlatego propozycja rozbudowy tej sieci przy użyciu środków samorządu jest wielce kontrowersyjna. Wnioskujemy o wykonanie audytu skutków prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie w aspekcie możliwości prowadzenia polityki energetycznej i antysmogowej.

Uwagi do uchwały:
 1. Proponujemy, aby w § 3 przed kropką dopisać stwierdzenie, „a jeżeli nie da się ich ustalić, właściciel obiektu.” 
 2. Proponujemy, aby w § 4 dopisać punkt 5 w brzmieniu: „odpadów drewnianych zawierających substancje konserwujące oraz tworzyw sztucznych (plastików i gumy), wyrobów skórzanych.” Tworzywa sztuczne i lakierowane drewno w procesie spalania zanieczyszczają powietrze metalami ciężkimi, a także rakotwórczymi węglowodorami aromatycznymi, w tym benzo(a)pirenem. 
 3. W uchwale brakuje postanowień umożliwiających wprowadzenie okresowych zakazów stosowania kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła, w okresie występowania przekroczeń. Takie przepisy nie wymagałyby zamiany źródła, a jedynie rezygnacji z jego stosowania w sytuacji w której jakość powietrza jest zła. 
 4. Uchwala powinna wskazywać instrumenty zwiększania wśród mieszkanek i mieszkańców powszechnej świadomości skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem i możliwe do podjęcia działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Ma to duże znaczenie m. in. w zakresie używania kominków w domach i mieszkaniach, które zanieczyszczają powietrze zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. 
 5. Wnioskujemy o stworzenie spójnego dla całego obszaru województwa systemu monitorowania jakości powietrza, co jest warunkiem kontroli przestrzegania postanowień niniejszej uchwały. Taki system winien być stworzony we współpracy z WIOŚ i gminami. 

Ze względu na bardzo duży poziom zanieczyszczeń powietrza na Mazowszu, jak i w całej Polsce, niezbędne jest podjecie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia emisji. Działania proponowane w projekcie uchwały wpisują się w cel poprawy jakości powietrza. Istotne jest, aby w wyniku ich realizacji nie nastąpiły negatywne zjawiska społeczne tj. pogłębienie lub spowodowanie tzw. „ubóstwa energetycznego”. Dlatego ważne jest jak najszybsze opracowanie kompleksowej strategii antysmogowej, której celem oprócz zmniejszenia emisji powinno być obniżenie kosztów ogrzewania 1 m² powierzchni, oraz zmniejszenie zużycia energii z paliw kopalnych i biopaliw.

15 sierpnia 2017

Ratujmy kobiety! Zbiórka na pl. Konstytucji

Zapraszamy na zbiórkę podpisów pod projektem ustawy Komitetu Obywatelskiego Ratujmy Kobiety w ten czwartek od 17.30 na pl. Konstytucji. Wychodzimy na ulice Warszawy, aby każda osoba miała szansę podpisać się i tym samym wyrazić swoje poparcia dla pełni praw reprodukcyjnych dla kobiet w Polsce. Przyjdź, dowiedz się więcej złóż podpis!
Więcej o projekcie na stronie ratujmykobiety.org.pl

6 sierpnia 2017

Ratujmy kobiety!


Trwa zbieranie podpisów pod nowym projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Potrzebujemy co najmniej 100 tysięcy podpisów, by wspólnie z innymi partiami i organizacjami wnieść do Sejmu ustawę, która zagwarantuje kobietom podstawowe prawa, w tym prawa reprodukcyjne, będące standardem w innych krajach Europy. Podpisy zbieramy do 10 października. Do dzieła!

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wydrukuj kartę do zbi...erania podpisów i podpisz lub sam.a zbieraj, a następnie wyślij pocztą: http://partiazieloni.pl/wp-content/uploads/2017/08/Ratujmy-2017-karta.pdf
Sprawdź w kalendarium na stronie komitetu, gdzie i w jakich miastach będą zbierane podpisy: http://ratujmykobiety.org.pl/kalendarium/
W Warszawie szukajcie nas na Patelni, pl. Zamkowym i pl. Konstytucji. Będziemy na bieżąco informować o zbiórkach na FB https://www.facebook.com/zieloniwarszawa/
Udostępnij ten post oraz wszystkie związane ze zbiórką podpisów!

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.ratujmykobiety.org.pl/


1 sierpnia 2017

Powstanie Warszawskie - pamiętamy!


73 lata temu wybuchło powstanie warszawskie - najtragiczniejsze wydarzenie w historii Warszawy. Jego uczestnikom i uczestniczkom przyświecała nadzieja na odbudowę wolnej i demokratycznej Polski. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach, szczególnie wśród ludności cywilnej, kobiet mężczyzn i dzieci.

Rok temu warszawscy Zieloni sprzeciwiali się zawłaszczaniu pamięci o powstaniu przez skrajną prawicę oraz nacjonalistów - osoby, których ideologia doprowadziła do rzezi II wojny światowej. To przesłanie wciąż jest aktualne: http://partiazieloni.pl/1-sierpnia-powstanie-warszawskie-dla-nacjonalistow/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...