7 listopada 2019

List Koła Warszawskiego Partii Zieloni ws. zieleni miejskiej

W sierpniu br. koło warszawskie Partii Zieloni zwróciło się do Ratusza z propozycjami co do dalszych ulepszeń w sposobie zarządzania miejską zielenią, tak by jeszcze skuteczniej dostosować je do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Wśród propozycji było m. in. ograniczenie koszenia trawników, rozszerzenie łąk kwietnych z parków, skwerów i pasów dróg również na tereny osiedlowe, zakładanie ogrodów deszczowych oraz objęcie ochroną drzew dojrzałych – których usługi ekosystemowe wielokrotnie przewyższają te świadczone przez młode drzewka – tak aby miały pierwszeństwo przy planowaniu miejskich inwestycji. 
Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo. Z satysfakcją stwierdzamy, że myślenie Ratusza jest zbieżne z naszym. Przede wszystkim – w przygotowywaniu jest obecnie Polityka Ochrony Drzew, w ramach której m. in. zostaną objęte ochroną drzewa dojrzałe, tak aby ich pielęgnacja miała pierwszeństwo przed ew. wycinką. W jej ramach zostanie także ograniczone grabienie liści jesienią i pakowanie ich w plastikowe worki, tak aby stworzyć właściwe warunki do zimowania dla jeży i innych stworzeń, tworzących miejski ekosystem. Dokument ma być gotów do końca bieżącego roku i będzie obowiązujący dla zarządców terenów. Bardzo nas to cieszy!
W ramach innego dokumentu, Warszawskiego planu dla klimatu, przewidziano z kolei finansowe wsparcie dla urządzeń do małej retencji (np. ogrodów deszczowych), zakładanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zachęcamy mieszkańców Warszawy do korzystania z tej możliwości! W sytuacji wielotygodniowych letnich susz każda kropla deszczu, gdy w końcu spadnie, jest na wagę złota i powinna być pieczołowicie zmagazynowana, zamiast błyskawicznie spływać via Wisła do morza.
Inne nasze postulaty (częstość koszenia, rośliny przyjazne dla zapylaczy, łąki kwietne) znajdują odzwierciedlenie w opracowanych przez Ratusz Standardach kształtowania zieleni Warszawy. Wytyczne tego dokumentu, jak czytamy, są i będą uwzględniane w specyfikacjach do umów zawieranych z firmami zieleniarskimi.
Cieszy nas zrozumienie ze strony Ratusza dla wymogów wyzwań klimatycznych i środowiskowych, wobec jakich stoimy. Miasto nie musi być betonową pustynią i wyspą ciepła, może natomiast i powinno stać się oazą zieleni i bioróżnorodności, przyjazną dzikiej przyrodzie i klimatowi. Dlatego wiele dawnych praktyk trzeba zrewidować i przeformułować. Dziękując za dotychczasowe działania, wobec pogłębiających się zmian klimatycznych zachęcamy do ich dalszej intensyfikacji, a razie potrzeby – jesteśmy gotowi służyć radą i wsparciem w słusznych posunięciach. Ze swej strony proponujemy np.:
- rzetelne konsultacje społeczne w sprawie każdego zaplanowanego do wycięcia drzewa w Warszawie, w intencji szukania rozwiązań alternatywnych
- ustanowienie miejskiej służby publicznej, która pomagałaby samorządom i mieszkańcom w zweryfikowaniu, czy drzewo przeznaczone do wycinki można jednak zachować i jak to osiągnąć.
Obiecujemy dalsze pilne śledzenie działań warszawskiego samorządu ws. zieleni i klimatu i liczymy na owocną współpracę!Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...