29 października 2018

Wygra Warszawa po wyborach

Minął już tydzień od ogłoszenia wyników wyborów samorządowych. Na nasz komitet Wygra Warszawa oddaliście 34 293 głosów do Rady Miasta oraz 28 976 na poziomie Rad Dzielnic. Nasz kandydat na prezydenta, Jan Śpiewak uzyskał trzecie miejsce w wyborach prezydenckich (26 689 głosów). Bardzo Wam dziękujemy za każdy głos!
Nie ukrywamy, że liczyliśmy na więcej. Kampania samorządowa, która zmieniła się w ciężką walkę pomiędzy PO i PiSem doprowadziła do niemal całkowitego zmiecenia ze sceny politycznej wszystkiego, co poza nimi. Wiemy, że wielu Warszawiaków głosowało nie za, ale przeciw. Ofiarą tej wojny są przede wszystkim małe komitety, którym udało się, w najlepszym wypadku, wprowadzić swoich reprezentantów do Rad Dzielnic. Gratulujemy wszystkim radnym spoza duopolu PO-PiS, którym udało się uzyskać mandaty - zrobiliście wielką rzecz! Grzegorz Walkiewicz, startujący z naszego komitetu uzyskał mandat na Pradze Północ i jest radnym dzielnicowym, ogromne gratulacje i brawa! Wiemy już, że prezydentem Warszawy został Rafał Trzaskowski, a większość w Radzie Miasta ma Platforma Obywatelska. To fatalna prognoza na przyszłość. Dlatego, chcemy Was zapewnić, że nie składamy broni. Przyszedł czas na analizę błędów i podsumowania. Mimo wszystko jesteśmy pewni, że podczas tej kampanii udało nam się dokonać rzeczy bardzo trudnych: porozumienie wielu organizacji, wystawienie blisko 400 kandydatów bez wsparcia finansowego i zaplecza medialnego, największa kampania bezpośrednia w stolicy. Naszym celem w tych wyborach było stworzenie progresywnej siły, łączącej wiele organizacji oraz pojedynczych działaczy, którzy dotychczas działali jako wolne elektrony. Nie zmarnujemy tego potencjału! Ostatni weekend spędziliśmy na serii spotkań nakreślających nasze cele na przyszłość. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że chcemy dalej działać dla Warszawy.
Do zobaczenia na mieście!

Źródło: https://www.facebook.com/WygraW

1 sierpnia 2018

74 rocznica Powstania Warszawskiego
 74 lata temu w okupowanej przez nazistów Warszawie wybuchło powstanie. Krwawą ofiarę ponieśli powstańcy, cywile i samo miasto. Ta bolesna historia zasługuje na naszą pamięć i głęboką refleksję.


W imieniu Partii Zieloni i Inicjatywy Polska
w trakcie oficjalnych uroczystości
w Prku gen. Orlicz Dreszera.
Fot. Włodek Surowiecki Prk gen. Orlicz Dreszera Fot. Włodek SurowieckiZłożenie wiązanki przez "Warszawa wygra"
z udziałem Ela Hołoweńko
pod pomnikiem Państwa Podziemnego.
Na starówce

22 lipca 2018


Dziś odbył się Marsz Pamięci 22 lipca Marsz upamiętnia smutną rocznicę - 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do Treblinki.
Tegoroczny Marsz dedykowany był Szmulowi Zygielbojmowi – działaczowi Bundu, który włożył wiele wysiłku w alarmowanie zachodniej opinii publicznej o masowym mordowaniu Żydów na terenie okupowanej Polski. Po wielu miesiącach walki z obojętnością Zachodu, w akcie solidarności z bojownikami getta warszawskiego popełnił samobójstwo. W tym roku mija 75. rocznica jego śmierci.
Pamiętamy.
Dziękujemy organizatorom Żydowski Instytut Historyczny
Fot. Izabela Ornaf

9 lipca 2018

Porozumienie Warszawskie

Wygra Warszawa!


"Warszawa ma szanse stać się prawdziwie zielonym miastem, w którym każdy w odległości 5-10 minut będzie mieć park i nie będzie się obawiać wyjść z domu z powodu smogu. Wszyscy mieszkańcy mają prawo do czystego powietrza. Transport publiczny powinien stać się podstawowym środkiem transportu w mieście", mówiła Dagmara Misztela z Partii Zieloni podczas konferencji prasowej 12 czerwca.
Podczas konferencji wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Polska, Partią Razem i Stowarzyszeniem Wolne Miasto Warszawa ogłosiliśmy porozumienie progresywnych partii i organizacji dla Warszawy.

Osoby zaangażowane samorządowo z wymienionych organizacj poprą Jana Śpiewaka jako wspólnego kandydata na funkcję prezydenta Warszawy. Wspierany będzie przez 4 kandydatki na wiceprezydentki. Hanna Gospodarczyk, liderka warszawskiego Razem, będzie odpowiadać za sprawy społeczne. Paulina Piechna-Więckiewicz z Inicjatywy Polska, wieloletnia radna Warszawy, zajmie się polityką przestrzenną i kwestiami równościowymi. Justyna Drath, współtwórczyni ruchów miejskich z Razem, ma być odpowiedzialna za edukację i kulturę. Dagmara Misztela, liderka warszawskich Zielonych, działaczka samorządowa, będzie się zajmować infrastrukturą, ochroną środowiska, gospodarkę nieruchomościami i demokracją lokalną.
Nasze plany, to rozwój usług komunalnych, w tym przywrócenie kontroli nad ciepłownictwem, rozwój transportu publicznego, zwiększenie dostępności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza. Zajmiemy się także wsparciem osób zależnych i ich opiekunów, budową dostępnych mieszkań komunalnych, sensownym planowaniem urbanistycznym.
Program na http://www.wygrawarszawa.pl/.

Zapraszamy, dołączajcie. Tej jesieni #WygraWarszawa


6 maja 2018

Wniosek do NIK ws. SPEC

24 kwietnia 2018 przedstawiciele i przedstawicielki Koła Warszawskiego Partii Zieloni zwrócili się z wnioskiem o zbadanie skutków prywatyzacji komunalnego Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie do Najwyższej Izby Kontroli.
Oto jego treść:
W imieniu Zarządu Koła Warszawskiego Partii Zieloni zwracamy się z wnioskiem o zbadanie skutków prywatyzacji komunalnego Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie. W szczególności wnioskujemy o zbadanie:
 1. Wpływu prywatyzacji komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego SPEC
  na możliwość prowadzenia polityki energetycznej i antysmogowej w Warszawie;
 2. Wpływu prywatyzacji komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego SPEC
  na realizację zadań w zakresie dostaw ciepła do budynków przez m. st. Warszawę;
 3. Wzrostu cen ciepła o ok. 20%, który nastąpił w ciągu 2 lat od sprzedaży przedsiębiorstwa SPEC firmie Dalkia;
 4. Stosunku przychodów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład prywatyzowanego przedsiębiorstwa SPEC przez firmy Dalkia i Veolia w ciągu 5 lat
  od prywatyzacji SPEC do przychodu osiągniętego przez m. st. Warszawę ze sprzedaży akcji SPEC firmie Dalkia. W szczególności zwracamy się o sprawdzenie, czy nie doszło do niegospodarności ze strony urzędu m. st. Warszawy;
 5. Czy osoby, które podejmowały decyzje o prywatyzacji, nie skorzystały na sprzedaży nieruchomości dawnej firmy SPEC o których mowa w punkcie 4;
 6. Przychodów osiągniętych przez m. st. Warszawę z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego na cele infrastruktury technicznej w prawo użytkowania wieczystego na cele zabudowy mieszkaniowej, biurowej i usługowej, dotyczącego nieruchomości określonych w p. 4. W szczególności zwracamy się o sprawdzenie, czy przychody odzwierciedlały wzrost wartości nieruchomości na skutek wydanych decyzji administracyjnych.


Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo komunalne SPEC zostało założone w 1954 r. w celu zapewnienia dostaw ciepła do budynków, poprzez zdalaczynny system ciepłowniczy. Taki system pozwalał
na likwidację nieefektywnych i mocno zanieczyszczających środowisko lokalnych urządzeń ogrzewczych. SPEC zajmował się budową i eksploatacją sieci ciepłowniczych, kotłowni,
w początkowym okresie również elektrociepłowni. W 2011 r przedsiębiorstwo komunalne SPEC zostało sprywatyzowane poprzez sprzedaż akcji firmie Dalkia, która po sprzedaży licznych nieruchomości, nabytych jako składniki majątku SPEC, pozostałą część tego majątku sprzedała firmie Veolia, która do dziś eksploatuje warszawską sieć ciepłowniczą.

Zmiana formy własności znacznie ograniczyła wpływ m. st. Warszawy na rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego. Temat ten powraca w kontekście zanieczyszczenia powietrza.

Z apelem o zbadanie wpływu prywatyzacji SPEC na zdolność m. st. Warszawy do prowadzenia polityki antysmogowej Partia Zieloni zwróciła się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, składając wnioski i uwagi do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały antysmogowej w sierpniu 2017. O ile nam wiadomo, takie działanie nie zostało podjęte. Złożone wówczas wnioski przekazujemy w załączeniu.

Ciepło wytwarzane w elektrociepłowniach i dostarczane do mieszkań siecią ciepłowniczą jest tańsze niż ogrzewanie gazowe, czy elektryczne. Jednakże, aby odbiorca miał możliwość wyboru sposobu ogrzewania, budynek musi znajdować się w zasięgu sieci ciepłowniczej. Gdy przedsiębiorstwo ciepłownicze było własnością miasta, rozbudowa sieci uzgadniana była
z władzami miasta, skorelowana z jego rozbudową i finansowana w głównej mierze z zysku przedsiębiorstwa. Obecnie słyszymy, że m. st. Warszawa ma zamiar dofinansowywać rozbudowę sieci. Budzi to nasze ogromne zdziwienie, gdyż po prywatyzacji SPEC ceny ciepła wzrosły o ok. 20% w ciągu 2 lat (taryfy ciepłownicze były zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki), choć w tym samym czasie główne składniki kosztów, tj. koszty zakupu węgla i energii elektrycznej, praktycznie się nie zmieniły. Czemu zatem, przy tak podniesionych przychodach, obecnego eksploatatora miejskiej sieci ciepłowniczej nie stać na inwestycje? Wiele warszawskich wspólnot zwróciło się w 2013 r. z pytaniem o powody wzrostu cen ciepła do Urzędu Regulacji Energetyki. Korespondencję w tej sprawie przekazujemy w załączeniu.

Przypominamy, że przy niższych cenach ciepła przedsiębiorstwo komunalne SPEC skutecznie realizowało inwestycje i dzieliło się corocznym zyskiem z budżetem miasta. Dlatego bulwersujący jest fakt, iż na skutek prywatyzacji m. st. Warszawa nie tylko utraciło stały dochód, ale jeszcze dopłaca do inwestycji w majątek prywatnej firmy. Zbadana winna być także poprawność taryf ciepłowniczych dla m. st. Warszawy co najmniej od 2007 r. Nagła zwyżka cen ciepła sugeruje, że albo taryfy ustalane dla SPEC były zaniżone, co obniżało wartość przedsiębiorstwa bezpośrednio przed prywatyzacją, albo taryfy po prywatyzacji zostały zawyżone, co daje nadmierne zyski obecnym właścicielom, a w sferze społecznej pogłębia ubóstwo energetyczne warszawianek i warszawiaków. Podkreślić należy, że zyski wypracowywane przez SPEC zasilały budżet miasta.

Zwracamy również uwagę iż przedsiębiorstwo komunalne SPEC zostało sprywatyzowane w tym samym roku, w którym PGNiG – spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa – odkupiło elektrociepłownie warszawskie od firmy Vattenfall. Po kilku latach od sprzedaży stołecznych elektrociepłowni zagranicznemu koncernowi podjęto decyzję o ich renacjonalizacji poprzez wykup przez firmę z udziałem Skarbu Państwa, gdyż uznano, że państwo polskie powinno mieć kontrolę nad tymi ważnymi dla rozwoju miasta obiektami. Mimo to w tym samym czasie zdecydowano o prywatyzacji najbardziej istotnego elementu systemu ciepłowniczego, czyli sieci. Taka polityka wydaje się nieracjonalna. Ze względów technicznych nie jest możliwa budowa równoległych sieci na tym samym terenie, toteż działalność polegająca na przesyle ciepła, tak jak przy przesyle energii elektrycznej, jest naturalnym monopolem. Unia Europejska, dostrzegając ten problem, zaleca aby sieci przesyłowe były własnością publiczną, między innymi w celu zapewnienia ciągłości dostaw i równego dostępu do rynku różnym wytwórcom energii. Czy decyzja o prywatyzacji miejskiej sieci ciepłowniczej w Warszawie jest zatem spójna
z polityką energetyczną zalecaną przez UE?

Majątek SPEC tworzony był przez 57 lat, początkowo finansowany w całości przez miasto,
a stopniowo w coraz większym stopniu przez przedsiębiorstwo z marży płaconej przez odbiorców ciepła. W jego skład wchodziły sieci ciepłownicze, przepompownie, węzły ciepłownicze i wiele nieruchomości. Zbadania wymaga objęcie prywatyzacją tych nieruchomości będących w użytkowaniu SPEC, które w ciągu kilku lat po prywatyzacji zostały sprzedane. Ważne jest zbadanie stosunku przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych nieruchomości do przychodu osiągniętego przez m. st. Warszawę ze sprzedaży akcji SPEC firmie DALKIA, o co wnioskujemy w p. 4. Istotne przy tym jest uwzględnienie przychodów uzyskanych przez m. st. Warszawa z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego na cele infrastruktury technicznej w prawo użytkowania wieczystego na cele zabudowy mieszkaniowej, biurowej i usługowej, dotyczącego nieruchomości określonych w p. 4. Zmiana celu przeznaczenia nieruchomości oraz wydłużenie okresu dzierżawy wieczystej znacznie wpływa na wartość nieruchomości. Jakie korzyści z podjęcia tych decyzji odniosło m. st. Warszawa? Czy osoby podejmujące decyzje o składnikach majątku do sprywatyzowania nie odniosły korzyści przy transakcjach sprzedaży i zmiany przeznaczenia nieruchomości wspomnianych powyżej?

Zależy nam na tym, aby warszawianki i warszawiacy mogli korzystać z taniego ciepła produkowanego i dostarczanego w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. System ciepłowniczy jest kluczowym elementem miejskiej infrastruktury, który powinien być dostępny w równym stopniu dla wszystkich, gdy tylko pozwalają na to względy techniczne. Jako dobro wspólne, nie powinien być źródłem zysków dla prywatnych koncernów, tylko przynosić korzyści całej miejskiej społeczności.

Ze względu na istotność problemu i powyższe wątpliwości dotyczące prywatyzacji SPEC wnosimy o szybkie i dogłębne zbadanie sprawy, które może pomóc uniknąć dalszych błędów w zarządzaniu tym kluczowym elementem infrastruktury miejskiej.


Czekamy na reakcję NIK!Zdjęcia: Aleksandra Kołeczek

12 kwietnia 2018

Propozycje dla WarszawyDrogie Warszawianki,

Drodzy Warszawiacy,


Przedstawiamy Wam nasze propozycje dla Warszawy.

Zależy nam na tym, aby Warszawa była zielonym miastem przyjaznym ludziom. Ważna jest dla nas dobra jakość życia w mieście, czyli czyste środowisko, solidarność społeczna, czyste intencje oraz przejrzyste zasady podejmowania decyzji w mieście.

Zależy nam, aby nasze propozycje odzwierciedlały Wasze potrzeby.

Zapraszamy do dyskusji i współtworzenia z nami zielonego programu dla Warszawy.

Koło Warszawskie Partii Zieloni

warszawa@partiazieloni.pl

Nasze priorytety to:
 • czyste powietrze - Kompleksowa Strategia Antysmogowa
 • zieleń w mieście - przestrzeń parkowa na każdym km2
 • solidarność - Warszawa strefą wolną od eksmisji na bruk
 • przestrzeń dla wszystkich - miasto dostępne dla dzieci, seniorów i niepełnosprawnych
 • przyjazny transport - mniej samochodów, lepszy miejski transport publiczny
 • partycypacja obywatelska – obniżenie liczby podpisów niezbędnych do zgłaszania inicjatywy obywatelskiej
 • czysta polityka - większa kontrola społeczna decyzji administracyjnych
 • edukacja równościowa - szkolne programy edukacyjne o równości  i tolerancji.


  Bezpieczny, tani i dostępny miejski transport publiczny:
  rozbudowa i zwiększenie dofinansowania miejskiego transportu publicznego
  gęsta sieć przystanków w całej Warszawie
  wydłużenie godzin kursowania i zwiększenie częstotliwości kursowania transportu publicznego, w szczególności na obrzeżach miasta, między dzielnicami
  docelowo bezpłatny transport, zamiast bezpłatnych miejsc parkingowych
  buspasy, lub torowiska tramwajowe dostosowane dla autobusów
  racjonalna polityka parkingowa – park&ride wyłącznie na obierzach miasta
  uspokojenie ruchu – wprowadzanie stref tempo 30 na osiedlach mieszkaniowych.


  Energetyka
  samowystarczalność energetyczna miasta do 2040 r, promowanie miejskich odnawialnych źródeł energii
  tanie ogrzewanie - rekomunalizacja miejskiej sieci ciepłowniczej a następnie jej rozbudowa


  Mieszkania
  odbudowa zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych
  30 % mieszkań w inwestycjach deweloperskich na mieszkania socjalne i komunalne
  szybsze remonty i rotacja pustostanów.


  Solidarność
  podstawowy dochód gwarantowany w Warszawie – program pilotażowy
  przerwanie spirali zadłużenia lokatorów
  powrót stołówek do szkół i szpitali – dobra jakość żywienia dzieci i chorych.


  Partycypacja obywatelska
  większy udział mieszkańców w tworzeniu budżetów
  obligatoryjne powołanie rad osiedli we wszystkich dzielnicach
  większa kontrola społeczna decyzji administracyjnych
  klauzule społeczne w umowach zawieranych przez miasto.


  Dostępna i bezpiecznika przestrzeń publiczna
  ławki co 100 m
  równe, oświetlone chodniki
  stacjonarne toalety publiczne z miejscem do przewijania niemowląt i z automatami z podpaskami
  naziemne przejścia dla pieszych – likwidacja przejść podziemnych i kładek
  zakaz grodzenia osiedli
  czysta Wisła – czyste i dostępne plaże i kąpieliska, bez ścieków
  zmniejszenie ilości odpadów i poprawa segregowania, dodatkowa segregacja odpadów do kompostowania.  Lokalność
  polityka lokalowa i podatkowa wspierająca drobny handel i usługi oraz targowiska lokalne
  placówki kultury oraz miejsca rekreacji równomiernie rozlokowane na wszystkich terenach mieszkalnych
  tworzenie miejsc aktywności lokalnej dla mieszkanek i mieszkańców.

  Zdjęcie: Aleksandra Kołeczek Akcja Koła Warszawskiego Partii Zieloni Warszawa dla pieszych

5 marca 2018

Uniewinnieni od zarzutu znieważenia symbolu Polski walczacej

Za radością informujemy, iż nasza Ela Hołoweńko po raz kolejny została uniewinniona.


22 listopada tego roku sąd odwoławczy utrzymał wyrok pierwszej instancji z października 2017 r. i odrzucił apelację złożoną przez policję wobec autorki transparentu Elżbiety Hołoweńko oraz działacza "Zielonych" Marcina Krawczyka.26 lutego 2018

III Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

24 lutego 2018 r. ok. 200 osób pod falangami ONR i krzyżem celtyckim przemaszerowało przez Hajnówkę, wykrzykując hasła jak "Śmierć wrogom ojczyzny", Bury - nasz bohater", "A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści" czy "Narodowa Haj-nów-ka".
Otóż spieszę was, kibole, poinformować, że Hajnówka bynajmniej narodową nie jest. Mieszkańcy Hajnówki, ludzie łagodni i wyrozumiali, przyglądali się wam i komentowali wasze nienawistne hasła z niesmakiem. Mieszkańcy Hajnówki pamiętają, że zanim do ich miast i wsi zawitali tacy jak wy, żyli w pokoju. Nawet najmniejsze podlaskie miasteczka nierzadko mieściły po sześć świątyń: protestancką, unicką, katolicką, muzułmańską, żydowską, ewangelicką. Mieszkańcy, niezależnie od wyznania, wspólnie obchodzili swoje święta - z przyjaźni i wzajemnego szacunku dla sąsiadów. Chleb pieczono co sobotę, ale co sobotę w innym domu, a następnie dzielono się nim z pozostałymi. Pomagano sobie przy żniwach. Do momentu, kiedy pojawili się tacy jak wy.
Wraz z szerzącym się nacjonalizmem, w domach spokojnych podlasiaków zaczęły pojawiać się bandy takie, jak banda Burego. Polskie, niemieckie, węgierskie, ukraińskie - bez znaczenia. Nacjonalistyczni bandyci każdej maści grabili i podpalali miejsca kultu, gwałcili, okradali gospodarstwa, na koniec zamykali okiennice i podpalali domy wraz z rodzinami. Narodowość czy religia napadanych często była tylko pretekstem - w rzeczywistości chodziło o pieniądze, żywność, szybkie przesłanie informacji z wioski do wioski pod groźbą utraty życia. I tak to mieszkańcy Podlasia, na pytanie "A ty kto?" nauczyli się odpowiadać "A ja... tutejszy".
I ci łagodni, niechętni konfrontacji ludzie, do dziś pamiętają do czego prowadzi nacjonalizm i kto mordował ich rodziny i sąsiadów - nieważne jak głośno będziecie skandować "Bury - nasz bohater" w Hajnówce.

Tekst i fot. Ula Zielińska
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...