28 listopada 2013

Ogród Krasińskich: Apel do Ambasadora Norwegii

Warszawscy Zieloni wraz z innymi społecznikami zaapelowali do Ambasadora Norwegii o sprawdzenie, czy środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydatkowane przez Ratusz m.st. Warszawy na przeprowadzenie konsultacji społecznych, m.in. konsultacji w sprawie Ogrodu Krasińskich, zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.


Jego Ekscelencja,

Karsten Klepsvik
Ambasador poselstwa
Królestwa Norwegii w Warszawie

Warszawa, 26.11.2013

Szanowny Panie Ambasadorze,

Z wielkim zdziwieniem odkryliśmy, że część fasadowych konsultacji społecznych w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, podczas których zatajono przed mieszkańcami i mieszkankami Warszawy rzeczywistą skalę wycinki drzew w tym parku (wycięto ich aż 505!), finansowało Królestwo Norwegii w ramach funduszy norweskich („Norway Grants”).

Konsultacje społeczne prowadzono na „stronie platformy internetowej do konsultacji społecznych” w okresie od 18.02 do 11.03.2011 roku, gdzie można było zgłaszać swoje uwagi on-line.
To oznacza, że za pieniądze norweskich podatniczek i podatników przeprowadzono „konsultacje społeczne” wycinki 505 drzew w parku, który liczył 1247 drzew. Jak to określił prof. Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN: „Barbarzyńcy weszli do ogrodu”.

Podczas konsultacji społecznych mieszkańców i mieszkanki Warszawy informowano m.in., że „(…) przy odtwarzaniu historycznych osi widokowych obowiązuje zasada etapowości usuwania drzew koniecznych do odsłonięcia widoku. (…) wśród drzew (…) do usunięcia z powyższego powodu znajdzie się egzemplarz cenny, należy go pozostawić do jego naturalnej śmierci i nie zastępować nowym drzewem” (strona internetowa konsultacji - sekcja „Zapraszamy do składania uwag”).

Ludzie rozumieli, że zostaną usunięte wyłącznie drzewa naprawdę zagrażające bezpieczeństwu, a inne zostaną pozostawione aż „do naturalnej śmierci”. Warto podkreślić, że Stołeczny Konserwator Zabytków, który wydał zgody na wycinkę drzew i krzewów, otrzymał nieodpłatnie inwentaryzację od Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawnego Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków) oraz wytyczne, zalecające jedynie prześwietlenie, a nie wycinkę starodrzewu. Mimo to zlecono przeprowadzenie nowej inwentaryzacji na kwotę 95 tys. zł.

Ostatecznie na przełomie listopada i grudnia 2012 roku, z dnia na dzień wycięto nie 337 drzew, jak do dziś twierdzą władze, w tym dyrektorka ZTP, pani Renata Kaznowska, ale aż 505 drzew i 6 200 m² krzewów (prawie wszystkie krzewy), czyniąc w ten sposób spustoszenie w pięknym, zabytkowym Ogrodzie Krasińskich . Rzecz to niespotykana w ogrodach zabytkowych, gdzie drzewostan zastępuje się przez dziesięciolecia. Spustoszono w ten sposób piękny, zabytkowy Ogród Krasińskich, co spotkało się z potępieniem Głównego Konserwatora Zabytków.

Strona internetowa, na której prowadzono konsultacje społeczne, powstała dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie od czerwca 2009 do kwietnia 2011 roku.

Z badań wynikało, że 60 proc. mieszkańców i mieszkanek sprzeciwiało się budowie ogrodzenia parku (Raport z badań psychologów środowiskowych, s. 12), natomiast za jego postawieniem opowiedziało się 37 proc. Mimo to burmistrz dzielnicy Śródmieście, pan Wojciech Bartelski, 13.04.2011 roku, w okólniku skierowanym do dyrektor ZTP Renaty Kaznowskiej, podjął decyzję o „bezwzględnym nakazie zaprojektowania ogrodzenia całego obiektu” – wbrew wynikom konsultacji społecznych.

Za 2 mln zł zbudowano bezsensowne bizantyjskie ogrodzenie, pomimo powszechnych protestów mieszkańców i mieszkanek, interpelacji poselskich i wariantu alternatywnego proponowanego przez Niezależną Radę Ochrony Zabytków, zapewniającego ciszę żywopłotu zamiast żelaza i betonu.

Z niewiadomych przyczyn konkurs wygrała firma, która zaprojektowała „rewitalizacje” Ogrodu Krasińskich za 8 milionów. Obecnie ten sam projekt jest realizowany za 16 milionów.
Teraz Centrum Komunikacji Społecznej prowadzi konsultacje dotyczące regulaminu użytkowania Ogrodu Krasińskich (m.in. zamykanie parku na noc, wpuszczanie zwierząt do parku).

Pragniemy podkreślić, że konsultacje społeczne w sprawie Ogrodu Krasińskich już się odbyły i większość osób chciała Ogrodu otwartego dla wszystkich, bez wykluczania kogokolwiek. Władze dzielnicy próbują forsować za wszelką cenę swoją wizję Ogrodu Krasińskich, nie licząc się z opinią mieszkanek i mieszkańców, ignorując wyniki konsultacji społecznych i nie bacząc na to, że w ten sposób podważają zaufanie obywatelek i obywateli do idei konsultacji społecznych.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Pana Ekscelencjo z zapytaniem, czy środki wydatkowane przez Ratusz m.st. Warszawy na konsultacje społeczne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania, m.in. na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, zostały wydane zgodnie z celami programu i jego przeznaczeniem?

Bardzo liczymy na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Konsultacje społeczne są bardzo ważnym narzędziem włączania mieszkanek i mieszkańców w proces podejmowania decyzji, angażowania ich w sprawy miasta. Finansowanie fasadowych konsultacji społecznych jest marnotrawieniem publicznych pieniędzy.

Zależy nam bardzo na tworzeniu miasta przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom, w którym ich głos będzie się rzeczywiście liczył.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni;
Marcelina Zawisza i Marek Matczak, przewodniczący warszawskiego koła Zielonych;
Karol el Kashif, grupa Zielona Moc;
Jan Śpiewak, Miasto Jest Nasze;
Marcin Budzyński, Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego, Zrzeszenie Studentów Polskich UW;
Joanna Mazgajska, Towarzystwo Ochrony Herpetofauny Tryton;
Bogumił Kolmasiuk, Ostra Zieleń

27 listopada 2013

Zaproszenie: Pokochaj nacjonalistę - co zrobić z 11 listopada 2014?

Debata poświęcona wzrostowi znaczenia ruchów nacjonalistycznych we współczesnej Polsce. Zastanowimy się nad przyczynami wzrostu znaczenia ruchów narodowych, ewentualnymi zagrożeniami, jakie ów wzrost znaczenia za sobą niesie oraz strategiami oporu w kontekście wydarzeń podczas Marszu Niepodległości z 11.11.2013.

Jakie działania prawne mogą i powinny zostać podjęte, aby przeciwdziałać wydarzeniom, jakie miały miejsce podczas Marszu? Jaką postawę powinny zająć media? Jakie działania zamierza podjąć miasto?

Do panelu zaprosiliśmy:

Macieja Gdulę - socjologa (Instytut Socjologii UW, Krytyka Polityczna)
Marcelego Sommera - publicystę, dziennikarza (Nowe Peryferie)
Piotra Kozaka - filozofa i publicystę (filozof, nauczyciel, członek Zielonych)
Oraz przedstawicielkę/przedstawiciela warszawskich skłotów

Spotkanie poprowadzi Marcelina Zawisza - przewodnicząca warszawskiego koła Zielonych, dziennikarka

Strona wydarzenia na fb.

24 listopada 2013

Bez słów: Demonstracja przeciw hodowli zwierząt na futra

W dzisiejszej manifestacji za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ukróceniem gehenny norek, zorganizowanej w Dzień bez Futra, udział wzięło ok. 2000 osób. Przyjechali ludzie z woj. zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Zakazy hodowli norek obowiązują w Holandii, we Włoszech, w Niemczech i Danii obowiązują rygorystyczne przepisy. Tamtejsi hodowcy przenoszą się do Polski na tereny poPGRowskie.
Foto: Jerzy Niczyporuk

22 listopada 2013

Zaproszenie: Debata o przyszłości Placu Powstańców

Zapraszamy na spotkanie w sprawie Placu Powstańców Warszawy.

Zielone Centrum M1
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
poniedziałek, 25 listopada, godz. 19.00


Mieszkanki i mieszkańcy nie zgadzają się, aby ich plac był miejskim parkingiem. Niegdyś wspaniały - dzisiaj zapuszczony i opuszczony. Powinien odzyskać swój blask! Komu ma służyć plac? Jak ma wyglądać? Kto powinien brać udział w jego projektowaniu? Na te i wiele innych pytań postaramy się zleźć odpowiedź wraz z zaproszonymi gośćmi i gościniami!

W panelu udział wezmą:

Joanna Erbel - socjolożka miasta, aktywistka
Jarosław Jóźwiak - dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
Grzegorz Piątek - były naczelnik ds. estetyki przestrzeni publicznej
Andrzej Rokiciński - przewodniczący rady osiedla Centrum

Spotkanie poprowadzi Marek Matczak - inicjator akcji "Konsultacje społeczne w sprawie Placu Powstańców", przewodniczący warszawskich Zielonych

Swój udział w wydarzeniu można potwierdzić na fb.

21 listopada 2013

Protest przeciwko gazowi łupkowemu

Protest przeciwko zmianie ministra środowiska i gazowi łupkowemu pod Stadionem Narodowym

Decyzja o zmianie na stanowisku ministra środowiska w trakcie trwania szczytu klimatycznego i „expose” nowego ministra, w którym zadeklarował że jego priorytetem będzie przyspieszenie wydobycia gazu łupkowego to kpina z tysięcy międzynarodowych negocjatorów oraz ze społeczeństwa polskiego!

Z dnia na dzień uczestnicy szczytu dowiedzieli się, że jego gospodarz przestaje być ministrem – w świecie dyplomacji takie obniżenie rangi gospodarza spotkania to potwarz.

Polacy zaś dowiedzieli się, że dla ministerstwa środowiska priorytetem zamiast ochrony środowiska będzie wydobywanie gazu metodą, która może być dla środowiska bardzo niebezpieczna. Głęboko się z tym nie zgadzamy. Nie można przyspieszać procedur, które zostały ustanowione po to by chronić nasze bezpieczeństwo!

Szanując ministra Macieja Grabowskiego, stanowczo protestujemy przeciwko sposobowi, w jaki go powołano i zadaniom, jakie mu powierzono.

Dlatego Partia Zieloni oraz międzynarodowi aktywiści i aktywistki wspólnie zaprotestowali przeciwko takiemu specyficznemu rozumieniu „ochrony środowiska” i naszego „interesu narodowego”. Protest przeciwko stawianiu gazu łupkowego ponad interesem ludzi odbył się przed głównym wejściem do hali COP o godz. 8.45 w czwartek 21 listopada.

Jesteśmy zdumieni, że po węglu, gaz łupkowy staje się ulubioną brudną energią polskiego rządu i chcemy przeciwko temu zaprotestować. Gaz niekonwencjonalny jest niebezpiecznym wirażem, odciągającym uwagę i inwestycje od rzeczywistych rozwiązań klimatycznych, jak efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Inwestujmy w to co naprawdę się opłaca – nam i przyszłym pokoleniom!

- Gaz łupkowy i inne paliwa niekonwencjonalne stanowią poważne zagrożenie dla klimatu, środowiska i społeczności lokalnych.

- Wydobycie tych paliw prowadzi do skażenia wód gruntowych, poważnych skutków zdrowotnych, a nawet, przez długie lata, znacznie wyższych emisji dwutlenku węgla niż inne paliwa kopalne.

- Żeby wydobywać gaz łupkowy w pośpiechu będziemy musieli kupić drogie technologie od międzynarodowych koncernów albo wyprzedać im nasze zasoby naturalne.

- Wydobycie paliw kopalnych będzie w rękach zagranicznych korporacji! Chcemy źródeł energii które są własnością ludzi.

- Jesteśmy solidarni z Polakami sprzeciwiającymi się rozwojowi sektora gazu niekonwencjonalnego.

- Musimy wycofywać się z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, a nie poszukiwać nowych. Zostawmy gaz pod ziemią!

20 listopada 2013

Zieloni wspierają mieszkańców Śródmieścia

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i formy funkcjonowania Placu Powstańców Warszawy!

Plac Powstańców mieści się w Śródmieściu, ale ten, kto przyjechałby dzisiaj do Warszawy i przeszedł przez plac, nigdy by nie zgadł, że to centrum stolicy. Przez wiele lat plac służył, jako wielki parking a dzisiaj również, jako zaplecze budowy metra. Zadziwiające jest, że żadnej państwowej instytucji – a wokół placu jest ich wiele m.in. NBP – najwyraźniej nie przeszkadzał ten mocno pokiereszowany krajobraz.

Nie odbudowano go w przedwojennej formie, poza budynkiem Prudentialu, a jest przecież miejscem ściśle i sentymentalnie z dawną i poniekąd obecną historią naszej stolicy. Upamiętnia wybuch powstania warszawskiego w 1944 roku. Na placu Powstańców Warszawy stoi jedynie pomnik – prosta tablica upamiętniająca te dramatyczne wydarzenia, ale dzisiejszy wygląd placu nie przynosi chwały temu miejscu. Nawet pomnik – popiersie Napoleona stojące po drugiej stronie placu cierpi na takim wizerunku. Najwyższy czas, aby plac służył ludziom i był wizytówką Warszawy.

Co jest równie istotne, wielkimi krokami zbliża się ukończenie budowy drugiej nitki metra pod ulicą Świętokrzyską, która bezpośrednio graniczy z placem. Ulica Świętokrzyska jest jedną bardziej okazałych ulic w naszym mieście i po zakończeniu budowy będzie wyglądała jeszcze wspanialej i funkcjonalnie – jest wiele pomysłów oraz planów już narysowanych dla tej inicjatywy. Gdy te plany zostaną zrealizowane, plac Powstańców będzie powodem do wstydu dla stolicy i dlatego najwyższy czas abyśmy rozpoczęli namysł i zaproponowali, jak ma wyglądać plac, czemu i komu ma służyć.

Uważamy, że konsultacje społeczne, uwzględniające głos mieszkańców Śródmieścia i wszystkich zainteresowanych warszawiaków, dające możliwość przedstawienia swojego stanowiska każdej ze stron, są najlepszą i najbardziej demokratyczną formą podjęcia decyzji o zagospodarowaniu pl. Powstańców Warszawy.

Zebranie warszawskiego koła Zielonych

Serdecznie zapraszamy na zebranie Warszawskiego Koła Zielonych – tradycyjnie w środę –20 listopada 2013r. o godzinie 19:00 w M1 na Marszałkowskiej 1 lok 160.

Podczas zebrania będziemy omawiać m.in. kwestię:

1. współpracy z Radą Osiedla Centrum w dzielnicy Śródmieście.

2. konsultacji społecznych dotyczących Pl. Powstańców Warszawy 


Wszystkich zainteresowanych, sympatyków i członków serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu koła i aktywnego wspierania naszych miejskich działań!

Pozdrawiamy

Marcelina Zawisza i Marek Matczak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...