19 października 2015

Zieloni kandydaci i kandydatki mówią: TAK dla zielonej energii!


ZAPRASZAMY NA HAPPENING, 19.10, GODZ. 11.00 PRZY METRZE CENTRUM!


Za 6 tygodni rozpocznie się najważniejszy w historii światowy szczyt klimatyczny COP 21 w Paryżu, gdzie musi dojść do podpisania ambitnego porozumienia klimatycznego, jeżeli mamy zapewnić naszym dzieciom i następnym pokoleniom życie na bezpiecznej i przyjaznej planecie.

Jak pokazują badania opinii publicznej, aż 75% Polaków uważa, że zmiany klimatu są istotnym problemem i zagrożeniem, prawie 70% Polaków zgadza się z naukowcami, że to człowiek jest przede wszystkim odpowiedzialny za zmieniający się klimat, i prawie 80% Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są na tyle poważnym problemem, że różne kraje, w tym Polska, aby im przeciwdziałać, powinny ponieść pewne koszty.

A jednak ani rządząca koalicja PO-PSL ani PIS nie odpowiadają na niepokoje Polaków, gdyż wszystkie te formacje chcą realizować wysokoemisyjną, najbardziej szkodliwą dla klimatu, środowiska i zdrowia ludzi politykę energetyczną, gdzie dominuje energia z paliw kopalnych – z węgla, ropy i gazu, a do tego chcą produkować prąd w niebezpiecznych i drogich elektrowniach jądrowych.

Zielone kandydatki i Zieloni kandydaci na posłów do Sejmu chcą innej polityki energetycznej i mówią TAK DLA ZIELONEJ ENERGII. 

Na happeningu wystąpią kandydatki i kandydaci do Sejmu z list Zjednoczonej Lewicy:
 • Joanna Erbel - Warszawa
 • Ewa Sufin-Jacquemart - Warszawa
 • Małgorzata Rawińska - Warszawa
 • Izabela Zygmunt - Warszawa II
 • Wanda Majewska - Warszawa II
 • Mateusz Andrzej Duda - Warszawa II
 • Elżbieta Hołoweńko - Nowy Sącz
 • Łukasz P. Skurczyński - Tarnów
 

Mówimy NIE:
 • dla nowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego: wspieramy koalicję „Rozwój TAK, odkrywki NIE” i protesty lokalnych społeczności
 • dla gazu łupkowego wydobywanego przy pomocy metody szczelinowania hydraulicznego czyli „frackingu”, niebezpiecznej dla zasobów wody, dla zdrowia mieszkańców i zwierząt oraz dla klimatu;
 • dla projektów budowy elektrowni jądrowej, gdyż atom to schyłkowa, niebezpieczna i zbyt droga energia, a fundusze przeznaczone na elektrownię jądrową można lepiej przeznaczyć
 • dla zanieczyszczonego powietrza w polskich miastach, gdzie ok. 45 tysięcy Polek i Polaków przedwcześnie umiera z powodu smogu
 • dla ubóstwa energetycznego, na które cierpią Polki i Polacy o niskich dochodach, mieszkający w źle ocieplonych budynkach wymagających wysokich nakładów na ogrzewanie.

Mówimy TAK DLA ZIELONEJ ENERGII:

 • TAK dla poprawy efektywności energetycznej, w szczególności w budownictwie, tworząc setki tysięcy miejsc pracy. Trzeba objąć głęboką termomodernizacją w pierwszej kolejności budynki publiczne, szkoły i przedszkola oraz kamienice mieszkań socjalnych i komunalnych.
 • TAK dla energii ze źródeł odnawialnych, dobrej dla klimatu i dla zdrowia ludzi i tworzącej setki tysięcy lokalnych miejsc pracy. 
 • Przede wszystkim TAK dla energii obywatelskiej, prosumenckiej, produkowanej przez zwykłych obywateli i społeczności lokalne, a nie przez wielkie firmy energetyczne.

Zieloni są współautorami Paktu dla OZE, który ogłosiła Zjednoczona Lewica do którego ZL zaprasza pozostałe partie. Przypominamy pięć punktów, na których Zjednoczona Lewica chce oprzeć politykę energetyczną Polski:

 1. Wpisanie efektywności energetycznej i OZE do Krajowych Priorytetów Inwestycyjnych.
 2. Ustalenie wiążących i ambitnych celów udziału OZE w miksie energetycznym.
 3. Poszerzenie definicji prosumenta i zmniejszenie biurokratycznych obciążeń dla prosumentów.
 4. Zaprzestanie dotacji do współspalania i koniec traktowania go jako OZE.
 5. Większe nakłady na badania i rozwój w dziedzinie technologii efektywności energetycznej i OZE.


8 października 2015

Ratujmy ogródki przy Wschodnim! List otwarty do marszałka Struzika

Warszawa, dnia 8 października 2015 r.


Sz. P.

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 WarszawaList otwarty w sprawie ogrodów działkowych przy Dworcu Warszawa Wschodnia


Szanowny Panie Marszałku,

zwracamy się do Pana zaniepokojeni sytuacją użytkowników kolejowych ogrodów działkowych przy Dworcu Warszawa Wschodnia. Służą one grupie starszych mieszkanek i mieszkańców Pragi jako miejsce rekreacji i odpoczynku, dodatkowe źródło zaopatrzenia w żywność, i przede wszystkim jako miejsce, gdzie powstała i rozwija się lokalna wspólnota praskich seniorów, których łączą więzy towarzyskie i wspólny, społeczny cel.

Osoby te walczą o zachowanie ogródków działkowych w tym miejscu, jednak ze względu na nieuregulowaną sytuację terenu jest to coraz trudniejsze. Spółka PKP, będąca właścicielem gruntu, nie odnawia umów dzierżawy działek i dąży do pozbycia się działkowców. Teren działek jest niezabezpieczony i niedozorowany przez nikogo poza samymi działkowcami, których możliwości w tym zakresie są jednak ograniczone. Ogrody są w związku z tym stale dewastowane – służą za dzikie wysypisko śmieci i nielegalne miejsce zrzutu ścieków. Są też miejscem częstych podpaleń (dwa pożary tylko w ciągu ostatnich dni, przy czym należy pamiętać, że tego typu incydenty mogą nieść ze sobą tragiczne skutki, tak jak stało się dwa lata temu, kiedy w pożarze altany na działkach przy Dworcu zginęły dwie osoby). Regularnie podpalane są też trzy kilkudziesięcioletnie topole rosnące w pobliżu wejścia do ogrodów działkowych.

Uważamy, że ogrody działkowe znajdujące się w pasie terenu, który nie zostanie zajęty pod budowę tzw. Trasy Świętokrzyskiej, powinny zostać zachowane. W związku z budową trasy Praga straci znaczną część Parku na Michałowie, jednego z zaledwie trzech urządzonych terenów zielonych w dzielnicy. Ogrody działkowe przy Dworcu Warszawa Wschodnia to duży obszar zieleni, który po uporządkowaniu i uregulowaniu sytuacji prawno-właścicielskiej mógłby służyć mieszkańcom i mieszkankom dzielnicy, częściowo rekompensując utratę parku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Warszawa jest miastem o znacznie zanieczyszczonym powietrzu i ze wzgledu na zdrowie mieszkańców i mieszkanek warto chronic w nim kazdy kawałek zieleni miejskiej.

Zachowanie ogrodów byłoby też zgodne z celami Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do roku 2022, przyjętego przez Radę Warszawy w dniu 17 września 2015 r. (ZPR), w którym jest miedzy innymi mowa o przeciwdziałaniu dezaktywacji i samotności seniorów oraz wspieraniu ich aktywności społecznej i fizycznej. Obszar kryzysowy objęty ZPR sąsiaduje bezpośrednio z działkami, a część osób korzystających z nich to mieszkańcy i mieszkanki tego obszaru.

Z powyższych powodów solidaryzujemy się z użytkowniczkami i użytkownikami ogrodów działkowych przy Dworcu Warszawa Wschodnia i apelujemy o pilne podjęcie rozmów z PKP w celu znalezienia pozytywnego i konstruktywnego wyjścia z obecnej sytuacji. Wyjścia, które pozwoli zachować ważny teren zieleni w dzielnicy dotkniętej znacznym deficytem takich terenów, i które uchroni lokalną społeczność działkowców przed rozpadem.Z poważaniem

Izabela Zygmunt i Marek Kossakowski

w imieniu

Rady Koła Warszawskiego Partii ZieloniDo wiadomości:

Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...