15 marca 2019

W obronie PolesiaW piątek 15. Marca mieszkańcy Polesia i Lubelszczyzny oraz lubelskie Towarzystwo dla Natury i Człowieka złożyli petycję do lokalnych samorządów o odrzucenie planów zagospodarowania umożliwiających budowę kolejnej kopalni węgla kamiennego na terenach cennych przyrodniczo. 

Jednocześnie w Warszawie przedstawiciele Partii Zieloni złożyli wniosek o zaniechanie pokładów węgla kamiennego na terenach chronionych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie na ręce Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka. Zieloni opublikowali też nowe stanowisko w sprawie inwestycji węglowych na Polesiu. 

Budowa kolejnych szybów i kopalni węgla na terenie Polesia znacząco i w sposób nieodwracalny zmieni charakter pojezierza i jego przyrody. Stosunki wodne ulegną gwałtownemu zachwianiu. Tereny podmokłe, w tym unikatowe bagna chronione Konwencją Ramsarską - najprawdopodobniej wyschną - mówiła Urszula Zielińska, członkini zarządu krajowego Partii Zieloni. 

Przy dzisiejszym stanie wiedzy o wpływie paliw kopalnych na ocieplenie klimatu i przyspieszenie zagrożeń klimatycznych, wydawanie kolejnych koncesji na wydobycie węgla - zwłaszcza na terenach tak cennych przyrodniczo jak Polesie Zachodnie - jest przeciwne interesowi społecznemu i głęboko nieetyczne - mówił Marek Kossakowski, współprzewodniczący Partii Zieloni.

Rozumiemy problemy wyludnienia i stagnacji gospodarczej, z którymi borykają się samorządy i mieszkańcy Polesia i Lubelszczyzny. Ten region niewątpliwie potrzebuje impulsu inwestycyjnego. Ale jego najcenniejsze zasoby to nie węgiel, a nieskażone środowisko, unikatowe bogactwo fauny i flory, tereny rolnicze, a przy okazji - największe nasłonecznienie w kraju. Dlatego na Polesiu może i powinna rozwijać się turystyka i rekreacja, rolnictwo i produkcja zdrowej żywności, ale również czysta i bezpieczna energetyka oparta na źródłach odnawialnych - dodała Zielińska.

Warto dodać, iż w nowej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, to właśnie inwestycje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w odniesieniu do regionów pozostających w tyle pod względem przechodzenia na czystą energię - są jednym z priorytetów i przedmiotem wsparcia finansowego. To może być bardzo interesujące dla samorządów i mieszkańców Polesia - mówił Kossakowski. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...