27 lutego 2013

Antyfaszyści przed sądem

100 tysięcy zł kary za krytykę Allegro?

27 lutego 2013 zapadnie bardzo ważny wyrok określający granice dopuszczalnej krytyki, wolności słowa i ekspresji artystycznej. Chodzi o głośną sprawę Allegro kontra Fundacja Zielone Światło i Jerzy Andrzej Masłowski (Fundacja Zielone Światło jest wydawcą "Zielonych Wiadomości").

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od tego, iż Jurek Masłowski przerobił logo Allegro zastępując dwie litery "ll" znakiem "SS". Był to artystyczny protest przeciw Allegro, które pomimo apeli, próśb i pikiet ciągle pośredniczyło w sprzedaży wytworzonych współcześnie nazistowskich gadżetów (m.in. breloczków z wizerunkiem Hitlera, flag ze swastyką, itp.).

Allegro oburzone krytyką zażądało przeprosin w prasie (za sumę ok. 100 tys. zł) i usunięcia przerobionego logo ze stron internetowych, ale Jurek Masłowski odmówił tłumacząc, że walkę z handlem nazistowskimi gadżetami na Allegro traktuje bardzo osobiście.

27.02.2013 r. (środa) w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, o godz. 13.00, w sali 214 ogłoszenie wyroku. Przybywajcie! Powiadomcie znajomych i media!

-------------------------------

PS Wyrok zostanie ogłoszony 13.03.2013, godz. 15.20, sala 214. 

24 lutego 2013

Nazywam się Miliard / One Billion Rising w Zielonym Centrum M1

14 lutego Zielone Centrum M1 uczestniczyło w akcji Nazywam się Miliard - ogólnoświatowej kampanii przeciw przemocy wobec kobiet. Impreza połączona była z finisażem wystawy Elżbiety Hołoweńko.

20 lutego 2013

Zaproszenie: Idą brunatni

Ostra Zieleń - Młodzi Zieloni i Partia Zieloni 2004 zapraszają na debatę:

Idą brunatni... Skrajna prawica w natarciu

Debata z udziałem polityków, wykładowców uniwersyteckich, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Warszawskich. Debata zostanie poprzedzona projekcją filmu, pokazującego kształtowanie się ruchu narodowego w Polsce.

Gdzie: Zielone Centrum Marszałkowska 1, lok. 160
Kiedy: sobota, 23.02, godz. 13.00

Potwierdzeni paneliści: Dariusz Szwed (Zieloni 2004), Andrzej Potocki (Fundacja im. Maxa Schelera, b. obserwator OBWE na Bałkanach, Stronictwo Demokratyczne), Aleksader Arabadzić (Forum Mlodej Warszawy/Młodzi Demokraci), Ewa Sufin-Jacquemart (Strefa Zieleni), Aleksandra Bilewicz (socjolożka i filozofka)

Ruch Narodowy, wbrew temu co twierdzą liderzy ugrupowania ma ambicje parlamentarne. Pierwszym testem będą wybory do Parlamentu Europejskiego, w których narodowcy mogą pokusić się o co najmniej przekroczenie progu. Podpisy zbiorą bez problemu: siła mobilizacji środowisk kibicowskich, a także narodowo-radykalne nastawienie części księży sprawi, że parafie i stadiony zapewnią niezbędną ilość podpisów do rejestracji list. Głos na Ruch Narodowy będzie manifestacją antyeuropejskich przekonań, coraz silniejszych u części Polaków, szczególnie tych, którzy żywią przekonanie, że integracja ze strukturami europejskimi nic im nie dała. Zresztą był już precedens: silnie antyeuropejska Liga Polskich Rodzin w 2004 roku zajęła drugie miejsce, wyprzedzają takie ugrupowania jak rządzący SLD czy rosnący w siłę PIS. W wyborach do PE przy niskiej frekwencji i silnej mobilizacji eurosceptycznego elektoratu świetne wyniki osiągały m.in. Brytyjska Partia Niepodległości, francuski Front Narodowy, włoska, antyimigrancka Liga Północna czy dokonujący fizycznych ataków na Romów i Żydów, określany przez część komentatorów jako neonazistowski węgierski Jobbik. W Grecji rośnie w siłę jawnie rasistowski Złoty Świt, którego elektorat w dużej mierze rekrutuje się z policjantów (to szczególnie niebezpieczne, ponieważ często używają oni swojej władzy przeciwko migrantom).

Narodowcy nie ukrywają, że ruchy neofaszystowskie w Europie są ich partnerami. Liderzy RN gościli na kongresie Jobbiku, podczas którego mówiono o konieczności powstrzymania "cygańskiej przemocy". Liderzy Jobbiku forsują zresztą sojusz międzynarodowych ekstremów: innymi gośćmi na spotkaniu byli radykałowie z Bliskiego Wschodu. Na dwutysięcznej Gwardii Węgierskiej ma się wzorować powoływana przez liderów RN "Straż Marszu Niepodległości". Nawet jeżeli liderzy RN dziś deklarują, że będzie to służba głównie porządkowa, której celem ma być zapobieganie prowokacjom i ekscesom na marszu, to nie da się wykluczyć, że część jej członków zerwie się ze smyczy i zacznie np. atakować squaty.

Dziś powinniśmy objąć Ruch Narodowy swoistym kordonem sanitarnym i spojrzeć na sprawę szerzej niż tylko z punktu widzenia "wolności słowa". Należy się to od nas przede wszystkich tysiącom osób w całej Europie, które kiedykolwiek padły ofiarami ataków skrajnej prawicy. 

Strona wydarzenia na fb.

16 lutego 2013

Ogród Krasińskich - walka trwa!

APEL

Odczytanie apelu do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w obronie drzew i parków w Warszawie

17 lutego, niedziela, godz. 12.00
brama główna od strony ul. Bohaterów Getta
godz. 12.30, Państwo/Miasto

Apel przeczyta Olgierd Łukaszewicz.

Ogród Krasińskich: Gdzie są drzewa? Dlaczego oszukano mieszkańców i zamiast 60 wycięto 337 drzew? Dlaczego prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz milczy publicznie, a na facebooku aktywnie wspiera rewaloryzację parku, którą mieszkańcy nazywają „dewitalizacją”? Co postanowi Konserwator Zabytków, który wszczął kontrolę realizacji modernizacji parku? Czy w dobie kryzysu należy wydawać 16 mln zł na wycinkę 337 drzew i zrobienie szachów ogrodowych, fontanny kaskadowej z wodospadem, która nie nawiązuje do założeń historycznych projektu Szaniora oraz muru, którego nie chcą mieszkańcy? Czy urzędnicy mogą ignorować postulaty mieszkańców i arogancko twierdzić, że mieszkańcy nie wiedzą, co dla nich dobre, oszukując ich na konsultacjach społecznych?

Przypominamy: w tę środę Komisja Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska jednomyślnie podjęła uchwałę, iż ze względu na ogrom zaniedbań i nieprawidłowości w wycince drzew oraz zaburzenie ekosystemu, w tym brak opinii środowiskowych i analizy wpływu rewaloryzacji na siedlisk ptaków sprawę należy skierować do NIK, CBŚ i prokuratury.

WYKŁAD OTWARTY

prof. dr hab. Maciej Luniak
„Parki miejskie przyjazne przyrodzie – przykład Warszawy i Berlina”

17 lutego, niedziela, godz. 12.30
cafe Państwo/Miasto, ul. Andersa 29, Muranów

Wykład ma być inspiracją do debaty i do dalszych działań skierowanych na ochronę parków przed dalszymi wycinaniem drzew, oraz szerzej do uczestnictwa w tworzeniu Wizji Zieleni w mieście, oraz działań, jakie należy podejmować w celu zapewnienia ich ochrony. (Fundacja Strefa Zieleni, uczestnicząca w inicjatywie „Zielona Moc” na facebooku)

Po wykładzie odbędzie się cotygodniowe niedzielne spotkanie z mieszkańcami skupionymi w proteście po wycince 337 drzew w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie.

LIST OTWARTY

List Otwarty ornitologa prof. Macieja Luniaka odnośnie do trwających prac w Ogrodzie Krasińskich.

Uwagi przyrodnika do aktualnie prowadzonej rewitalizacji Ogrodu Krasińskich

Jestem zoologiem-ekologiem, moją specjalnością, jako naukowca i eksperta, jest ornitologia i ekologia miasta. Od wielu lat zajmuję się inwentaryzacją awifauny (ptaków) w W-wie oraz udziałem konsultacyjnym w dziedzinie kształtowania przyrody Miasta. M.in. niedawno brałem udział w zespole ekspertów konsultujących projekt rewitalizacji Parku Skaryszewskiego, a ostatnio byłem koordynatorem naukowym i głównym autorem obszernej monografii „Przyroda Bielan warszawskich” (wyd. 2011 i 2013).

Wartość przyrodnicza Ogrodu. Skład jego awifauny jest znany od lat 60. W latach 2011 i 2012 (dane mgr A. Węgrzynowicza dostępne u mnie) gniazdowało tu, tzn. odbywało lęgi i wychowywało potomstwo, 27–29 gatunków ptaków, kilka dalszych zalatywało, a w okresie jesienno-zimowym regularnie występowało ok. 24 gatunków. Jest to, w warunkach małego śródmiejskiego parku, skład bogaty (nawet bardzo!), w dużej mierze dzięki licznej obecności starych drzew i rozrosłych skupisk krzewów. Stosunkowo duży udział ptaków owadożernych, jest wskaźnikiem bogactwa fauny bezkręgowców na tym terenie. Wartością fauny jest tu też występowanie wiewiórek, jeży i myszy polnych.

Skutki przyrodnicze. Wycięcie znacznej części drzew (w szczególności starych) oraz krzewów, a również sam sposób wykonania tych prac dewastujący runo i podłoże glebowe, ma/będzie miał degradujące skutki dla przyrody Ogrodu. W ten sposób straci swoje siedliska większość bytujących tu ptaków, ssaków i fauny bezkręgowców. Przewidywania takie znajdują potwierdzenie w wynikach inwentaryzacji awifauny, jakiej dokonano po podobnych rewitalizacjach w parkach – Ujazdowskim, Żeromskiego i na Kępie Potockiej. Odpowiednio obniży się też udział Ogrodu w (deficytowym) bilansie natlenienia i pochłaniania dwutlenku węgla w śródmieściu W-wy. Spowodowano tu więc znaczna stratę w potencjale przyrodniczym Miasta.

Skutki społeczne. Znaczna większość reakcji społecznych (w internecie, mass mediach, w bezpośrednich demonstracjach) jest radykalnie krytyczna zarówno co do projektu zakładającego degradację przyrody Ogrodu, jak też co do sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Praktycznie nie odezwały się głosy broniące nagięcia aktualnego kształtu Ogrodu do formalnych wzorców historycznych oraz wypowiadające się za wycięciem w nim „osi widokowych”. Świadczy to o proekologicznym nastawieniu użytkowników parku, co trzeba uznać jako realną potrzebę lokalnej społeczności, zgodną z powszechną tendencją rozwoju społeczeństw miejskich.

Wnioski. Główną przyczyną negatywów zaistniałej sytuacji jest zignorowanie przyrodniczego aspektu przedsięwzięcia – brak (albo nieskuteczność) udziału przyrodnika/przyrodników na etapie przygotowania projektu. Skutkiem tego była krytyka (nieuwzględniona w decyzjach realizacyjnych) społeczna podczas konsultacji, a w końcu dokonana dewastacja przyrodnicza i niezadowolenie społeczne. Można tu przypomnieć, że przy opracowaniu projektu rewitalizacji Parku Skaryszewskiego uczestniczył zespół konsultantów z udziałem przyrodników. Dzięki temu w zatwierdzonym (niestety dotąd czekającym na realizację) projekcie jest szereg rozwiązań proekologicznych – nowatorskich dla Warszawy, chociaż znanych z praktyki w miastach za granicą.

Strat przyrodniczych spowodowanych w Ogrodzie oczywiście nie da się już bezpośrednio naprawić. Należy jednak dążyć do ich minimalizacji/rekompensaty – obecna wiedza i praktyka stwarza takie możliwości. Projekt powinien być zrewidowany pod tym kątem i poddany ponownej (tym razem potraktowanej rzetelnie) konsultacji społecznej. Celem postępowania powinno tu być zapotrzebowanie społeczne, a nie formalne rygory wyznaczane zupełnie odmiennymi od współczesnych uwarunkowaniami roli parków miejskich.

prof. Maciej Luniak

15 lutego 2013

„Gra o Europę” - relacja z debaty premierowej

Czy możemy wyjść z jałowego sporu między eurosceptykami a euroentuzjastami? Albo między obrońcami „narodowej tożsamości” a zwolennikami tezy, że im więcej integracji – niezależnie jakiej – tym lepiej? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy i uczestniczki debaty wokół książki „Gra o Europę”, która odbyła się 12 lutego w warszawskiej klubokawiarni MiTo.

O czym mówili: Agnieszka Grzybek, Jarosław Makowski, Barbara Labuda, Jacek Żakowski, Maciej Gdula, Piotr Ikonowicz, Agata Czarnacka, Dariusz Szwed i prowadzący debatę Adam Ostolski - można przeczytać w relacji Bartłomieja Kozka na witrynie „Zielonych Wiadomości”.

Zobacz też fotorelację Elżbiety Hołoweńko.
Strona książki: www.zielona-europa.pl
 

13 lutego 2013

11 lutego 2013

Społeczeństwo FAIR: zielona polityka


Kolejne (VIII) spotkanie prowadzonego przez posłankę Annę Grodzką Zespołu Parlamentarnego Zrównoważonego Rozwoju Społecznego “Społeczeństwo FAIR”. Tym razem o zielonej polityce będziemy rozmawiać z Beatą Maciejewską i Dariuszem Szwedem.

Termin i miejsce: 21 lutego o godz. 19:00, budynek G, Sejm RP.

Każdy może przyjść, każdy głos jest ważny: wystarczy na adres spoleczenstwofair@gmail.com wysłać mail, wpisując w temacie: 21/imię i nazwisko/pesel. Zapraszamy!!!

Źródło: blog Jacka Kochanowskiego.

*

Poprzednio gościem Społeczeństwa FAIR był Adam Ostolski. Spotkanie dotyczyło demokracji, relację można przeczytać na witrynie Lewica24.

10 lutego 2013

Zaproszenie: Nazywam się Miliard

 Uczestniczymy w światowej inicjatywie tanecznego protestu przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising (Nazywam się Miliard). W Polsce będzie ok. 200 wydarzeń w 25 miastach, w tym kilka w Warszawie.

Oto informacja o wydarzeniach w Warszawie prowadzona przez Feminotekę: tutaj.

Przyjdźcie licznie do Zielonego Centrum M1 tańczyć z nami przeciwko przemocy wobec kobiet w czwartek 14 lutego o godz. 19.00!!!

Będziemy puszczać teledyski kampanii One Billion Rising, ale możecie również przynieść waszą ulubioną muzykę. Zatańczą tancerki, które przedtem zrobią flashmoba na Patelni przed metrem Centrum i na Dworcu Centralnym. Potem odważne i odważni dołączą do nocnego korowodu tańca, pozostali zostaną w ciepełku Zielonego Centrum M1 protestować tanecznie nawet do białego rana... Katering składkowy!

Imprezą tą zamykamy wystawę prac Elżbiety Hołoweńko poświęconych przemocy wobec kobiet.A oto teledysk nakręcony za darmo przez uczestniczącą w akcji agencję reklamową:Strona naszego wydarzenia na fb.

9 lutego 2013

Ostra Zieleń: Protest przeciw promocji nacjonalizmu na Uniwersytecie Warszawskim

Informacja o tym, że 20 lutego br. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim spotkanie z przywódcami Ruchu Narodowego - Robertem Winnickim, Krzysztofem Bosakiem i Marianem Kowalskim, wywołuje nasze stanowcze oburzenie.

Ruch Narodowy, odwołujący się do przedwojennych tradycji narodowej demokracji i narodowego radykalizmu, stanowi zagrożenia dla społeczeństwa otwartego i liberalnej demokracji w Polsce. Liderzy organizacji głoszą poglądy nacjonalistyczne, ksenofobiczne, antysemickie i homofobiczne. Ponadto dopuszczają używanie przemocy jako narzędzia walki politycznej. Jednocześnie docierają informację o powstawaniu paramilitarnej organizacji, Straż Marszu Niepodległości, która może stać się narzędziem terroryzowania tej części społeczeństwa, która nie przystaje do lansowanego przez ruch obrazu "Polaka".

W Europie ruchy nacjonalistyczne są odpowiedzialne za pobicia, ataki na mienie, w skrajnych przypadkach zabójstwa, których ofiarami padają m.in. imigranci czy społeczność romska. Organizacja nacjonalistyczne są często powiązane z faszyzującymi subkulturami młodzieżowymi, ponadto bojówki narodowców, przyciągają pospolitych przestępców, których kusi perspektywa możliwości rozprawienia się z przeciwnikami politycznymi, mając jednocześnie polityczną osłonę.

Nacjonalizm na Uniwersytecie Warszawskim nie przejdzie! Również dlatego, że to na tej uczelni miały miejsce haniebne zjawiska takie jak numerus clausus czy getto ławkowe. Ponadto w 1968 roku studenci i profesorowie UW stali się ofiarami antysemickiej nagonki, zorganizowanej przez nacjonalistyczne skrzydło PZPR. Jesteśmy przekonani, że władze uczelni zareagują nim będzie za późno.

Apelujemy do władz Uniwersytetu Warszawskiego o cofnięcie zgody na udostępnienie sali organizatorom spotkania.

Zachęcamy wszystkie osoby (a w szczególności studentki i studentów Uniwersytetu Warszawskiego) do podpisania naszego listu.

Bogumił Kolmasiak - współprzewodniczący stowarzyszenia Młodzi Zieloni 2004 - Ostra Zieleń, student Katedry Studiów Interkulturowych UW
Katarzyna Dmochowska - współprzewodnicząca stowarzyszenia Młodzi Zieloni 2004 - Ostra Zieleń, absolwentka Wydziału Geologii UW

Podpisz petycję tutaj. Twoja wiadomość zostania wysłana bezpośrednio do organizatorów (NZS UW). Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów przekażemy ją również władzom UW (nie chcemy zaspamowywać uczelni).

Strona protestu na fb.

6 lutego 2013

Zielona Moc: Komunikat w sprawie Ogrodu Krasińskich

Komunikat grupy Zielona Moc

NIE BYLIŚMY I NIE JESTEŚMY PRZECIWNI REWITALIZACJI OGRODU KRASIŃSKICH

Dlaczego protestujemy?

* Nie uwzględniono głosów mieszkańców zgłoszonych podczas Konsultacji Społecznych, sprzeciwiających się grodzeniu ogrodu i zamykania go na noc, a przede wszystkim: znacznej wycince drzew.

* Urzędnicy wprowadzili użytkowników ogrodu oraz opinię publiczną w błąd w sprawie liczby drzew do wycinki. Pierwotnie mówiono o 60-80 drzewach. Następnie – zwycięski projekt firmy Pracownia „Abies – Architektura Krajobrazu” przewidywał do wycinki ok. 220 drzew, a finalnie ścięto 337 drzew, w tym chronione cisy i dereń.

* Nie wywiązano się z etapowości rewaloryzacji ogrodu; w ciągu kilku dni wycięto ponad 300 drzew, na teren ogrodu – w celu wywiezienia drewna – wprowadzono ciężki sprzęt (ponad 5 ton).

* Tak ogromna ingerencja, usunięcie karp, brak etapowości oraz wprowadzenie ciężkiego sprzętu doprowadziło do zniszczenia ekosystemu w Ogrodzie Krasińskich.

* Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich to już trzynasty kontrakt firmy „Abies” na „prace remontowe” parków w Warszawie.

* Czy firma ta leży w strukturach organizacyjnych Zarządu Terenów Publicznych czy może Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy?

Czy tak będzie wyglądał Ogród Krasińskich po „rewaloryzacji”?
Co chcemy osiągnąć ?

3 POSTULATY

1. Przekazanie miastu w umowie praw autorskich do projektu

W zawartej umowie ww. prawa przez 70 lat pozostaną po stronie firmy „Abies”. Inni architekci terenów zielonych nie słyszeli o takiej praktyce.

2. Odwołanie p. Renaty Kaznowskiej ze stanowiska dyrektora Zarządu Terenów Publicznych ze względu na brak kompetencji i niedopełnienie obowiązków.

Nastąpiło tu ewidentne niedopasowanie osoby do stanowiska. Generalny Konserwator Zabytków twierdzi, że prace remontowe tego typu ogrodów powinny odbywać się co 3-5 lat. W związku z tym, jeśli pani Kaznowska od 10 lat jest odpowiedzialna m.in. za Ogród Krasińskich i po upływie tych 10 lat oficjalnie i publicznie (w wielu wywiadach) podkreśla, że ogród był zdewastowany, zaniedbany i zagrażał życiu i bezpieczeństwu użytkowników, to tym samym pani Kaznowska oświadcza, że nie wypełniała należących do niej obowiązków lub też działała na szkodę Warszawy i jej mieszkańców oraz za wprowadziła opinię publiczną w błąd w sprawie liczby drzew przeznaczonych do wycinki, już na etapie „fasadowych konsultacji społecznych”.

3. Co proponujemy zrobić z Ogrodem Krasińskich na tym etapie?

- zrewidować i zmodyfikować obecny projekt, zlikwidować ogrodzenie, w przyszłości zamiast ogrodzenia rozważyć zastosowanie żywopłotu, 

- udostępnić ogród do użytku publicznego (prace zagrażające bezpieczeństwu użytkowników już zostały zakończone), 

-  wstrzymać prace zgodnie z prośbą skierowaną w liście do Głównego Konserwatora Zabytków, 

- powołać komisję złożoną z niezależnych specjalistów, której skład zostanie ustalonych w ramach konsultacji społecznych, a jej zadaniami będą m.in. oszacowanie rozmiarów obecnej dewastacji i zaproponowanie rozwiązań uratowania Ogrodu i jego zrujnowanego ekosystemu, 

- w skład komisji powinni wejść specjaliści z takich dziedzin jak: dendrologia, ornitologia, zoologia, ekologia, ochrona środowiska i zabytków oraz architektura krajobrazu, jak również przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego.

Grzegorz Wereszczyński, Tomasz Sikora, Weronika Tauer, Karol el Kashif 
współorganizatorzy protestu

zdjęcia: grupa Zielona Moc


5 lutego 2013

Zaproszenie: premiera „Gry o Europę”

Zapraszamy na debatę premierową wokół książki „Gra o Europę”.

Wtorek, 12 lutego, godz. 18.00
MiTo art.café.books
ul. Ludwika Waryńskiego 28 (metro Politechnika)

Udział wezmą:

Barbara Labuda
Jacek Żakowski, "Polityka"
Jarosław Makowski, Instytut Obywatelski
Maciej Gdula, "Krytyka Polityczna"
Piotr Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej
Agnieszka Grzybek, Zieloni

Prowadzenie: Adam Ostolski, współredaktor naczelny "Zielonych Wiadomości"

Swój udział w wydarzeniu można potwierdzić na fb.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...