16 listopada 2007

Dzień Toleracji

Dziś Światowy Dzień Toleracji UNESCO.

Z tej okazji kilka zaproszeń:

1. na nowopowstały portal www.multikulti.org.pl

2. do Poznania, na Marsz Równości (jutro)

3. do Warszawy, na konferencję z dobrymi panelistami (20 listopada):

EUROPA RÓŻNA, ALE CZY RÓWNA?

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

16.40 – 18.15 – Europa bez szans na równość?
 • Czy Unia Europejska ma szansę pozostać modelem społeczeństwa otwartego, które chroni i propaguje wolność jednostki, zapewnia ochronę przed dyskryminacją i równe szanse wszystkim obywatelkom i obywatelom?
 • Jak przeciwdziałać wstecznym tendencjom, kwestionującym zasadność polityki poszanowania różnorodności i respektowania praw mniejszości?
 • Jak w związku z kryzysem multikulturowości zapewnić przedstawicielkom i przedstawicielom różnych kultur warunki pozwalające im być pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami? Jakie są inne rozwiązania, które pozwolą realizować w praktyce zasadę różnorodności?
  • Gabriela Hrabanova – Open Society Institute – Republika Czeska, członkini Komitetu Sterującego Dekady Romów
  • Therese Murphy, członkini Zarządu European Women’s Lobby
  • Prof. Ireneusz Krzemiński – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
18.30 – 20.00 – Różnorodność wobec homogeniczności
 • Jak niwelować napięcia wynikające z tradycyjnej homogeniczności społeczeństw w nowych państwach członkowskich i przemian społecznych zmierzających w kierunku większej różnorodności?
 • Jakie bariery leżą u podstaw nierównego traktowania obywateli i obywatelek odmiennych kultur, migrantów i migrantek. Czy należy i wystarczy niwelować tylko różnice kulturowe, żeby zapewnić równość wszystkim obywatelkom i obywatelom UE?
 • Jak zapewnić równy status kobietom i mężczyznom wywodzącym się z różnych środowisk?
  • Dr Iris Koall – Women’s Studies Uniwersytet w Dortmund
  • Konstanty Gebert publicysta, „Gazeta Wyborcza”
  • Prof. Magdalena Środa – Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...