12 kwietnia 2018

Propozycje dla WarszawyDrogie Warszawianki,

Drodzy Warszawiacy,


Przedstawiamy Wam nasze propozycje dla Warszawy.

Zależy nam na tym, aby Warszawa była zielonym miastem przyjaznym ludziom. Ważna jest dla nas dobra jakość życia w mieście, czyli czyste środowisko, solidarność społeczna, czyste intencje oraz przejrzyste zasady podejmowania decyzji w mieście.

Zależy nam, aby nasze propozycje odzwierciedlały Wasze potrzeby.

Zapraszamy do dyskusji i współtworzenia z nami zielonego programu dla Warszawy.

Koło Warszawskie Partii Zieloni

warszawa@partiazieloni.pl

Nasze priorytety to:
 • czyste powietrze - Kompleksowa Strategia Antysmogowa
 • zieleń w mieście - przestrzeń parkowa na każdym km2
 • solidarność - Warszawa strefą wolną od eksmisji na bruk
 • przestrzeń dla wszystkich - miasto dostępne dla dzieci, seniorów i niepełnosprawnych
 • przyjazny transport - mniej samochodów, lepszy miejski transport publiczny
 • partycypacja obywatelska – obniżenie liczby podpisów niezbędnych do zgłaszania inicjatywy obywatelskiej
 • czysta polityka - większa kontrola społeczna decyzji administracyjnych
 • edukacja równościowa - szkolne programy edukacyjne o równości  i tolerancji.


  Bezpieczny, tani i dostępny miejski transport publiczny:
  rozbudowa i zwiększenie dofinansowania miejskiego transportu publicznego
  gęsta sieć przystanków w całej Warszawie
  wydłużenie godzin kursowania i zwiększenie częstotliwości kursowania transportu publicznego, w szczególności na obrzeżach miasta, między dzielnicami
  docelowo bezpłatny transport, zamiast bezpłatnych miejsc parkingowych
  buspasy, lub torowiska tramwajowe dostosowane dla autobusów
  racjonalna polityka parkingowa – park&ride wyłącznie na obierzach miasta
  uspokojenie ruchu – wprowadzanie stref tempo 30 na osiedlach mieszkaniowych.


  Energetyka
  samowystarczalność energetyczna miasta do 2040 r, promowanie miejskich odnawialnych źródeł energii
  tanie ogrzewanie - rekomunalizacja miejskiej sieci ciepłowniczej a następnie jej rozbudowa


  Mieszkania
  odbudowa zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych
  30 % mieszkań w inwestycjach deweloperskich na mieszkania socjalne i komunalne
  szybsze remonty i rotacja pustostanów.


  Solidarność
  podstawowy dochód gwarantowany w Warszawie – program pilotażowy
  przerwanie spirali zadłużenia lokatorów
  powrót stołówek do szkół i szpitali – dobra jakość żywienia dzieci i chorych.


  Partycypacja obywatelska
  większy udział mieszkańców w tworzeniu budżetów
  obligatoryjne powołanie rad osiedli we wszystkich dzielnicach
  większa kontrola społeczna decyzji administracyjnych
  klauzule społeczne w umowach zawieranych przez miasto.


  Dostępna i bezpiecznika przestrzeń publiczna
  ławki co 100 m
  równe, oświetlone chodniki
  stacjonarne toalety publiczne z miejscem do przewijania niemowląt i z automatami z podpaskami
  naziemne przejścia dla pieszych – likwidacja przejść podziemnych i kładek
  zakaz grodzenia osiedli
  czysta Wisła – czyste i dostępne plaże i kąpieliska, bez ścieków
  zmniejszenie ilości odpadów i poprawa segregowania, dodatkowa segregacja odpadów do kompostowania.  Lokalność
  polityka lokalowa i podatkowa wspierająca drobny handel i usługi oraz targowiska lokalne
  placówki kultury oraz miejsca rekreacji równomiernie rozlokowane na wszystkich terenach mieszkalnych
  tworzenie miejsc aktywności lokalnej dla mieszkanek i mieszkańców.

  Zdjęcie: Aleksandra Kołeczek Akcja Koła Warszawskiego Partii Zieloni Warszawa dla pieszych
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...