24 października 2011

Zielone ogłoszenia powyborcze


DEMOKRACJA MIEJSKA. Konsultacje społeczne. Forum Dialogu Społecznego

26 października · 16:00 - 19:00, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5 (wejście B) sala 169 - I piętro

Konsultacje społeczne miały być narzędziem włączania obywateli w proces decyzyjny na wszystkich poziomach, gdzie takie decyzje zapadają. W odczuciu ogromnej części organizacji pozarządowych oraz osób i urzędów zaangażowanych w ten proces prowadzone konsultacje najczęściej nie spełniają swego zadania.

Chcemy zadać głośno pytanie: dlaczego tak się dzieje?

Pytanie skierowane do mieszkańców, działaczy, prawników, radnych, posłów, przedstawicieli środowisk akademickich, urzędników, itp...

Czy dotyczy to tylko pewnego obszaru życia społecznego, czy może jest to problem pojawiający się w różnych dziedzinach i sferach, w których działamy.

Uważamy, ze czas zdiagnozować stan obecny i w miarę możliwości wypracować rekomendacje dla ustawodawców, na przykład poprzez współpracę na szczeblu grup roboczych, czy pełnoprawnego włączenia w prace grupy parlamentarnej. To pytanie do uczestników konferencji.

Obserwujemy dużą powstawanie dużej ilości przeróżnych programów m.in. mających na celu badanie efektywności konsultacji, powstają tomy opracowań, lecz w naszym odczuciu niczego to nie zmienia. Przekonujemy tylko przekonanych.

Wiele NGO-sów działa w sferze rodzącej konflikty społeczne, na styku decyzji urzędów i woli obywateli. Jesteśmy często ostatnim ogniwem, na którym kończą się możliwości protestu. Wiele spraw, które trafiają do NGO-sów są de facto interwencjami mającymi swój finał w sądzie. Takich spraw jest zbyt wiele i uważamy, ze istnieją możliwości aby zapobiegać powstawaniu konfliktów.

Może konsultacje społeczne są anachroniczne? Może trzeba coś zmienić, wprowadzić inne narzędzia, ulepszyć istniejące? Jak to robią inni?

Proponujemy już teraz zacząć tworzyć szeroką społeczną diagnozę stanu obecnego.

Zaczynamy nasz cykl pod nazwą Demokracja Miejska, nawiązując tym samym do Kongresu Ruchów Miejskich, w którym również uczestniczą organizacje pozarządowe z Warszawy.

Blok pierwszy: 30 minut.

Analiza SWOT: Mocne i silne strony, szanse i zagrożenia

- dr Marcin Stoczkiewicz - Kraków;
- Lech Mergler -Poznań;
- Lidia Makowska (Gdańsk – Wrzeszcz)
- Krystian Legierski (radny Warszawy)
- przedstawiciel/ka Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy

Blok drugi: 15 minut

Dobre praktyki:

- Jak to robią inni ? Inicjatywy samorządowe - Piotr Guział - burmistrz Ursynowa (do potwierdzenia), Sylwia Weilandt - koordynatorka konsultacji społecznych na Targówku, dzielnicy, gdzie zaczęto przymierzać się do rewitalizacji blokowisk.

Dyskusja: 45 minut

dr Marcin Stoczkiewicz - Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Wcześniej pracował jako wspólnik w kancelarii prawnej Jendrośka, Jerzmański & Bar , specjalizującej się w prawie ochrony środowiska. Zajmował się tam polskim i europejskim prawem gospodarczym, prawem konkurencji i prawem ochrony środowiska. Pracował przy projektach dotyczących dostępu do informacji, ocen oddziaływania na środowisko, pomocy państwa w ochronie środowiska, prawa energetycznego i gospodarki odpadami. Pracował jako prawnik w Polskiej Zielonej Sieci. Od 2002 roku wykłada na uniwersytecie, od 2010 r. adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Starszy prawnik w ClientEarth, międzynarodowej organizacji prawniczej działającej na rzecz ochrony środowiska (biura w Londynie, Brukseli i Warszawie). ClientEarth działa w interesie publicznym poprzez przygotowywanie analiz i opinii prawnych, doradztwo, udział w procesie legislacyjnym, monitoring przestrzegania prawa ochrony środowiska, a także udział w postępowaniach administracyjnych i procesach sądowych.

Lech Mergler – publicysta, jeden z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia My-Poznaniacy, wiceprezes zarządu. Współredaktor strony www.my-poznaniacy.org. Zaangażowany w niemal wszystkie inicjatywy Stowarzyszenia, szczególnie zdecydowanie zabiega o eksmisję bazy F-16 z Krzesin, także działa na rzecz odrodzenia Śródmieścia i kultury słowa drukowanego w Poznaniu, przeciw agresji inwestycyjnej w zieleń i istniejącą zabudowę. Współinicjator Kongresu Ruchów Miejskich. Z wykształcenia inżynier-elektronik, od 1990 zajmuje się kulturą, książkami i literaturą. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Polonistyce, Le Monde Diplomatique, Bez Dogmatu, ResPublice Nowej, Angorze, Megaronie i Czytelniku, współredagował wrocławską Mandragorę. Obecnie współpracownik warszawskiego Magazynu Literackiego KSIĄŻKI, Zielonych Wiadomości oraz felietonista poznańskiego MERKURIUSZA. W latach 2007-08 twórca i dyrektor Biura Demokracji Uczestniczącej w Poznaniu, autor raportu „Poznań konfliktów” (2008) i kilku publikacji zbiorowych o kulturze i życiu społecznym.

Lidia Makowska – z wykształcenia germanistka i kulturolożka, zawodowo zajmuje się polityką kulturalną. Wierzy w ahierarhiczne struktury, samoogranizację, poszerzanie pola wolności w sztuce. Współtworzy Inicjatywę Indeks 73, prowadzi Pracownię Kultury Miejskiej we Wrzeszczu, działa na rzecz przemian społecznych i badań na styku sztuki współczesnej z nowoczesną humanistyką, edukacją obywatelską i kulturą przestrzenną. Mieszka we Wrzeszczu, dzielnicy Gdańska, w której eksperymentuje z Lefebvriańską teorią „Prawa do miasta”. Współtworzy Inicjatywę Wrzeszcz.info.pl, upomina się o rzeczywistą partycypację, edukację kulturalną i obywatelską, kształcącą wrażliwych/e i zdolnych/e do krytycznej refleksji mieszkanki i mieszkańców, członkini Zespołu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich. Radna dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz.

Krystian Legierski – prawnik, radny m.st. Warszawy. Urodzony w Beskidzie Śląskim w Koniakowie, od lat mieszka i działa w Warszawie.Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Floryda. Na co dzień jest przede wszystkim aktywny jako mecenas kultury i przedsiębiorca-współwłaściciel kultowego warszawskiego klubu Le Madame. Klub Le Madame stanowił znane w całym kraju centrum ciekawych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, ale także - społeczno-politycznych. Od 2006 r. do 2010 r. w radiu TOK.FM prowadził audycje „Lepiej późno niż wcale“.

***

Ogłaszamy dyżury p.o. sekretarzy generalnych Zielonych 2004 w biurze krajowym partii.

Poniedziałek: 8:00-9:30, 19:30-21:30
Wtorek: 11:00-17:00
Środa: 8:30-16:00, 18:00-21:00
Czwartek: 9-12:30
Piątek: 14:00-17:30

Podczas dyżurów będzie można:

- zapisać się do partii
- odpracować składki członkowskie
- otrzymać i zamówić materiały
- zaproponować i zrealizować Wasz projekt
- odbyć praktykę w partii i Instytucie
- otrzymać odpowiedź na maila - piszcie
bogumil.kolmasiak@zieloni2004.pl, anna.laszuk@zieloni2004.pl
- porozmawiać o Zielonych via Skype - login: zieloni_rk
- zadzwonić do biura: 796 593 215
- załatwić inne sprawy związane z Zielonymi

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...