22 października 2010

Co było grane... w Tallinnie

Rada Europejskiej Partii Zielonych (EPZ) jest ciałem decyzyjnym. Podczas odbywających się dwa razy w roku jej posiedzeń zapadają decyzje polityczne dotyczące działań EPZ w okresie między Kongresami. Tym razem odbyła się ona w Estonii, a jej gospodarzami byli estońscy Zieloni (Erakond Eestimaa Rohelised), którzy jako jedni z niewielu partii Zielonych we wschodniej Europie zasiadają w parlamencie swojego kraju. W wyborach w marcu 2007 roku zdobyli 7,1 procent i sześć miejsc w parlamencie Estonii.

Debaty

Naważniejszą debatą podczas Rady EPZ była Plenary Debate on the Green New Deal: Prosperity Withouth Growth z udziałem Reinharda Bütikofera i Philippe’a Lamberts’a (obaj są posłami Parlamentu Europejskiego w Grupie Zielonych), fantastycznie poprowadzona przez Nadine Dereza. Tematem tej debaty była zawartość dokumentu The macro-economic and financial framework of the Green New Deal, który jest kolejnym krokiem w konkretyzowaniu Green New Deal, czyli Nowego Zielonego Ładu, program politycznego Zielonych, przedstawionego po raz pierwszy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku i będącego jednocześnie odpowiedzią na wielowymiarowy światowy kryzys (m.in. finansowy, gospodarczy, klimatyczny, energetyczny, społeczny).

Podczas debaty podniesiono wiele ważnych kwestii, jak np. potrzebę wyraźnego wskazania w tym dokumencie alternatywnych do PKB wskaźników badania rozwoju. Innymi podnoszonymi przez delegatki/delegatów kwestiami był brak perspektywy genderowej w dokumencie oraz zbyt wyraźny sprzeciw wobec deficytów budżetowych, które - w pewnych warunkach - służą rozwojowi. Jak podkreślali paneliści, proces tworzenia dokumentu był otwarty, czego dowodem są wniesione poprawki (było ich aż 48). Paneliści wskazywali także, że ten dokument jest tylko częścią całościowej wizji Green New Deal, który już uzupełniony został o dodatkowy raport w ramach debaty o alternatywnych do PKB wskaźnikach wzrostu: Alternative indicators to GDP: how to make a choice?, a następnym krokiem będzie przyjęcie dokumentu dotyczącego polityki społecznej.

Spośród mniejszych debat (warsztaty) uczestniczyliśmy w “Fragmentation and polarisation of the political landscape in Europe: how to survive as a Green Party”. Podczas tego spotkania Wouter van der Brug, szef wydziału nauk politycznych na Uniwersytecie Amsterdamskim, przedstawił prezentację Electoral competition beyond left-right? Consequences for green parties. Z jego badań wynika, że wyborcy Zielonych (na Zachodzie Europy!) najbardziej zmotywowani są ich programem społecznym, a nie ekologicznym, zaś największą konkurencją Zielonych są socjaldemokraci. Uwagi praktyczne przekazała Agneta Börjesson, Sekretarz Generalna szwedzkiej Miljöpartiet de gröna, która wyraziła pogląd, że to być może zbudowanie podczas wyborów parlamentarnych w Szwecji wielkiej koalicji lewicowo-zielonej (rodzaj zblokowania list) oraz kontynuacja wyborczej koalicji centro-prawicowej mogły być powodem dobrego wyniku skrajnej prawicy w tym kraju (bo była to trzecia, niezblokowana siła), gdyż ta wyglądała na niezależną.

Byliśmy także obecni na warsztacie “Being popular without being populist”, podczas którego Wouter van der Brug przedstawił swoje badania. Konkrety w tym temacie zaprezentowała Beate Potzmader, szefowa kampanii austriackich Die Grünen, wskazując na dobre praktyki w kampaniach Zielonych na przykładzie działań swojej partii na rzecz zakazu palenia w barach.

Na stronach EPZ dostępny jest już zestaw prezentacji z pozostałych warsztatów.

Przyjęte dokumenty

Podczas Rady EPZ (oprócz kluczowego dokumentu The macro-economic and financial framework of the Green New Deal) przyjęto szereg rezolucji oraz ważne dokumenty wewnętrzne.

Ważne dodatkowe informacje

Nowa członkini EPZ: Verds D’Andorra

Europejska Partia Zielonych powiększyła skład członkowski do 37 partii. Zieloni z Andory (kraju o większościowym systemie wyborczym, który ma dwie głowy państwa: prezydenta Francji i jednego z biskupów katalońskich) to bardzo odważna grupa ludzi. Swoje działania przedstawili na początku Rady EPZ, w jej ostatni dzień zostali przyjęci do grona EPZ.

Globalni Zieloni

Kolejny (po Sao Paulo) Globalny Kongres Zielonych odbędzie się w Dakarze (Senegal) w 2012 roku, dokładna data zostanie ustalona później. Kolejna Rada EPZ odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu 2011 roku w Budapeszcie. I na koniec: jak zwykle zdjęcia na Radzie EPZ robił Raimo Oksala z Fińskich Zielonych, miłego oglądania.

Bartosz Lech jest członkiem Rady Krajowej Zielonych i delegatem partii w radzie Europejskiej Partii Zielonych.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...