23 października 2010

Chciałbym, żeby urząd...

...traktował ludzi poważnie. Dostałem kolejną odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie mojego listu otwartego do miejskiego skarbnika. Muszę powiedzieć, że lekko zdębiałem. Wydawać by się mogło, że w sytuacji, kiedy pisze się o tym, że dane na temat budżetu Warszawy są bardzo ważne dla partii politycznych w kontekście wyborczym, by mogły one opracować programy uwzględniające finansowe możliwości miasta, odpowiedź taka, jak poniżej, zdumiewa. Nie chodzi tu o wytykanie palcem konkretnej urzędniczki czy urzędnika, chodzi tu raczej o system kreujący bizantyjską momentami mentalność. Bo jeśli Warszawa nie chce ujawnić danych, dotyczących skuteczności chociażby reklamowej akcji "Brat PIT" i jej wpływu na wzrost ilości osób rozliczających się z podatków w stolicy, to oznacza, że jej włodarze lekceważą prawo wyborczyń i wyborców do wiedzy o jakości ich działań. A jeśli w ogóle takich danych nie mają, to cóż, lepiej nie komentować... Tak czy siak niewiele wskazuje na to, by w projekt budżetu miasta, który będzie musiał być upubliczniony do połowy listopada, nie zapowiada się w różowych barwach...

***

W związku z Pańskim listem otwartym, kierowanym do Pana Mirosława Czekaja, skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie swojej właściwości uprzejmie informuję:

Liczba podatników rozliczających się z podatków, dla których organem podatkowym jest Prezydent m.st. Warszawy, od lat regularnie rośnie. Jest to m.in. efektem zwiększającej się liczby mieszkańców Warszawy i firm prowadzących na jej terenie działalność. Wpływ mają również nowooddawane inwestycje o charakterze mieszkaniowym i biznesowym.

Jednocześnie – w ramach Urzędu m.st. Warszawy – stale podejmowane są kroki dążące do uszczelnienia systemu opodatkowania i poprawy ściągalności podatków. W tym celu prowadzone są m.in. systematyczne kontrole podatkowe. Mają one doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie podmioty – zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – ustawowo obowiązane do opłacania podatków na rzecz Miasta, będą się prawidłowo rozliczać ze swych zobowiązań podatkowych.

***

W tak zwanym międzyczasie nadeszła odpowiedź od miejskiej pełnomocniczki do spraw otrzymania przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Tu już nieco lepiej (szczególnie w kontekście Warsaw Orange Music mogę uznać - nie musząc zgadzać się z argumentacją - że jestem traktowany poważnie i wyjaśnia mi się merytorycznie stan rzeczy), chociaż i tu nie brakuje "momentów". Jeśli w Sztokholmie, Amsterdamie, Berlinie czy Paryżu wszystkie wymienione poniżej czynniki, czyli legalność, brak zakłóceń i pomoc organizacyjna (chociaż tu organizatorzy być może mieliby zdanie odrębne na ten temat) zachodzą, a dodatkowo parady otwiera zarządca miasta (burmistrz, prezydent), to sądzę, że mówienie o wstrzemięźliwości Warszawy wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

***

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pańskie zapytanie dotyczące „promowania szans Warszawy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury”, pragnę wyjaśnić, co następuje:

- likwidacja zagłębia klubowego przy ul. Dobrej nie jest efektem zamierzonego i intencjonalnego działania miasta;

- Miasto Stołeczne nie oddało walkowerem festiwalu Orange Warsaw Festiwal. Festiwal nadal odbywa się w Warszawie. Miasto Stołeczne wymyśliło i wypromowało tę imprezę, a następnie przekazało ją do realizacji podmiotom komercyjnym, które w poprzednich edycjach były jej współorganizatorami. Działanie to przyniosło dwie wymierne korzyści; festiwal w tym roku odbył się bez finansowego obciążenia budżetu miasta oraz: impreza zyskała wielkie wsparcie ze strony potężnych podmiotów komercyjnych, dzięki czemu promuje nasze miasto na arenie krajowej i międzynarodowej.

- sformułowania „sztywny stosunek” i „wstrzemięźliwy stosunek”, które był Pan uprzejmy zawrzeć w swym zapytaniu, utrudniają udzielenie konkretnej odpowiedzi. Wszelkie oddolne inicjatywy społecznikowskie są aprobowane i pożądane, o ile ich organizatorzy spełniają warunki przewidziane w stosownych przepisach.

W naszych staraniach o tytuł ESK 2016 przykładamy wielką wagę do dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może się Pan o tym przekonać zaglądając do aplikacji konkursowej Warszawy dostępnej na stronie www.warszawa2016.pl. Przypominam, że Warszawa przeznacza w budżetu 30 mln zł rocznie na dofinansowanie organizacji pozarządowych.

W kwestii EuroPride prosimy o sprecyzowanie, co konkretnie ma Pan na myśli mówiąc o „wstrzemięźliwym stosunku”? Parada odbyła się legalnie, bez zakłóceń i z dużą pomocą organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...