23 marca 2016Mieszkańcy Warszawy po raz kolejny padają ofiarą przepychanek politycznych PO – PiS.
Blokada 200 mln zł zarezerwowanych na odszkodowania wynikających z tzw. Dekretu Bieruta przez Ministerstwo Skarbu i Dawida Jackiewicza uderzy w mieszkańców.
Polska jako jedyny z postkomunistycznych krajów nadal nie rozwiązała sprawy reprywatyzacji odebranej własności, jest to przejaw słabości państwa, które zamiast wypłacać odszkodowania, pozwala na to, by spadkobiercom właścicieli oddawano domy wraz z lokatorami. Warszawiacy i Warszawianki w wyniku nieprzemyślanej reprywatyzacji i zaniedbań władz tracą skwery, parki i szkoły.

10 lutego 2016

Zieloni i Piotr Ikonowicz w obronie lokatorów

Koło warszawskie Partii Zieloni i Ruch Sprawiedliwości Społecznej deklarują współpracę w sprawach dotyczących polityki miejskiej, zwłaszcza problemu dzikiej reprywatyzacji nieruchomości.


Miasto przyjazne swoim mieszkankom i mieszkańcom musi prowadzić aktywną politykę mieszkaniową, realizującą prawo do mieszkania dla wszystkich niezależnie od sytuacji materialnej. Dlatego koło warszawskie Partii Zieloni popiera inicjatywę RSS ws. obywatelskiej uchwały Rady Miasta o zapewnieniu mieszkań komunalnych dla osób z reprywatyzowanych lokali i deklaruje pomoc w osiągnięciu tego celu.

Koło warszawskie Partii Zieloni i RSS deklarują również wspólne działania w obronie pracownic i pracowników oraz współpracę w organizacji takich wydarzeń jak antyszczyt NATO.

3 lutego 2016

Dajmy dzikom żyć! Sprzeciwiamy się planom odstrzału!

Koło warszawskie Partii Zieloni wyraża zaniepokojenie planami Lasów Miejskich odstrzału 80 dzików w granicach Warszawy. Po zapowiedzianym przez Ministerstwo Rolnictwa odstrzale 40 tys. sztuk tych zwierząt we wschodniej Polsce to kolejny przykład działań, gdzie problem interakcji człowieka ze zwierzętami rozwiązuje się zabijając zwierzęta zamiast zmieniając politykę.

Marek Kossakowski, przewodniczacy warszawskiego koła Partii Zieloni: - Dziki są naturalnymi mieszkańcami terenów zabudowywanych przez nowe warszawskie osiedla, leżące nierzadko na dawnych torfowiskach, dzikich łąkach, czy otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Ich obecność w tych miejscach nie jest działaniem wymierzonym przeciw człowiekowi. Obciąża natomiast władze Warszawy, które przez brak polityki przestrzennej dopuściły do rozlewania się obszarów miejskich na dzikie tereny. 

Przyczyną rozrostu populacji dzików jest również dokarmianie ich przez myśliwych i istnienie wielkich monokulturowych upraw kukurydzy, na których zwierzęta mogą żerować. Dziki, zwłaszcza ciężarne lochy, uciekają też do miasta z terenów łowieckich, na których nie czują się bezpiecznie w obawie właśnie przed myśliwymi.

Przypominamy, że art. 22 Ustawy o ochronie zwierząt mówi, że "zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe, powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu". Ustawa dopuszcza możliwość ograniczania ich populacji jedynie "w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka" (art. 33a, ust. 1). Nie sądzimy, żeby obecność dzików w granicach administracyjnych Warszawy, przy braku doniesień o poszkodowanych przez nie mieszkańcach i mieszkankach, stanowiła takie zagrożenie.

Izabela Zygmunt, przewodnicząca warszawskiego koła Partii Zieloni: - Szczególnie zaniepokojeni jesteśmy dopuszczeniem do polowań na terenie miasta i zagrożeniem, na jakie są przez to wystawione mieszkanki i mieszkańcy Warszawy. Pocisk wystrzelony ze sztucera ma wystarczającą energię na przelecenie 6 km. Nawet w sytuacji, gdy odstrzał dzików będzie się odbywał na terenach niezabudowanych, jest to wystarczająco wielka odległość, żeby stworzyć niepotrzebne ryzyko.

Partia Zieloni domaga się zmian w prawie łowieckim, które położą kres takim praktykom, a także bardziej przyjaznego równowadze przyrodniczej modelu rolnictwa. Oczekujemy od władz Warszawy wstrzymania decyzji o zabiciu dzików w sytuacji gdy nie wyrządziły one krzywdy postronnym osobom. Spodziewamy się natomiast publicznej debaty o obecności dzikich zwierząt w mieście i o działaniach, jakie należy podjąć, żeby ta obecność była korzystna i dla zwierząt, i dla człowieka.

26 stycznia 2016

Nie dla likwidacji „Kazika”. Zieloni wspierają protest społeczności szkoły

Koło warszawskie Partii Zieloni stanowczo sprzeciwia się planom likwidacji XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Popieramy protest społeczności szkoły, która od miesięcy głośno nie godzi się na zamknięcie liceum.


Popularny "Kazik" jest znany na Mokotowie jako miejsce gdzie uczniowie są wychowywani w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i dialogu. Istniejąca od 27 lat szkoła wykształciła wiele roczników światłych obywateli. Ponadto liceum chętnie przyjmowała uczniów kierowanych przez poradnię psycholiczno-pedagogiczną i zapewniała im specjalną opiekę. Jak pisze w oświadczeniu skierowanym do radnych Warszawy społeczność szkoły, uczniowie "Kazika" chętnie angazują się w wolontariat, osiągają sukcesy artystyczne, sportowe i naukowe. Edukacja multikulturowa, przygotowanie do prowadzenia własnej firmy, edukacja dla demokracji, działania na rzecz pamięci mniejszości żydowskiej żyjącej w Polsce, zajęcia teatralne realizowane wspólnie z Teatrem Powszechnym, bractwo rycerskie - to tylko niektóre z inicjatyw, jakie z sukcesem zafunkcjonowały w liceum. "Kazik" dobrze przygotowuje uczniów do dalszych studiów tworząc specjalne oddziały z uczelniami wyższymi, gdzie zajęcia prowadzą doświdczenni wykładowcy akademiccy.

Niestety te argumenty nie są wystarczające dla radnych Warszawy. Szkole grozi likwidacja. W ostatnich latach zmniejszano liczbę oddziałów. W tym roku szkoła została wykluczona z naboru do liceów. Zieloni zawsze uważali, że edukacja nie powinna być traktowana według reguł rynkowych a polityka oświatowa powinna uwzgledniać społeczne zapotrzebowania. Dlatego odpowiadamy na apel społeczności XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie - uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów - i domagamy się cofnięcia decyzji o likwidacji liceum, przywrócenia naboru i uruchomienia dodatków oddziałów.

Zachęcamy również do podpisania obywatelskiego apelu w obronie "Kazika" na stronie akcjademokracja.pl/zostawcienamkazika

11 stycznia 2016

Wolne media, wolna Polska! Zieloni na manifestacji KOD

W sobotę 9 stycznia koło warszawskie Partii Zieloni wzięło udział w manifestacji Komitetu Demokracji na placu Powstańców Warszawy przed budynkiem TVP. Chcemy mediów publicznych, nie zawłaszczonych przez partię rządzącą. Zobaczcie zdjęcia!

Fot. Ela HołoweńkoRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...