11 sierpnia 2010

Zielone postępy na zielonej wyspie

Najważniejsze osiągnięcia Zielonych w Irlandii w okresie od stycznia do lica 2010 roku. W 2010 Zieloni odpowiadali za kluczowe, progresywne pomysły, tworzące miejsca pracy i poprawiające jakość życia społecznego, gospodarki i środowiska.

1. Zmiany w planowaniu przestrzennym dostosowane do Irlandii roku 2010

Mając na celu skończenie z kapitalizmem kolesiów i odesłanie do przeszłości niezamieszkanych nieruchomości, Ustawa o planowaniu przestrzennym jest jednym z najważniejszych osiągnięć Zielonych w tym roku. Stawia ona wymóg planowania skupionego na społeczności lokalnej i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prawo to, przegłosowane w lipcu tego roku, zapewni przejrzystość, otwartość i demokratyczne uczestnictwo w procesie planowania, by zapobiec w powtarzaniu nieszczęść przeszłości.

2. Ustawodawstwo o związkach partnerskich

Ustawa o związkach partnerskich przeszła przez całą procedurę w irlandzkim parlamencie 8 lipca 2010 roku. Ma ona wielkie znaczenie dla gejów i lesbijek, daje także ochronę prawną dziesiątkom tysięcy par żyjącym w konkubinacie niezależnie od orientacji seksualnej. Nowe prawo pozwala parom jednopłciowym na zarejestrowanie ich związków partnerskich. Zawiera przepisy dotyczące dziedziczenia, ochrony wspólnego domu, a także wsparcie prawne w wypadku separacji.

3. Pomoc dla osób z hipoteką

Dzięki naciskom Zielonych, w lutym tego roku powstała komisja ekspercka, sprawdzająca, w jaki sposób wspierane publicznymi pieniędzmi banki mogą pomóc tysiącom ludzi, mającym problemy ze spłatą swoich hipotek. Grupa ta zarekomendowała, by nie było karnych odsetek za zwłokę w płaceniu, nie dochodziło do utraty hipoteki, jeśli dana osoba zgodzi się na negocjacje z bankiem (dłuższy czas spłaty, spłata tylko procentów, okres zawieszenia płatności itp.), a także by wszyscy pożyczający pieniądze stworzyli specjalne jednostki, zajmujące się tymi problemami. Rząd zadeklarował natychmiastowe wdrożenie tych rekomendacji.

4. Szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy

W maju ruszył do tej pory wstrzymany publiczny program zaszczepiania dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Była to jedna z ważniejszych kwestii poruszonych przez Zielonych przy negocjacjach w sprawie odnowionego programu rządowego w październiku 2009 roku. Około 30 tysięcy licealistek otrzyma szczepionkę ludzkiego wirusa brodawczaka w pierwszym roku tego programu.

5. Rekordowe inwestycje w usługi wodne

Program Inwestycyjny Usług Wodnych na lata 2010-2012 zapewnia finansowanie kluczowych projektów infrastruktury wodnej w najbliższych trzech latach, które wpłyną na zdrowie publiczne, będą chronić środowisko i zapewnią rozwój gospodarczy. Zawiera w sobie kilkaset rozwijanych i planowanych projektów dotyczących zachowania jakości wody o wartości niemal 3 miliardów euro. 4 tysiące miejsc pracy będzie mogło być podtrzymanych dzięki naprawie i podnoszeniu jakości infrastruktury. 93 miliony euro przeznaczone zostały na projekty wodne na obszarach wiejskich.

6. Priorytet dla walki z bezdomnością

Pomimo ograniczenia wydatków publicznych finansowanie programów zwalczających bezdomność nadal zostało zabezpieczone. Budżet na zapewnienie dachu nad głową i odpowiednich usług dla osób bezdomnych wzrósł w 2009 roku o 5%, do 62 milionów euro. Finansowanie to zostało utrzymane w tym roku.

7. Poprawa jakości standardów hodowli zwierząt

Dwie nowe zmiany prawne poprawiły sytuację irlandzkich jeleni i psów. Prawo o dzikiej zwierzynie (poprawione) i ustawodawstwo dotyczące hodowli psów są istotnymi krokami naprzód w poprawie jakości życia zwierząt.

8. Irlandia na drugim miejscu w Europie w energetyce odnawialnej

Podwoiliśmy udział energii wiatrowej w narodowej sieci energetycznej w stosunku do 2007 roku. Nasze cele na rok 2010 już dziś zostały przekroczone, 15% energii pochodzi już teraz z energii odnawialnej, co stawia nas pod tym względem na drugim miejscu w Europie, z potencjałem na objęcie pozycji lidera. Jesteśmy też na dobrej drodze do przekroczenia poziomu naszych zobowiązań na rok 2020. Ustawa o dochodach w podatku węglowego z czerwca tego roku odzyska od wytwórców energii sporą część nienależnego im zysku z używania nieodnawialnych źródeł energii, jaki jest obecnie ich udziałem.

9. Śledztwo w sprawie upadku banków

Zieloni naciskali w styczniu, by rząd przeprowadził niezależne, kompleksowe i efektywne kosztowo śledztwo dotyczące rozkładu sektora bankowego. Wspierając stworzenie zewnętrznego regulatora, ucieszył nas fakt, że raporty Klausa Reglinga, Maxa Watsona i profesora Patricka Honohana dotarły do sedna kwestii. Uważamy, że otwarte, publiczne śledztwo powinno towarzyszyć tym pracom.

10. Ograniczenie nadużyć związanych z audiotele

Dzięki nowemu prawu z marca tego roku nadawcy będą odpowiedzialni za reklamowane za ich pośrednictwem serwisy telefoniczne. By zapobiec oszustwom i nadużyciom, stacje telewizyjne i dostawcy tych usług będą musieli ubiegać się o licencje na prowadzenie konkursów i zabaw telefonicznych. Nowe regulacje dotyczą także sprzedaży dzwonków telefonicznych, rezultatów zawodów sportowych, informacji o ruchu drogowym i porad psychologicznych. Niedopełnienie tych obowiązków skutkować będzie karami pieniężnymi i odbieraniem licencji nadawcom.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...