27 sierpnia 2014

Joanna Erbel rozmawia z mieszkańcami Wawra

Joanna Erbel spotkała się z mieszkańcami Wawra w Kinokawiarni Stacja Falenica, która mieści się w malowniczym budynku falenickiej stacji kolejowej. Podczas spotkania kandydatka omówiła szerzej trzy priorytety jej programu, którymi są tania komunikacja miejsca, wspieranie budownictwa komunalnego oraz konsekwentne stawianie na lokalność w polityce miejskiej. Władze miasta powinny dążyć do ograniczenia ruchu samochodowego poprzez stwarzanie zachęt do korzystania z rowerów i transportu publicznego. Temu służyć ma postulat przywrócenia biletu za 2 złote. Zdaniem Erbel obecne władze miasta nic nie robią, aby rozwiązać warszawskie problemy mieszkaniowe. Hannie Gronkiewicz-Waltz – wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej – nie udało się zgłosić pod obrady Sejmu przygotowanego przez nią projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Warszawa nie stara się pozyskać środków na wspieranie budownictwa komunalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki na budownictwo nie są nawet wyodrębnioną pozycją w budżecie miejskim, co jasno pokazuje, że dla obecnych włodarzy Warszawy rozwiązanie problemu mieszkaniowego nie jest sprawą priorytetową. Miasto nie ma też oferty dla młodych ludzi z klasy średniej, którzy nie chcą brać kredytu na 30 lat. Rozwiązaniem dla nich może być wspieranie mikrospółdzielni mieszkaniowych, co ma teraz miejsce we Wrocławiu. Rolą miasta w takim przedsięwzięciu jest zapewnienie pomocy prawnej oraz znalezienie tanich działek pod zabudowę. W ramach wspieranych przez miasto mikrospółdzielni można by oddawać nowe mieszkania w cenie 3-4 tyś. zł. za metr, a nie po 12 tyś. zł. za metr, jak ma to miejsce w przypadku kupna mieszkania od dewelopera. Wreszcie postulat wspierania lokalności oznacza tworzenie lokalnych centrów kultury oraz większe zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji kluczowych dla rozwoju ich osiedla i dzielnicy. W trakcie dyskusji okazało się, że kwestie, które podejmuje w swoim programie Joanna Erbel, nie są obojętne mieszkańcom Wawra. Miejscowi aktywiści wskazywali, że Wawer jest największą terytorialnie dzielnicą Warszawy. Jest to dzielnica młoda, która nie wypracowała jeszcze własnej, odrębnej tożsamości. Integracja mieszkańców nie jest sprawą prostą, choćby z racji samych rozmiarów Wawra. W rezultacie dochodzi do takich paradoksów, że zajęcia dla seniorów z Wawra organizowane są na warszawskich Bielanach. Przy okazji kampanii w sprawie budżetu partycypacyjnego wyszło na jaw, że niezwykle trudno jest dotrzeć z poszczególnymi propozycjami do mieszkańców dzielnicy. Problemem Wawra jest brak lokalnej infrastruktury. Nie ma barów mlecznych, w których mieszkańcy mogliby tanio zjeść posiłek. Brakuje kiosków ruchu, gdzie można kupić bilet komunikacji miejskiej w pobliżu miejsca zamieszkania. Kwestie te mają realne znaczenie dla osób, które z różnych przyczyn mają ograniczoną swobodę poruszania się. Prawdziwym skandalem jest to, że Wawer wciąż nie dysponuje nowoczesną siecią kanalizacyjną, do której podłączeni byliby wszyscy mieszkańcy. Innym ignorowanym przez władze problemem jest bezdomność. W dzielnicy nie ma miejsca, w którym bezdomni mogliby się schronić i umyć. Jednocześnie na terenie Wawra istnieje wiele pustych budynków, które nie mają żadnego zastosowania. Niewykorzystaną szasną Wawra są duże tereny zielone, które mogą stać się przestrzenią rekreacyjną dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Jednak aby ten potencjał uruchomić, potrzebne jest większe zaangażowanie mieszkańców w współkształtowanie przyszłości dzielnicy. 

Program Joanny Erbel, co często podkreśla sama kandydatka, jest programem dla całej Warszawy. Jednak Śródmieście, Mokotów czy Żoliborz już teraz dysponują rozbudowaną infrastrukturą kulturalną i są naturalnymi centrami miejskiego aktywizmu. Zmiany proponowane przez Erbel potrzebne są przede wszystkim dzielnicom takim jak Wawer, w których jak na dłoni widać zaniedbania polityki miasta (brak kanalizacji, problem bezdomności), brakuje lokalnych centrów życia społecznego, a  mieszkańców trudniej jest zaangażować w działania na rzez poprawy jakości życia w dzielnicy. 

Maciej Kassner

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...