19 października 2013

Zieloni: Mieszkańcy Placu Powstańców mają prawo do ładu przestrzennego

W dniu 17 października 2013 r. przewodniczący warszawskiego koła Partii Zieloni Marek Matczak wystąpił na sesji Rady m.st. Warszawy, aby wyrazić poparcie dla inicjatywy mieszkanek i mieszkańców Śródmieścia – radnych Osiedla Centrum – zorganizowania konsultacji społecznych na temat zagospodarowania Pl. Powstańców Warszawy.

W swoim wystąpieniu Matczak opisał sytuację Pl. Powstańców Warszawy i wnioskował, aby na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy (według kalendarza prac rady: 7 listopada 2013 r.) w agendzie posiedzenia został zapisany i zrealizowany punkt: Informacja Prezydent m.st. Warszawy o sytuacji planistycznej Pl. Powstańców Warszawy. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli się w końcu dowiedzieć, na jakim etapie są prace i co jest przeszkodą w ich realizacji.

Podsumowując wystąpienie, Matczak zaproponował Radzie Warszawy podjęcie uchwały umożliwiającej przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkanek i mieszkańców Śródmieścia. Władze miasta powinny zainteresować się tym, jakie zdanie w sprawie zagospodarowania Placu Powstańców Warszawy mają mieszkańcy najbliższej okolicy.

Pełny tekst wystąpienia Marka Matczaka:
Plac Powstańców Warszawy mieści się w Śródmieściu u zbiegu skrzyżowań bardzo uczęszczanych ulic stolicy: Wareckiej, Moniuszki, Szpitalnej oraz Świętokrzyskiej. Ale ktoś, kto przyjechałby dzisiaj do Warszawy i przeszedł się przez plac, nigdy by nie zgadł, że to centrum stolicy.

Przez wiele lat plac służył jako wielki parking, a dzisiaj również jako zaplecze budowy metra. Zadziwiające jest, że żadnej państwowej instytucji – a wokół placu jest ich wiele, np. Narodowy Bank Polski – najwyraźniej nie przeszkadzał ten mocno pokiereszowany krajobraz, jakby to była jakaś samochodowa giełda.

Może dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni w Warszawie, że u nas miejskie place to przede wszystkim skrzyżowania, ronda i jakieś dziwne przejazdy, a nie piękne place?

Zaniepokojeni mieszkańcy Śródmieścia postanowili zwrócić się do władz miasta o odpowiednie uporządkowanie placu oraz o konsultacje społeczne dotyczące tego, jak ten plac ma w przyszłości wyglądać.

A co jest również istotne w tej sprawie, wielkimi krokami zbliża się ukończenie budowy drugiej nitki metra pod ulicą Świętokrzyską, która bezpośrednio graniczy z placem. Ulica Świętokrzyska jest jedną z tych ulic bardziej okazałych w naszym mieście. Gdy ona zostanie zrealizowana, plac Powstańców będzie wielkim wstydem dla Stolicy i tego radni osiedla chcą bardzo uniknąć.

Zbliżający się koniec budowy tego odcinka II linii metra jest najlepszym momentem konsultacji społecznych wokół zagospodarowania Placu Powstańców Warszawy, jest to moment na przyjęcie i wdrożenie planu zagospodarowania placu. Jako Zieloni w pełni popieramy żądania mieszkańców i będziemy bacznie śledzić dalsze działania Ratusza w tej sprawie.

Historia sprawy: tutaj.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...