10 lipca 2010

Zielony samorząd tuż tuż

Warszawskie koło partii Zieloni rozpoczyna działania, mające skutkować w stworzeniu szerokiego, alternatywnego wobec konserwatywnych PO i PiS, bloku w wyborach do Rady Miasta. Uważamy, że Warszawa potrzebuje przyspieszenia - rozwoju nowoczesnej przestrzeni publicznej, dalszych inwestycji na rzecz transportu publicznego, kultury i równych szans - niezależnie od płci, zasobności portfela, orientacji seksualnej, wiary, przekonań czy stopnia sprawności fizycznej. Samodzielne rządy Platformy Obywatelskiej w Warszawie uznajemy za zagrożenie dla jej zrównoważonego rozwoju i podtrzymywania negatywnych tendencji, które obserwujemy - słabej polityki lokalowej i kulturalnej, braku reakcji na grodzenie się miasta, powolny tryb uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

- Pozostajemy otwarci na różne scenariusze startu w wyborach samorządowych w Warszawie - mówi Irena Kołodziej, przewodnicząca warszawskich Zielonych. - W roku 2006, szczytowej polaryzacji między konserwatywną Platformą Obywatelską a konserwatywnym Prawem i Sprawiedliwością i silną konkurencją w postaci Lewicy i Demokratów, udało się nam zdobyć 1,68% głosów w wyborach do Rady Miasta, w Śródmieściu wskaźnik ten wyniósł 2,39%, a na Ursynowie i w Wilanowie - 2,45%. To olbrzymie zaufanie, okazane wtedy naszej partii, pokazuje, że jesteśmy w stanie osiągać niezłe wyniki, mimo znacznie skromniejszych środków finansowych w porównaniu do większych formacji, a także rygorystycznej ordynacji wyborczej, utrudniającej rozwój małym i nowym ugrupowaniom. Zielona polityka w Warszawie ma solidne podstawy, co udowodniliśmy nie tylko w wyborach, ale też ciężką pracą - dość przypomnieć nasz wkład w ratowanie przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem "Ekon" i obroną Pola Mokotowskiego. Chcemy, by wartości, o które walczymy, miały swoją reprezentację w Radzie Miasta.

- Kontynuujemy nasze działania na rzecz powstania alternatywy dla PO i PiS w wyborach lokalnych - kontynuuje Bartłomiej Kozek, przewodniczący koła. - Po swojej stronie mamy doświadczenie kilkuletniej pracy na rzecz zielonej, otwartej, postępowej Warszawy. Mamy także wiedzę Zielonych z innych miast Europy - w tym miast partnerskich stolicy Polski - które i którzy w praktyce udowodnili, że zielona polityka przyczynia się do poprawy jakości życia. Planujemy sprawdzić pod kątem ważnych dla nas kwestii programy polityczne i głosowania w Radzie Miasta polityczek i polityków innych partii, w wyniku czego powstanie Zielony Indeks Warszawski. Z chęcią będziemy współpracować ze siłami politycznymi, podzielającymi naszą wizję miasta - dla ludzi i do życia. Wszelkie porozumienia o współtworzeniu szerszego porozumienia politycznego, skupiającego progresywną, europejską wizję Warszawy, opierać będziemy na zasadzie partnerskiej współpracy i zgodności programowej. Wspólnymi siłami, we współpracy także z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami chcemy budować Zieloną Warszawę Nowej Generacji. Jest czym się zajmować - od zmian w polityce odpadowej po zagospodarowanie Wisły, od walki z dyskryminacją po świecki samorząd. Monopol PO w Warszawie tych problemów wielu z tych problemów nie rozwiąże, dlatego pragniemy współtworzyć progresywną alternatywę, która mu zapobiegnie.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...