13 lipca 2008

Partia Zielonych Anglii i Walii za 35-godzinnym tygodniem pracy

W ramach edukacji wakacyjnej podróżujemy po Zielonych ze świata, podpatrując pomysły na progresywną politykę. Dziś moi ulubieńcy z Wielkiej Brytanii i ich pomysł na skrócenie czasu pracy, który powiększa ilość miejsc pracy i daje ludziom więcej czasu dla siebie. Oto briefing przygotowany przez Briana Heatleya dla zielonych kandydatek i kandydatów - zapraszam do lektury...

CEL:

Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy na bazie modelu francuskiego.

PROPOZYCJA:

Zobligować pracodawców do wejścia w układy zbiorowe z pracobiorcami w celu uzgodnienia tygodnia pracy nie dłuższego niż 35 godzin przez określony okres, np. roku.

Branie nadgodzin pozostałoby możliwe, ale ogólny czas pracy nie mógłby przekroczyć 48 godzin tygodniowo, a same nadgodziny musiałyby być lepiej płatne niż zwykły czas pracy.Pracujący na godziny, a w szczególności ci z płacą minimalną, mieliby zapewnione, że ich płace nie skurczą się z powodu redukcji czasu pracy.

ARGUMENTY:

Powyższe propozycje odpowiadają na brytyjską kulturę długiego tygodnia pracy:

- 4 miliony osób pracują tu więcej niż 48 godzin tygodniowo
- 2/3 z nich nie były pytane o możliwość wyjścia spod unijnej dyrektywy dotyczącej czasu pracy
- 60% pracujących więcej niż 48 godzin tygodniowo mówi, że chciałoby pracować mniej
- pracujący na etacie w Wielkiej Brytanii mają najdłuższy w Europie tydzień pracy - 43,5 godziny, podczas gdy w Niemczech - 39,9, a we Francji - 38,2
- długie godziny pracy wpływają negatywnie na życie rodzinne i powodują stres i choroby
- co trzecia osoba pracująca z powodu nacisku w miejscu pracy nie wykorzystuje wszystkich dostępnych dla niej dni wypoczynku (dane konfederacji związkowej TUC)

Mniej pracy to więcej czasu dla siebie, dla rodziny czy też opieki nad dziećmi - na zajęcia przydomowe, takie jak gotowanie czy majsterkowanie, udział w życiu społeczności lokalnej, samoekspresję, sport, ćwiczenia, pogłębianie własnych zainteresowań, odpoczynek.

Krótszy czas pracy ma potencjał tworzenia miejsc pracy - we Francji doprowadził do powstania pół miliona nowych stanowisk. (szacunki Eurofound)

Kultura długiego czasu pracy szczególnie dyskryminuje kobiety w miejscach pracy, ponieważ z powodu większych obowiązków zawodowych trudniej im kontynuować i rozwijać swoją karierę zawodową.

Wraz z krótszymi godzinami pracy zwiększa się produktywność - we Francji i w Niemczech jest ona wyższa niż w UK, bowiem pracownicy są bardziej czujni i energiczni, pracując mądrzej zamiast dłużej.

ODPIERANIE ZARZUTÓW:

- Pracodawców nie będzie na to stać, poza tym zaszkodzi to gospodarce.
- Nie ma żadnych dowodów na to, że skrócony tydzień pracy szkodzi francuskiej gospodarce. Poza tym pewne rzeczy są ważniejsze niż praca.

- Pomysł ten jest za mało elastyczny dla małych pracodawców.
- Podobnie jak we Francji, mali pracodawcy otrzymaliby pomoc w adaptacji do nowych warunków.

- Prawo do umów zbiorowych daje związkom zawodowym za dużo władzy.
- To dobrze, że związki zawodowe chronią pracownice i pracowników, zatem jeśli ma to podnieść ich rangę i znaczenie - to bardzo dobrze.

- Powyższe propozycje będą skłaniać pracodawców do wymagania od pracobiorców zbyt dużej elastyczności, poza tym może wzrosnąć intensywność pracy...
- Właśnie dlatego potrzebne są układy zbiorowe z dokładnymi szczegółami dotyczącymi warunków i treści stosunku pracy.

SUGESTIE DOTYCZĄCE AKCJI LOKALNYCH:

Skontaktuj się z lokalnym związkiem zawodowym w sprawie kampanii dotyczących długich godzin pracy (np. z TUC)

PODŁOŻE:

Jest nim istniejące już stanowisko partii, mówiące co następuje: "Jesteśmy przywiązani do dążenia w średnioterminowym okresie czasu do skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin. Partia Zielonych wprowadzi rozwiązania ustawowe w celu dokonania tej zmiany".Francuski model tygodnia pracy został wprowadzony w roku 2000 dla firm zatrudniających ponad 20 pracowników i w 2002 dla mniejszych (więcej na ten temat na Triplet.com). Zastąpił on model 39-godzinny. Został złagodzony w 2005 roku dzięki unijnej dyrektywie czasu pracy, umożliwiającej branie nadgodzin aż do 48-godzinnego tygodnia pracy (BBC News). Prezydent Sarkozy walczył w przeszłości z modelem 35-godzinnym, ale opinia publiczna zmusiła go do rezygnacji z jego kwestionowania (Der Spiegel). Efekty jego wprowadzenia są do dziś szeroko debatowane.

Wielka Brytania ma możliwość opt-outu ze skutków unijnej dyrektywy, przez co pracownice i pracownicy mogą pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu. Kampania TUC walczy z tym opt-outem. Zieloni również sprzeciwiają się brytyjskiej rezygnacji z implementacji dyrektywy."

WIĘCEJ INFORMACJI:

- Więcej faktów o brytyjskiej kulturze długiej pracy na stronach TUC, a także poprzez kontakt mailowy z Pete'em Murrayem z Grupy ds. Związków Zawodowych Partii Zielonych Anglii i Walii - yrrumuk@yahoo.co.uk

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...