4 marca 2008

Zielone uchwały

Poniżej wklejam pełen pakiet oświadczeń, które przyjął III Kongres Zielonych 2004. W ten sposób chciałbym skończyć relacjonowanie tych dwóch fantastycznych dni i wydarzeń jemu towarzyszących. Poniższe cztery uchwały nie pozostawiają wątpliwości - jesteśmy odważną partią, progresywną partią, która nie boi się zwarcia z wszechobecnym neoliberalizmem i która chce zmiany paradygmatów aktualnej polityki. Oby tak dalej!

UCHWAŁA III KONGRESU ZIELONYCH 2004

w sprawie wycofania wojsk z Iraku i Afganistanu

Zebrani na III KONGRESIE delegaci partii Zieloni 2004 apelują do rządu RP o natychmiastowe wycofanie Wojska Polskiego z Iraku i Afganistanu.

Udział żołnierza polskiego w obu tych awanturach jest nie tylko sprzeczny z prawem międzynarodowym i prawem polskim, ale przynosi również hańbę Wojsku Polskiemu i jego chlubnym wolnościowym tradycjom.

Apelujemy do Rządu i Sejmu RP o wysyłanie żołnierzy polskich tylko na takie misje poza granicami Polski, które organizowane są pod flagą narodów zjednoczonych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

UCHWAŁA III KONGRSU ZIELONYCH 2004

w sprawie tzw. „tarczy antyrakietowej”

Zebrani na III KONGRESIE delegaci partii Zieloni 2004 apelują do rządu i sejmu RP o odrzucenie propozycji rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej umieszczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bazy wojskowej obcego państwa z wyrzutniami rakiet w ramach systemu tzw. „tarczy antyrakietowej”.

Uważamy, że Polska powinna być krajem wolnym od obcych baz wojskowych.

Udział Polski w przedsięwzięciu eskalującym wyścig zbrojeń, realizowanym poza strukturami Paktu Północnoatlantyckiego i bez porozumienia z Unią Europejską nie służy interesom naszego kraju i bez racjonalnych powodów naraża Polskę na dodatkowe zagrożenia i wydatki militarne.

Na terytorium Polski od kilkunastu lat nie ma obcych wojsk i obcych baz wojskowych. Docenia to zdecydowana większość Polaków, którzy są przeciwko planowanym wyrzutniom rakietowym i za wolnością od obecności na terytorium Polski obcych żołnierzy.

Żądamy respektowania woli społeczeństwa i zaprzestania pertraktacji w sprawie tworzenia amerykańskich baz wojskowych w Polsce.

UCHWAŁA III KONGRESU ZIELONYCH 2004

w sprawie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Zebrani na III Kongresie delegaci partii Zieloni 2004 wzywają rząd Rzeczpospolitej Polskiej do zwrócenia uwagi na kwestię łamania praw człowieka w Chinach, w tym łamania praw pracy i wyzysku niewolniczego, a także uporczywego naruszania ogólnie przyjętych norm ochrony środowiska naturalnego. Kolejnym aspektem jest gwałcenie praw do samostanowienia i niszczenie tożsamości kulturowej i religijnej narodu tybetańskiego i innych mniejszości etnicznych zamieszkujących terytorium Chin. Stoi to w jawnej sprzeczności z ideą olimpijską.

Apelujemy o uwzględnienie tych spraw w związku z planowanym wysyłaniem polskiej reprezentacji olimpijskiej do Pekinu oraz do poważnego zastanowienia się nad formą i rodzajem obecności Polski na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich, włącznie z uwzględnieniem rezygnacji ze startu.

UCHWAŁA III KONGRESU ZIELONYCH 2004

w sprawie kryzysu w służbie zdrowia, oświacie i kulturze

Zebrani na III KONGRESIE delegaci partii Zieloni 2004 apelują do rządu i sejmu RP o natychmiastowe podjęcie skutecznych działań na rzecz reformy w służbie zdrowia, oświacie i kulturze. Zapaść cywilizacyjna w tych dziedzinach jest winą całego społeczeństwa. Prowadzić ona może do uczynienia z Polski rezerwuaru taniej i pozbawionej zdobyczy socjalnych siły roboczej.

Żądamy przeznaczenia w budżecie państwa na służbę zdrowia, szkolnictwo i kulturę funduszy, które procentowo odpowiadają średniej przeznaczanej na te cele w krajach Unii Europejskiej.

Nie możemy się w żadnym wypadku zgadzać na cywilizacyjną degradację Polski.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...