1 października 2014

Stanowisko Koła Warszawskiego Partii Zieloni w sprawie wysypiska na Radiowie

Rada Koła Warszawskiego Partii Zieloni stanowczo sprzeciwia się dalszemu funkcjonowaniu kompostowni i składowiska odpadów Bielany-Radiowo. Popieramy z całą mocą działania lokalnej społeczności skupionej wokół Stowarzyszenia Czyste Radiowo, która dąży do likwidacji wysypiska śmieci. Troska o jakość życia mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz dobro środowiska naturalnego (zepchnięte w tym wypadku na dalszy plan przez zarząd MPO) są szczególnie ważne i powinny być szczególnie chronione. Zdrowie publiczne i jakość warszawskiego powietrza, którym wszyscy oddychamy, powinny być jednym z decydujących wskaźników przy podejmowaniu decyzji przez organy władzy zarówno na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim.

Podczas specjalnej sesji Rady Dzielnicy Bielany w grudniu 2013 r. postanowiono, że cała kompostownia i wysypisko są zagrożeniem dla okolicy i powinny zostać zlikwidowane. Oczekujemy kontynuacji działań władz w tym kieunku.

Wyrazem determinacji lokalnej społeczności jest kolejny protest, który odbył się w dniu 30 września 2014 r. przed główna bramą MPO przy ul. Kampinoskiej 1. Podczas akcji, Stowarzyszenie Czyste Radiowo rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Rady m.st. Warszawy, wzywającej wspomniane organy władzy do zamknięcia składowiska odpadów do czerwca 2015 r. Celem jest zebranie 20 tysięcy podpisów. Popieramy tę akcję i będziemy ją wspierać.

Obecnie spółka MPO jest przygotowywana do sprzedania. Wydaje się to być priorytetem w działaniach Pani Prezydent Hanny Gronkiwicz-Walz, kosztem zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Przyłączamy się do starań o zamknięcie składowiska odpadów uważając, że nowoczesna, europejska stolica nie może ignorować jakości życia swoich mieszkańców i mieszkanek oraz bezczynnie przyglądać się degradacji wód gruntowych, jakości powietrza i przyrody w swoich granicach.

Apelujemy także o powołanie Okrągłego Stołu ds. Śmieci, przy którym razem z wieloma organizacjami i podmiotami ekonomii społecznej należy zastanowić się nad przyjęciem najskuteczniejszej polityki śmieciowej dla Warszawy. Władze miasta powinny przede wszystkim działać na rzecz zmniejszenia liczby odpadów w mieście, skutecznego odzyskiwania surowców oraz unikania konfliktów społecznych, jak w przypadku Radiowa czy rozbudowy spalarni ZUSOK na Targówku.


 Rada Koła Warszawskiego Partii Zieloni.

Przewodniczący Koła Warszawskiego Partii Zieloni
 – Marcelina Zawisza i Marek Matczak

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...