21 maja 2014

Katarzyna Dmochowska: Młodzi dla innej Europy

- Działasz w Federacji Młodych Europejskich Zielonych. Jakie są plany tej organizacji na tegoroczną kampanię europarlamentarną? Jakie postulaty uważają za priorytetowe?

Federacja Młodych Europejskich Zielonych w kampanii europarlamentarnej w 2014 roku stawia na następujące kwestie:
1) Potrzebę solidarnej Europy, która sprzeciwia się polityce oszczędnościowej Unii Europejskiej.
2) Demokratyczną Europę, w której proces podejmowania decyzji jest  transparentny i jasny dla wszystkich Europejczyków. Decyzje powinny być podejmowane na najniższym, a jednocześnie najbardziej efektywnym poziomie.
3) Równe szanse i tolerancję dla wszystkich mniejszości seksualnych.
4) Rozwój polityki energetycznej uwzględniającej aspekty ekologiczne, społeczne i lokalne, stawiającej na odnawialne źródła energii, a nie drogą energetykę jądrową. 
5) Wolność przemieszczania się po Europie.

- Czy uważasz, że osoby młode w Polsce mają te same problemy co ich rówieśnicy w innych krajach Europy? Jakie rozwiązania tych problemów proponują Zieloni?

Młodzi mają podobne problemy, wynikające z kryzysu gospodarczego Unii Europejskiej z 2008 roku. Wysoki procent bezrobocia w tej grupie, wzrost nierówności społecznej,  słabe możliwości rozwoju i pogorszenie warunków socjalnych są jego skutkami. Aż 14 milionów młodych Europejczyków nie jest zatrudnionych, nie uczy się i nie uczestniczy w szkoleniach.

Europejska Partia Zielonych promuje międzypokoleniową sprawiedliwość we wszystkich obszarach: od zmian klimatu po systemy emerytalne. Chce stworzenia polityki młodzieżowej na poziome Unii Europejskiej oraz odpowiednie wdrożenie jej na poziomie narodowym.

Priorytety działania Zielonych w ramach polityki przyjaznej ludziom młodym to:

a) Utworzenie Europejskiej Gwarancji dla Młodych, zapewniającej możliwość otrzymania interesujących ofert pracy zawodowej lub szkoleń/praktyk w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia edukacji lub utraty pracy dla osób poniżej 25 roku życia.
b) Powołanie funduszu młodzieżowego, który ma zapewnić finansowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi, zapewnienie mobilności osobom niestudiującym oraz wsparcie programu wolontariatu dla młodzieży.
c) Podwójny system kształcenia zawodowego i edukacji, który pomoże zredukować wysoki procent bezrobocia wśród młodych Europejczyków.
d) Zapewnienie staży i praktyk interesujących pod względem rozwoju zawodowego, które byłyby zgodne z wykształceniem aplikanta i zapewniałyby mu/jej wynagrodzenie.
e) Stworzenie wspólnotowego programu nauczania języków Unii Europejskiej.
f) Obniżenie wieku wyborczego do 16 roku życia. Dzięki takiej zmianie młodzież będzie mieć szansę podejmować demokratycznie  decyzje na wszystkich szczeblach. Ta zmiana wymagać będzie również edukacji politycznej młodych.
g) Utworzenie Konwencji Młodzieży Unii Europejskiej dla osób poniżej 30 roku życia, w celu wzmocnienia głosów młodzieży i ich pomysłów na przyszłość UE.
h) Utworzenie godnych warunków życia dla młodzieży poprzez  wspieranie programów mieszkaniowych, zapewnienie taniej komunikacji miejskiej i niedrogiego jedzenia.

- Poza kwestiami takimi jak bezrobocie osób młodych od lat zajmujesz się kwestiami związanymi z klimatem i energią. Dlaczego uważasz je za ważne i w jaki sposób zaangażować w nie osoby młode?

Kwestie te są kluczowe dla przyszłości Europy i którymi chcę się zająć w Parlamencie Europejskim. Zapobieganie zmianom klimatycznym, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej to sprawy, które stanowią wielkie wyzwanie dla kontynentu.

Przyszłość należy do młodych! To ważne, by młodzi rozumieli wagę sprawy i zapewnili sobie godziwą przyszłość! Młodzi najlepiej integrują się  poprzez europejskie i/lub narodowe organizacje młodzieżowe organizujące warsztaty, happeningi, wymiany młodzieży. Organizacje, takie jak International Youth Climate Movement pomagają młodym osobom wymieniać się wiedzą o  problemach borykających dany kraj i sposobach na ich rozwiązanie.

- Czym jeszcze zamierzasz się zająć w Parlamencie Europejskim?

Przede wszystkim chciałabym się zająć sprawami klimatu i energii. Są to sprawy najbliższe mojemu sercu i zgodne z moją edukacją i zainteresowaniami. Zależy mi również na działaniach na rzecz zmniejszania poziomu bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Postaram się również wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego tak, aby żywność ekologiczna była dostępna dla wszystkich.

Katarzyna Dmochowska
Lista nr 12, poz. nr 7

Katarzyna Dmochowska, urodzona w Warszawie, absolwentka studiów magisterskich, specjalizacja w Katedrze Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. członkini Partii Zieloni, działaczka i aktywistka na rzecz ochrony środowiska, odnawialnej energii i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Zwolenniczka zrównoważonego rozwoju. Współorganizowała niektóre wydarzenia towarzyszące Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 19 w Warszawie w 2013 r. w ramach Federacji Młodych Europejskich Zielonych. Uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...