28 października 2013

Zieloni: Tak dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego


Rada Krajowa Partii Zieloni popiera Europejską Inicjatywę Obywatelską dla Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego i deklaruje włączenie się w akcję zbierania podpisów. Do 14 stycznia 2014 roku organizatorzy inicjatywy muszą zebrać milion podpisów na terenie Unii Europejskiej, w tym co najmniej 37,5 tys. w Polsce. Chcemy być częścią tego procesu, zarówno dlatego, że popieramy inicjatywę obywatelską jako narzędzie demokracji, jak i dlatego, że dostrzegamy potrzebę poszukiwania na współczesne bolączki rozwiązań na skalę europejską. Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego jest od lat przedmiotem debaty w ruchu Zielonych w całej Europie, wiele partii Zielonych zdecydowało się już wpisać ją do swojego programu.

Stoimy dziś w obliczu wielu cywilizacyjnych wyzwań. Do najważniejszych należą: rosnąca niestabilność zatrudnienia, kryzys narodowych systemów zabezpieczenia społecznego, potrzeba docenienia i wynagrodzenia form działalności niebędących pracą najemną (np. opieka czy wolontariat), a także konieczność głębokiego zmniejszenia presji na środowisko związanej z ludzką aktywnością ekonomiczną. Pilnie potrzeba nam nowych idei i rozwiązań.

Aby przekonać się, czy i w jakim stopniu bezwarunkowy dochód podstawowy może być odpowiedzią na te problemy, konieczna jest szersza debata, a także oparty na solidnych podstawach rachunek kosztów i korzyści z takiego rozwiązania. Uważamy, że Europejska Inicjatywa Obywatelska może przyczynić się do poważnej dyskusji. Nie przesądzając o wyniku debaty, sądzimy, że idea bezwarunkowego dochodu podstawowego zasługuje na to, by ją poważnie rozważyć. Dajmy jej szansę.

Zachęcamy do składania podpisów: www.basicincome2013.eu

Rada Krajowa Partii Zieloni, 20.10.2013 r.

1 komentarz:

UNIVERSIS-Bez Dogmatów pisze...

Popieramy inicjatywę w całej rozciągłości! :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...