7 września 2012

Eksmisja na Hożej: Zieloni piszą do komendanta policji


Fot. Joanna Erbel
Warszawskie koło partii Zieloni zaapelowało do Komendanta Stołecznego Policji Mirosława Schosslera o zbadanie, czy policja nie przekroczyła swoich uprawnień, asystując przy eksmisji na bruk niepełnosprawnej lokatorki z mieszkania w centrum Warszawy. Jednocześnie zwróciło się z prośbą do przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Tomasza Sybilskiego o zwołanie specjalnego posiedzenia komisji i zbadanie, czy policja nie przekracza uprawnień podczas dokonywanych eksmisji.

- Poruszyły nas wczorajsze wypadki, dlatego od razu zwróciliśmy się do komendanta stołecznego policji o zbadanie sprawy. Najbardziej bulwersujące w tej sprawie jest to po pierwsze to, że komornik przystąpił do eksmisji, nie czekając na rozstrzygnięcie sprawy sądowej o przywrócenie prawa najmu, a po drugie, że zastosowano niewspółmierne środki, wytaczając działa armatnie przeciwko niepełnosprawnej lokatorce. Zresztą nie pierwszy raz policja zachowała się brutalnie, asystując przy eksmisji komorniczej. Dlatego chcemy wyjaśnienia tej sprawy – powiedziała Elżbieta Hołoweńko, przewodnicząca koła warszawskiego partii Zieloni.

- Brak sensownej polityki mieszkaniowej w mieście i pomysłów na rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli lokatorzy kamienic zwracanych dawnym właścicielom bądź przechodzących na własność firm, które skupują roszczenia, będzie powodował narastanie konfliktów społecznych. Priorytetem powinien być rozwój budownictwa komunalnego, tak aby ludzie mogli wynajmować mieszkania, za które będą płacić czynsz niepochłaniający 100% dochodów. Tymczasem u nas uznano, że rynek sam wszystko rozwiąże – bez wsparcia państwa to się nie uda, gdyż na razie mamy do czynienia z bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca partii Zieloni.

************************************************

Szanowny Pan
Nadinspektor Mirosław Schossler,
Komendant Stołeczny Policji,
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa

Warszawa, 5 września 2012

Szanowny Panie Komendancie,

W związku z dzisiejszymi wypadkami, jakie miały miejsce podczas eksmisji pani Teresy Grabczan z zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Hożej 1, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie udziału przedstawicieli policji w eksmisji przeprowadzonej przez komornika Michała Leszczyńskiego.

W tej chwili toczy się postępowanie sądowe w sprawie przywrócenia najmu w zajmowanym przez panią Grabczan mieszkaniu. Pod koniec sierpnia br. sąd zwrócił się do komornika o przesłanie dokumentów dotyczących sprawy, w związku z czym komornik powinien wstrzymać się od wykonania eksmisji. Szczególnie bulwersujące w tym wypadku są warunki, w jakich została przeprowadzona eksmisja i użycie niewspółmiernych środków po to, żeby wyprowadzić z mieszkania lokatorkę z orzeczoną niepełnosprawnością, a także zastosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób, które próbowały pomóc pani Grabczan.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Czy policjanci uczestniczący dziś w egzekucji komorniczej mieli zgodę swoich przełożonych zarówno na asystowanie przy eksmisji, jak i użycie środków przymusu bezpośredniego?
2. Czy środki zastosowane podczas egzekucji komorniczej były adekwatne i czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień?
3. Jakie są koszty dzisiejszej interwencji policji?

Zwracamy się również z prośbą o zbadanie, czy policja nie przekroczyła swoich uprawnień, asystując przy dzisiejszej egzekucji komorniczej. Według doniesień medialnych trzy osoby spośród broniących pani Grabczan zostały poturbowane.
Jednocześnie informujemy, że zwrócimy się z prośbą do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy o zbadanie sprawy dzisiejszej eksmisji, także w związku z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy policji.

Z poważaniem,

Agnieszka Grzybek,
Przewodnicząca Partii Zieloni

Elżbieta Hołoweńko,
Przewodnicząca Koła Warszawskiego Partii Zieloni

Do wiadomości:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy
Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy
Komitet Obrony Lokatorów

******************************************
Szanowny Pan
Tomasz Sybilski,
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Rada m. st. Warszawy
PKiN, pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa

Warszawa, 5 września 2012

Szanowny Panie,

W związku z dzisiejszymi wypadkami, jakie miały miejsce podczas eksmisji pani Teresy Grabczan z zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Hożej 1, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbadanie okoliczności eksmisji i sprawdzenie, czy policja nie przekroczyła swoich uprawnień.

Będziemy zobowiązani, jeżeli zgodzi się Pan na zwołanie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do Komendanta Stołecznego Policji o wyjaśnienie udziału policji w dzisiejszej egzekucji komorniczej i czy zasadne było zastosowanie niewspółmiernych środków do wyprowadzenia z mieszkania lokatorki z orzeczoną niepełnosprawnością. Załączamy wspomniane pismo.

Niestety, nie pierwszy raz policja interweniuje w przypadku eksmisji i nie pierwszy raz używa siły wobec eksmitowanych lokatorów. Ze względu na brak sensownej polityki lokalowej w Warszawie będą narastały konflikty społeczne wynikające z bardzo trudnej sytuacji lokatorów mieszkań komunalnych znajdujących się w reprywatyzowanych kamienicach. Dlatego uważamy, że sprawom eksmisji powinna się przyjrzeć Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Z poważaniem,

Agnieszka Grzybek,
Przewodnicząca Partii Zieloni

Elżbieta Hołoweńko,
Przewodnicząca Koła Warszawskiego Partii Zieloni

Do wiadomości:

Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy
Komitet Obrony Lokatorów

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...