10 stycznia 2011

Rusza projekt.WarszaWA.pl

Warszawa dla ludzi – Miasto naszych marzeń

Połączyły nas wspólne marzenia o mieście, w którym nie słyszymy, że „nie da się”. Mieście, które przede wszystkim służy osobom w nim mieszkającym. Mieście, w którym po prostu da się dobrze żyć.

Powołaliśmy do życia projekt.WARSZAWA.pl, bo chcemy miasta:

− otwartego – na ludzi i ich marzenia, dającego szansę pełnej realizacji własnych ambicji i planów przez mieszkanki i mieszkańców niezależnie od płci, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej, religii i światopoglądu. Chcemy Warszawy, w której ludzie nie są petentami w urzędach, ale mają szanse wspólnie kształtować przestrzeń, w której żyją, pracują i wypoczywają,

− inteligentnego – świadomie korzystającego z własnych zasobów i ludzkich doświadczeń. Pamiętającego o swojej przeszłości, a zarazem myślącego o nowych wyzwaniach. Wspierającego dostęp do globalnej sieci i otwarte oprogramowanie. Miasta, w którym każda i każdy ma prawo wiedzieć o decyzjach, podejmowanych przez jego władze.

− zielonego – pamiętającego o tym, że przyroda ma wartość, daje odpoczynek, czystą wodę i powietrze, a życie w zabetonowanym mieście nie jest życiem zdrowym. Gdzie każdy ma w zasięgu krótkiego spaceru swój „dotleniacz”, miejsce odprężenia, swobodnego oddechu i kontaktu z przyrodą. Chcemy Warszawy, w której każda i każdy z nas ma prawo do zieleni.

− mobilnego – przyjaznego pieszym i osobom podróżującym na rowerze. Miasta, w którym kwitnie transport publiczny o wysokim standardzie usług i rozwijają się alternatywy dla samochodu.

− kulturalnego – z kwitnącym życiem miejskim, przestrzenią publiczną umożliwiającą odpoczynek niezależnie od zasobności portfela. Chcemy Warszawy różnorodnej, dyskutującej i bawiącej się, miasta uśmiechniętych twarzy.

− pomocnego – w urzędzie, szpitalu, szkole. Miasta, w którym różnice społeczne nie warunkują dostępu do usług publicznych, w którym mamy prawo do informacji, rzetelnej i szybkiej obsługi urzędniczej, dobrej komunikacji, opieki zdrowotnej i edukacji na najwyższym poziomie. Tylko wtedy możemy w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy stolicy.

− zdrowego – tworzącego warunki do aktywnej rekreacji, możliwości dbania o własne zdrowie – na rowerze, na boisku i na korcie. W XXI wieku to nie luksus – to konieczność.

− bezpiecznego – dzięki mądremu planowaniu przestrzennemu i rozwiązywaniu problemów u ich źródeł zamiast skupianiu się na leczeniu skutków zaniedbań.

− atrakcyjnego – dzięki tworzeniu warunków do wysokiej jakości życia, dbaniu o wspólną przestrzeń – także dla dzieci i osób starszych. Chcemy Warszawy, które pozbędzie się łatki brzydkiego miasta grodzonych osiedli.

− światowego – biorącego odpowiedzialność za wyzwania współczesności. Miasta, które walczy ze zmianami klimatu, promuje sprawiedliwy handel i współpracuje z miastami partnerskimi na rzecz wdrażania rozwiązań, poprawiających jakość życia w Warszawie. Miasta, w którym dzieją się ważne wydarzenia światowe i do którego turyści chętnie wracają.

To są nasze marzenia. Chcemy, by stały się rzeczywistością. Projekt.WarszaWA.pl będzie działał dopóty, dopóki będzie co zmieniać w naszym mieście. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się nam zmienić Warszawę na lepsze.

Projekt.WarszaWA.pl
Warszawa, 22.6.2010

Więcej szczegółów wkrótce...

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...