25 sierpnia 2010

Zieloni Seniorzy

Problem osławionego już krzyża przy Pałacu Namiestnikowskim prowokuje wiele dyskusji. Moją uwagę skupia przede wszystkim sytuacja osób starszych, które tam demonstrują (odnosi się to też zresztą do całego tak zwanego ruchu radiomaryjnego). Starsze kobiety, często samotne, z niewysokimi emeryturami - zasługują bardziej na współczucie i wsparcie, aniżeli na wyśmiewanie i niewybredne ataki. Ich wykluczenie i dyskryminacja, pobudza tylko frustracje, które swoje ujście mają w religijnym fanatyzmie i udziale w ruchu, który niestety cynicznie wykorzystuje ich energię, zamiast oferować prawdziwą pomoc. W Polsce mało która partia, ma ofertę polityczną skierowaną dla seniorów, w takim zakresie który rozwiązywałby ich prawdziwe problemy. Nie dostrzega się tej grupy, a szkoda. Ujmowanie starości jako balastu i czegoś niepotrzebnego ma bardzo niedobre konsekwencje dla całego społeczeństwa. Wydaje się, że Zieloni są organizacją, której "targetem" są dobrze wykształceni młodzi ludzie z dużych miast. Nie wolno jednak zapominać, że i taki modelowy zielony wyborca, też przejdzie kiedyś na emeryturę i będzie stary. Demografia jest nieuchronna, polskie społeczeństwo wzorem zachodnich, starzeje się, problemy i wyzwania z tym związane będą narastać. Wydaje się więc niezbędne by przedstawić alternatywę dla starszych osób.

Zapoznając się z programem i działalnością szwedzkiej partii Zielonych natrafiłem na program skierowany właśnie dla seniorów. W strukturach samych Zielonych istnieje też grupa Zieloni seniorzy. Porównywanie sytuacji osób starszych w Polsce i Szwecji, jest oczywiście kuriozalne i wiadomo, że tam na północy ich sytuacja jest lepsza pod wieloma względami - od wysokości emerytur, poprzez opiekę zdrowotną czy dostępność różnych form opieki domowej . Jednak warto przyjrzeć się jak szwedzcy Zieloni dostrzegają i opisują problemy osób starszych. Może to być ciekawa perspektywa.

(przedstawiony poniżej tekst jest wolnym tłumaczeniem programu wyborczego Partii Zielonych skierowanego do seniorów)

Zieloni seniorzy


Doświadczenie, wiedza, oraz zdolności osób starszych powinny zostać wykorzystane. Seniorzy powinni mieć możliwość udziału w życiu społecznym oraz pozostawania aktywnymi. Starsi powinni być postrzegani jako źródło doświadczenia i wiedzy oraz wsparcie dla młodszych pokoleń, nie zaś jako niepotrzebny balast i obciążenie dla społeczeństwa.

Nie chcemy konfliktu międzypokoleniowego. W naszej ocenie jest możliwy przekaz który trafia zarówno do starszych jak i młodszych generacji.

Jakość życia powinna być wysoka, również w ostatnich latach życia, gdy siły życiowe są mniejsze. Każdy powinien mieć możliwość starzenia się z godnością oraz w bezpiecznym otoczeniu. Dostęp do opieki powinien musi zostać zapewniony każdemu obywatelowi i obywatelce.

Chcemy, by to parlament decydował o jakości poziomu opieki dla osób starszych. Wolność wyboru oraz autonomia jednostki powinny być podstawą przy określaniu tego poziomu

Politycy bardziej dojrzali

Jest ważne, by w demokratycznym społeczeństwie by skład organów decyzyjnych odzwierciedlał sytuację społeczną. W dzisiejszych czasach starsi są niedostatecznie reprezentowani. Chcemy, żeby jeden na pięciu polityków był powyżej 65 roku życia. (przyp. zapewne dotyczy to udziału w wybieranych organach decyzyjnych)

Emerytury

Niektórzy emeryci, z powodów zdrowotnych przestali pracować przed ukończeniem 65 roku życia. Inni chcą pracować dużo dłużej. Wybór okresu przejścia na emeryturę jest ważny, musi jednak istnieć inna od pracy zawodowej, możliwość wykorzystania doświadczenia seniorów. Emeryci powinni być opodatkowani w taki sam sposób jak inne grupy (przyp. w Szwecji emeryci ponoszą proporcjonalnie większe opłaty podatkowe aniżeli na przykład pracownicy).

Lepsze możliwości podróżowania

Transport publiczny powinien działać lepiej. Wciąż istnieją utrudnienia w dostępie dla osób z niepełnosprawnością. Wszyscy ludzie powinni mieć ekonomiczną możliwość do podróżowania. Proponujemy zniżki i udogodnienia w transporcie miejskim i narodowym dla emerytów. Każdy powinien mieć możliwość odwiedzenia swoich krewnych oraz przyjaciół.

Obszary zielone poprawiają jakość życia

Tereny zielone w pobliżu miejsca zamieszkania zachęcają do aktywność fizyczną i przebywania na świeżym powietrzu. Dostęp do zieleni polepsza jakość życia młodych i starszych. Ogrody i parki mają ogromne znaczenie w poprawianiu stanu zdrowia i mają duże znaczenie dla zdrowia publicznego. Partia Zielonych chce zachować oraz zwiększać obszary zielone, parki, ogrody i skwery.

Ochrona zdrowia a aktywność fizyczna

Istnieje związek między zażywaniem ruchu, a długością życia. Aktywność fizyczna poprawia siły życiowe, doprowadzać do dobrego stanu organizmu oraz zwiększa mobilności, umożliwia samodzielne życie. Potrzeba promować aktywność fizyczną seniorów.

Zdolność do podejmowania decyzji o przyszłym życiu

Potrzeby i aspiracje osób starszy oczywiście są zróżnicowane. Stąd potrzeba budowy i rozwoju różnych form domów opieki - od takich gdzie zapewniana jest stała opieka, do form gdzie seniorzy mogą by być bardziej samodzielni.

Większość starszych osób, będzie mieszkać w swoich domach tak długo jak to będzie możliwe. Z pomocą różnych form opieki domowej jest to często możliwe. Jednak wiele osób czuje się samotnych, izolowanych, brak im poczucia bezpieczeństwa. Opieka pielęgniarska i pomoc w codziennych sprawach powinna być udzielana z szacunkiem dla prywatności i godności osób starszych.

Istotne jest prawo do odpowiedniego bezpiecznego mieszkania, bliskiego kontaktu z personelem i lokalnej społeczności. Starsze osoby powinny mieć możliwość zamieszkania w miejscu, w którym sobie tego życzą.

Dobre jedzenie w spożywane towarzystwie innych osób

Każdy powinien mieć prawo do dobrego i pożywnego jedzenia. Jest to ważna część życia która jest czynnikiem przyczyniającym się do poprawy stanu zdrowia. Lokalnie przygotowywane i ekologiczne posiłki powinny być prawem dla wszystkich osób starszych. Posiłek powinien być spożywany w towarzystwie innych.

Zbyt dużo lekarstw

Zaawansowany wiek zwiększa potrzebę zażywania lekarstw. Lekarstwa dla starszych osób powinny być zawsze zapisywane podstawie zaawansowania choroby, a nie bazować chociażby na wieku . Chcemy pracować na rzecz zmniejszenia ilość zażywania lekarstw, które są czasami niepotrzebne, a prowadzą do niepożądanych skutków.

Przyszłość systemu ochrony zdrowia

Partia Zielonych chce by system ochrony zdrowia podlegał demokratycznej kontroli, powinien on zapewniać dawać jak potrzebny. Chcemy wspierać spółdzielnie i organizacje non-profit które chciałyby prowadzić zakłady opieki zdrowotnej. Ważne jest zwiększone zapobieganie powstawania chorób. Związek między opieką zdrowotną, a opieką nad starszymi osobami powinna zostać zwiększona.

Sytuacja personelu opieki

Statut personelu opieki musi zostać polepszony. Lepsze pensje i warunki pracy zapewnią są podstawą. Praca z seniorami powinna być bardziej atrakcyjna pod wieloma względami.

Nasze postulaty

Chcemy
- by jeden na pięciu osób na listach wyborczy powinien być powyżej 65 roku życia
- stworzenia większej ilości zajęć dla seniorów
- zachowania terenów zielonych dla rekreacji i spotykania ze zwierzętami
- by emeryci płacili takie same podatki jak inni obywatele
- stworzenia więcej miejsc spotkań dla seniorów
- by seniorzy mieli dostęp do ekologicznego, przygotowywanego lokalnie pożywienia
- stworzyć udogodnienia dla osób starszych w transporcie publicznym
- wprowadzić narodową kartę podróżną (rabaty i zwolnienia z kosztów) dla seniorów
- ułatwić spotkania międzypokoleniowe
- stworzyć lepszy system opieki dla osób z demencją

2 komentarze:

slavkosnip pisze...

Dobrze ze poruszyliscie problem osób starszych. Mam wrażenie, że ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest interesującą formą rozruszania tego środowiska.Czy Zieloni oprócz słownych postulatów mają jakąś konkretną propozycję dla osób starszych?

Beniex pisze...

Będziemy przygotowywali program samorządowy na tegoroczne wybory w Warszawie, po wewnętrznych dyskusjach już widzimy, że będziemy starali się kwestię osób starszych szczególnie dopracować. Cierpliwości :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...