25 lutego 2010

Zaproszenia przedwiosenne

Warszawskie Ekospotkanie

Serdecznie zapraszamy na kolejne warszawskie Ekospotkanie we wtorek 2 marca od godz. 19 w herbaciarni HERBA THEA przy ul. Bruna 20 (niedaleko metra Pole Mokotowskie).

Pod taką nazwą, co miesiąc, odbywają się spotkania integracyjne nieformalnej grupy ludzi, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska i ekorozwoju. W jakim celu? Aby umożliwić poznanie osób związanych z ochroną środowiska; wymieniać doświadczenia i informacje, wspólnie poszukiwać natchnienia. Jest to okazja do poznania ciekawych i zaangażowanych osób, możliwość zdobycia bieżących informacji o nowościach i możliwościach w dziedzinie ochrony środowiska aby w ten sposób przyczynić się do lepszej współpracy, zrozumienia i synergii!

Dojechać można tramwajem (16,17,33), lub autobusem (118, 130, 167, 168, 174, 182, 301, 700) przystanek Metro Pole Mokotowskie.

Do zobaczenia!

- Polecamy "Poradnik Ekologa" na stronie Ekospotkań dla tych, którzy szukają praktycznych wskazówek jak można chronić środowisko w życiu codziennym.

- Zapraszamy również do dyskusji na warszawskim forum "EKOLOGIA" w portalu gazeta.pl

Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej...

***

VI Feministyczny Salon Historyczny

3 marca 2010 roku o godz. 19.00 w Powiększeniu odbędzie się VI spotkanie Feministycznego Salonu Historycznego zatytułowane „Z głodu na ulice. Protesty i demonstracje kobiet w Polsce i w Europie w XX wieku” z udziałem dr Teresy Święćkowskiej oraz dr Marcina Zaremby.

„Z głodu na ulice. Protesty i demonstracje kobiet w Polsce i Europie w XX wieku” czyli kiedy i gdzie kobiety organizowały się dla wywalczenia godziwych warunków do życia dla siebie i swoich rodzin. Jak organizowany był taki protest? Kto stał na jego czele? Był to spontaniczny akt niezadowolenia czy uprzednio przygotowana i przeprowadzona strategia protestacyjna? Jak duże były liczby uczestniczek tych wydarzeń? Co udało się takim protestem uzyskać?

To tylko nieliczne pytania, które postawimy naszym ekspertom i ekspertkom, podczas dyskusji zastanowimy się nad fenomenem strajków i demonstracji kobiecych w obronie praw do godnego życia.

Spotkanie odbędzie się w ramach festiwalu „Rewolucje kobiet”

***

Konferencja POLSKA DLA RODZINY – RODZINA DLA POLSKI

Projekt PO KL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”, Działanie 1.1. „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”

Warszawa, Sejm RP, Sala Kolumnowa, 9–10 marca 2010r.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z CRZL oraz Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniach 9 – 10 marca 2010 roku, mającej na celu omówienie problematyki oraz dyskusję na temat jednego z najważniejszych wyzwań, wobec którego stoją kraje Unii Europejskiej, tj. polityki rodzinnej ułatwiającej godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wiodące rozwiązania europejskie na poziomie legislacyjnym i lokalnym, dobre praktyki w miejscu pracy, modele współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami rynku pracy, władzami lokalnymi i administracją rządową. Zostaną także przedstawione osiągnięcia nauki, myśli społecznej oraz wyniki najnowszych badań i analiz europejskich.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m. in. przedstawicieli rządów państw Unii Europejskiej, ekspertów i urzędników unijnych najwyższego szczebla oraz przedstawicieli mediów.

Opracowanie modelu rozwiązań, opartego na dobrych praktykach Unii Europejskiej, będzie oczekiwanym efektem konferencji. Oprócz tego, zostanie określony kierunek działania w zakresie polityki rodzinnej, co doprowadzi do wdrożenia go do debaty krajowej i międzynarodowej. Ponadto zakłada się zbudowanie platformy dialogu na płaszczyźnie międzynarodowej, jako przygotowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku oraz zainicjowanie działania polskiego forum dla kształtowania kierunków rozwoju polityki rodzinnej w Polsce.

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału i debaty. Chcielibyśmy, aby konferencja rozpoczęła dyskusję na temat przyszłości polityki rodzinnej w naszym kraju, a co za tym idzie stabilnego i zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym wspieraniu godzenia ról rodzinnych i zawodowych.

Z wyrazami szacunku

dr Elwira Gross-Gołacka
Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS

Joanna Krupska
Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Robert Kwaśniak
Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...