6 listopada 2009

Niemieccy Zieloni i polityka energetyczno-klimatyczna

Zamknijcie je wreszcie!

Ochrona klimatu motorem wzrostu

Klimat i środowisko to motory wzrostu gospodarki i rynku pracy. Ochrona klimatu i środowiska jest jedyną drogą do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu ekonomicznego i postępów w walce z głodem i niesprawiedliwością społeczną - to jedna z założycielskich zasad Zielonych. Świadomość zbliżającej się katastrofy klimatycznej w ostatnich latach wreszcie dotarła do szerszej świadomości społecznej. W okresie 2005-2009 zielona grupa parlamentarna proponowała odpowiedzi na najbardziej palące problemy naszych czasów - jak chronić klimat, zabezpieczać dostawy energii, zachowywać bioróżnorodność, nakarmić światową populację i stworzyć nowe miejsca pracy.

Opanujemy kryzysy klimatyczny i gospodarczy tylko wtedy, gdy zmierzać będziemy w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Rozwinęliśmy koncepcje fundamentalnej transformacji społeczeństwa przemysłowego. Około 1,8 miliona osób już w 2006 roku pracowało w ochronie środowiska. Mając w planach ambitną politykę ekologiczną, jako Zieloni zamierzamy zwiększyć tę liczbę do 3 milionów do 2020 roku, dodając impetu ekologicznej modernizacji naszego społeczeństwa.

Energia 2.0 - przyszłość leży w energetyce odnawialnej, a nie w atomie czy węglu

Nie potrzebujemy niebezpiecznych elektrowni atomowych albo brudnych elektrowni węglowych do zapewnienia sobie wiarygodnych źródeł elektryczności. Spójna polityka klimatyczna jest możliwa jedynie bez elektrowni jądrowych czy nowych węglowych. Z naszą koncepcją Energii 2.0, zielona grupa parlamentarna pokazała, że wszystko da się sprowadzić do trzech czynników - efektywności, oszczędzania i energetyki odnawialnej.

Zielone rozwiązania zmniejszą niemiecką konsumpcję elektryczności o 16% do 2020 roku. Do tego czasu 40% potrzeb naszego kraju zapewniać będzie energetyka odnawialna, 30% - wysoce wydajna kogeneracja i jedynie 30% tradycyjne elektrownie. Pozwoli to nam osiągnąć nasze cele ochrony klimatu, jednocześnie zapewniając pewność dostaw, wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. W ten sposób możemy osiągnąć 100% udziału energetyki odnawialnej do 2050 roku.

Bardziej efektywne zużycie energii i oszczędzanie energii

Chcemy zmienić Niemcy w najbardziej efektywną energetycznie gospodarkę świata. Olbrzymie ilości prądu mogą być zaoszczędzone w prywatnych mieszkaniach i w przemyśle. Nasz koncept Energii 2.0 tworzy Fundusz Oszczędzania Energii, finansujący kampanie informacyjne i i wspierający oszczędzanie energii. Planujemy nie tylko to - także bardziej ambitne standardy efektywności energetycznej dla urządzeń korzystających z prądu, a także optymalizację Aktu Energetyki Odnawialnej i utworzenie inteligentnej, europejskiej sieci przesyłowej. Pozwoli to nam na zmniejszenie o co najmniej 115 milionów ton emisji CO2 z konsumpcji elektryczności.

Niemal 60% naszej konsumpcji energetycznej zużywa się na produkcję ciepła, jest zatem kluczową kwestią osiągnięcie oszczędności w tej dziedzinie. Idea Energii 2.0 przewiduje zaostrzenie reguł oszczędzania energii, poprawę jakości termoizolacji budynków i większą promocję kogeneracji. Możemy w ten sposób oszczędzić co najmniej kolejne 115 milionów ton CO2. Jeśli zaczniemy unikać samochodów, przesiadać się do autobusów, pociągów i na rowery, w większym stopniu korzystając z energetyki odnawialnej, możemy zmniejszyć nasze emisje CO2 co najmniej o dalsze 50 mln ton.

Podróżując rowerem, autobusem lub pociągiem

Polityka transportowa naszego rządu jest katastrofą. Korki pełnią coraz ważniejszą rolę w globalnym ociepleniu, ale władze zawiodły w promowaniu przyjaznej środowisku, bezpiecznej mobilności.

Rdzeniem zielonej polityki transportowej jest poruszanie się pieszo, rowerem, autobusem i pociągiem. Nasza grupa parlamentarna wnosiła inicjatywy, mające na celu zwiększenie inwestycji w lokalny transport publiczny, koleje i Narodowy Plan Rowerowy. Wspieraliśmy także modelowe projekty promujące równe prawa użytkowania obszarów używanych przez wszystkich (projekty dzielonej przestrzeni).

W debatach wokół prywatyzacji i skandalu z danymi w niemieckiej narodowej firmie kolejowej, Deutsche Bahn, nasze inicjatywy parlamentarne pomogły w zapobieżeniu wahaniom kursów giełdowych przedsiębiorstwa i zobligowały do dymisji jego szefa, Hartmuta Mehdorna. W obszarze kursów dalekobieżnych zaprezentowaliśmy pomysł "Rozkładu dla Niemiec", zsynchronizowanego, narodowego rozkładu jazdy opartego na modelu szwajcarskim zapewniającego, by usługi opierały się na rzeczywistych potrzebach klientek i klientów.

Zielone samochody - zazieleniając auta

Jeśli kontynuować będziemy dotychczasowy sposób użytkowania samochodów, doprowadzimy klimat do ruiny. Niemal 1/5 globalnych emisji CO2 bierze się z ruchu ulicznego. Naszą zieloną prezentacją na Międzynarodowych Targach Samochodowych we Frankfurcie zakomunikowaliśmy to, co widzimy jako konieczność - politykę motoryzacyjną kierowaną ekologią. Nasza propozycja Zielonych Aut zapewnia ambitne redukcje emisji dwutlenku węgla w nowych samochodach: 120g/km w 2012 i 80g/km w 2020 roku. Chcemy wprowadzenia ograniczenia prędkości do 120 km/h na autostradach i opodatkowanie samochodów, z którego zwolnione będą modele efektywne energetycznie, a paliwożerne obłożone będą wysoką opłatą w zgodzie z poziomem ich emisji. Przywileje podatkowe kierowane pod adresem dużych, paliwożernych aut muszą zostać zniesione.

Wielka koalicja utrąciła nasze propozycje. W zamian poszła w kierunku polityki motoryzacyjnej poważnie tłumiącej innowacje - zmiękczyła albo opóźniła cele emisji CO2, przeznaczyła 5 miliardów euro na obojętną na środowisko inicjatywę złomowania aut i spartaczyła reformę podatku samochodowego. Jej ustępstwa na rzecz dużych firm nie pozwalają na zakorzenienie się polityki klimatycznej w sektorze samochodowym.

Elektryczna mobilność dzięki zielonej elektryczności

Jeśli chodzi o technologię, to samochody elektryczne są już gotowe do produkcji masowej. Zamierzamy subsydiować w wstępnym okresie każdy tego typu zakup 5 tysiącami euro, pozwalając na stworzenie się rynku na nie, jako że pojazdy te będą w najbliższych kilku latach droższe od swych konwencjonalnych odpowiedników. Nasza strategia promowania elektromobilności zwraca uwagę na likwidację podatku za energię od energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Zamierzamy w ten sposób zapewnić, by samochody elektryczne od początku korzystały z zielonej energii. Cel Zielonych to 2 miliony samochodów elektrycznych do 2020 roku - zrównoważona perspektywa dla niemieckiego przemysłu samochodowego.

Wsparcie dla polityki klimatycznej na poziomie lokalnym

Bez zobowiązań władz lokalnych ochrona klimatu będzie jedynie piękną deklaracją. Budynki odpowiadają za 40% końcowej konsumpcji energii. Około 40 tysięcy szkół i 50 tysięcy przedszkoli znajduje się w rękach samorządów. Chcemy pomóc im w oszczędzaniu energii. W naszym raporcie eksperckim pokazaliśmy, że rząd federalny ma ku temu narzędzia, mimo, iż ograniczenia konstytucyjne zabraniają mu bezpośredniego zaangażowania. Pokazaliśmy, w jaki sposób prawo budowlane i zamówień publicznych może zostać znowelizowane, by pozwolić nam na promowanie ochrony klimatu na szczeblu lokalnym.

Opłaca się to po wielokroć. Wpływa pozytywnie na klimat i zabezpiecza miejsca pracy w lokalnym wymiarze, podczas gdy oszczędności energetyczne zmniejszają koszta finansowe lokalnych władz i prywatnych domostw. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą służyć na przykład inwestowaniu w całodzienne placówki opiekuńcze.

Ochrona klimatu mądrymi działaniami podatkowymi

Polityka podatkowa to kolejny obszar, w którym rząd federalny poniósł porażkę we wprowadzaniu jakichkolwiek działań służących walce ze zmianami klimatu. Postępuje wręcz przeciwnie - tak naprawdę je wspiera poprzez obłożenie podatkiem zielonej energii i produkowanych w sposób zrównoważony biopaliw, oferując za to ulgi podatkowe dużym samochodom firmowym, a nawet zwalniając z podatku paliwa szkodliwe dla klimatu, takie jak nafta. Wielka koalicja dąży do wspierania budowy nowych elektrowni węglowych, szkodliwych dla klimatu, poprzez subsydia warte miliardy, wzięte z zysków z handlu emisjami.

Nasz budżet klimatyczny zamierza odwrócić ten trend. Natychmiast znieślibyśmy subsydia szkodliwe dla środowiska i klimatu, które w sumie kosztują 7 miliardów euro. Zaoszczędzone pieniądze zainwestowalibyśmy mądrze - w ochronę klimatu, edukację i sprawiedliwość społeczną.

Zachowując to, co zachowuje nas

Bioróżnorodność jest kluczowa dla przetrwania gatunku ludzkiego. Jej zachowanie jest równie pilnym zadaniem na globalną skalę, co ochrona klimatu. Wymieranie gatunków i zmiany klimatyczne są ze sobą niepodzielnie zespolone i wymagają wspólnych rozwiązań.

9. konferencja państw, które podpisały się pod Konwencją Narodów Zjednoczonych o Bioróżnorodności miała miejsce w Bonn w maju 2008 roku. Wieloma inicjatywami parlamentarnymi naciskaliśmy na Sigmara Gabriela, federalnego ministra środowiska, by nie tylko zajmował się godnymi pochwały przemówieniami, ale przejął odpowiedzialność i wprowadził w kraju to wszystko, o czym opowiada na arenie międzynarodowej. Rząd musi stworzyć zintegrowany, dobrze zarządzany system biotopów na lądzie i na morzu. Chcemy też, by Niemcy odgrywały większą rolę w ochronie lasów deszczowych - zielone inicjatywy w tej dziedzinie Wielka Koalicja odrzucała wraz ze wsparciem FDP.

Ochrona świata przyrodniczego i ludzkości przed technologiami genowymi

Zakaz upraw modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON810 to zwycięstwo ruchu anty-GMO w Niemczech - a także zwycięstwo zaangażowania, okazanego przez zwykłych ludzi, farmerów, pszczelarzy, a także organizacji ekologicznych, konsumenckich i reprezentujących zieloną politykę. Swoją aktualną krytyką modyfikacji genetycznych CSU ewidentnie stara się wygrać wyborców. Ilse Aigner, obecna federalna ministerka rolnictwa, zabroniła hodowli genetycznie modyfikowanej kukurydzy przy medialnym zainteresowaniu, ale jednocześnie zezwoliła na próbne uprawy na dużą skalę Amflory, zmodyfikowanych genetycznie ziemniaków.

Zieloni, dla odmiany, regularnie wnoszą do Bundestagu wnioski i interpelacje, zapewniając stałe omawianie technologii genetycznych w rolnictwie w parlamencie. Zdemaskowaliśmy mowę-trawę CSU i SPD przeciwko technologiom genowym. Domagamy się ogólnoeuropejskiego zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, środowiska i rolnictwa. Działamy na rzecz regionów wolnych od technologii genowych. Kraje i regiony muszą mieć prawo do samodzielnego decydowania o kwestiach hodowli GMO, niezależnie od zgody Unii Europejskiej.

Zapewniając zwrot w rolnictwie i ochrona żywienia

Inteligentne rolnictwo może pomóc w zaadresowaniu kwestii głodu, zmian klimatu i wymierania gatunków w sposób wspólny i zrównoważony. Na poziomie europejskim walczyliśmy o to, by dopłaty rolnicze były wypłacane w sposób ekologiczny i społecznie odpowiedzialny - publiczne pieniądze w zamian za usługi na rzecz społeczeństwa. Wielka Koalicja usiłowała odwrócić sukcesy ekologicznej transformacji, zapoczątkowane przez Renate Kuenast. Opieramy się temu i walczymy o ekologiczne rolnictwo, odpowiednią hodowlę zwierząt, sprawiedliwy globalny handel i zdrową żywność.

Globalne działania dla energii, bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej

Energia sięgnęła szczytów agend polityki międzynarodowej. Wyścig po kurczące się zasoby gazu, ropy i uranu trwa w najlepsze. Chodzi tu o potęgę, wpływy i linie przesyłowe. My, Zieloni, opieramy się na czymś innym - na naszej koncepcji zrównoważonych, międzynarodowych relacji energetycznych, na globalnej polityce na rzecz energii, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Największe zagrożenia naszych czasów powiązane są z tym, w jaki sposób wytwarzamy i produkujemy energię - zmiany klimatyczne, rosnąca bieda, wyścig po ograniczone surowce i broń atomową.

Chcemy, by cały świat zrezygnował z ropy, gazu i uranu i skierował się w stronę energetyki odnawialnej, efektywności i oszczędzania energii. Bezpieczne globalne dostawy energii to aktywny wkład do zapobiegania kryzysom i kwestia sprawiedliwości społecznej. Bez energii, na którą stać każdą i każdego, walka z biedą jest przegrana. Nie może być bezpieczeństwa energetycznego dla Niemiec i samej Europy, tak jak żaden kraj w pojedynkę nie uniknie katastrofy klimatycznej. Możemy osiągnąć energię, bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną tylko wtedy, gdy zjednoczymy nasze siły na globalną skalę.

PS>> Wszystkie posty z tej serii to tłumaczenia dokumentów programowych, dostępnych po angielsku na stronie grupy parlamentarnej Zielonych w formie podstron bądź całościowej publikacji dostępnej do ściągnięcia. Mapa prezentuje obecny stopień obecności partii w parlamentach poszczególnych landów.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...