5 listopada 2009

Niemieccy Zieloni i polityka międzynarodowa

Myślimy globalnie

Międzynarodowa polityka oparta na współodpowiedzialności

Stojące przed światem wyzwania są coraz bardziej naglące - zmiany klimatyczne, bieda, głód, kryzys surowcowy i wyścig zbrojeń. Żadnego z tych problemów nie da się rozwiązać osobno i żadne państwo nie poradzi sobie z nim w pojedynkę. Wieloma inicjatywami parlamentarnymi w niemieckim Bundestagu apelowaliśmy o nowoczesne, całościowe pojmowanie polityki. Nasze pojęcie zielonej polityki międzynarodowej znosi granice między różnymi elementami rządzenia i skupia się na kluczowych elementach ludzkiego bezpieczeństwa - pokoju, globalnej uczciwości, środowisku i rozwoju społecznym.

Poprawa jakości i skuteczności polityki rozwojowej

Dwa miliardy ludzi na całym świecie żyje za mniej niż dolara dziennie. Ta jawnie niesprawiedliwa dystrybucja dochodu prowokuje do wojen domowych. Nasze inicjatywy mają na celu poprawę jakości i skuteczności polityki rozwojowej. Społeczność międzynarodowa obrała słuszny kurs wraz z przyjęciem Celów Milenijnych ONZ. Naciskamy, by bogate kraje OECD spełniły swoje obietnice przekazywania 0,7% swego Produktu Krajowego Brutto na pomoc rozwojową.

W walce z głodem doszło do problemów, które muszą zostać skorygowane. Społeczność międzynarodowa musi zaoferować natychmiastową pomoc i spróbować znaleźć trwałe rozwiązania. Prawo do odżywiania się jest prawem człowieka, które musi mieć priorytet nad interesami handlowymi, polityką rolną, a także zagadnieniami energetycznymi i finansowymi.

Uczciwe zasady uczestnictwa w polityce międzynarodowej

Organizacje międzynarodowe nadal pracują w obrębie struktur wprowadzonych jako rezultat II Wojny Światowej, ale nasz zglobalizowany świat poszedł do przodu. Zielona koncepcja globalnego zarządzania daje polityce międzynarodowej nowe struktury i reguły zaangażowania. Nie zależy nam na oddaniu nowej równowagi sił w ręce najsilniejszych państw. Jako Zieloni przywiązani jesteśmy do ideału sprawiedliwego świata.

Wierzymy, że najważniejszą instytucją globalnej polityki jest ONZ. Wiemy też o tym, że organizacja ta stała się instytucją złożoną, powolną i nieefektywną. Jakkolwiek jest to trudne zadanie, musimy zwiększyć zdolność ONZ do działania. Postulowaliśmy specjalne działania, których celem byłaby sprawiedliwa polityka klimatyczna, nowa architektura finansowa i prawo do pożywienia - wszystkie te elementy są warunkami globalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Zapobiegając kryzysom - nadzór nad rynkami finansowymi

Kryzys finansowy unaocznił potrzebę nowej, globalnej architektury finansowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy pozostaną przeterminowane tak długo, jak wykluczone z nich będą kraje rozwijające się. Nasze pomysły dążą do poprawy nadzoru nad dużymi bankami i międzynarodowymi rynkami finansowymi. Naciskamy na utworzenie europejskiej instytucji nadzoru finansowego, której zadaniem będzie także ochrona inwestorek i inwestorów. Nie może być tolerancji dla rajów podatkowych wewnątrz UE. Na poziomie międzynarodowym musimy przedyskutować stworzenie systemu opłat kierowanych na ochronę klimatu i na politykę rozwojową, a także na stabilizację rynków finansowych.

Niemczy muszą stanowić dobry wzór

Nie możemy poradzić sobie z tymi globalnymi wyzwaniami sami, ale musimy stanowić dobry przykład. Kraje, które domagają się rozbrojenia same muszą zniszczyć własne zapasy bomb kasetowych i min przeciwpiechotnych, a także ograniczyć swój eksport broni. Kraje, które chcą przodować w polityce klimatycznej muszą wprowadzać w życie ambitne cele i zwiększać udział energetyki odnawialnej u siebie. Tylko w taki sposób Niemcy mogą być zdolne wnieść istotny wkład na rzecz zrównoważonej polityki na globalnym poziomie.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...