3 czerwca 2008

Chińsko, tybetańsko, europejsko, tolerancyjnie

Światowa Sztafeta Znicza Praw Człowieka

4 czerwca, ul. Bonifraterska 1 przed ambasadą ChRL w Warszawie.

Przekazywanie znicza w sztafecie:

18:00 - 19:30 - trasa sztafety: Ratusz (pl. Bankowy) - Sejm - ambasada ChRL

Akcja pod ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej:

10:55 - 12:10 - pokojowy apel Falun Gong
17:00 - 18:00 - występy artystyczne jako support
18:00 - 19:00 - Amnesty International
19:00 - 19:30 - "Igrzyska Obłudy"
19:30 - 20:00 - przyjęcie Znicza Praw Człowieka
20:00 - 21:30 - przemówienia i występy artystyczne
a) "Snow Lions"
b) "H.I.T.S. Hair In The Sink"
c) "CIRCUS MAXIMUS I BĘBNIARZE"

22:00 - 24:00 - nocne czuwanie, modlitwy i medytacje

Od 9:00 - 24:00 przed ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej będzie funkcjonował punkt informacyjny.

Warszawa przeciw deportacjom

Zapraszamy na konferencję o polityce granicznej Unii Europejskiej i demonstracje przeciw deportacjom. Więcej: www.frontex.info.pl

5 czerwca, czwartek, godz. 18.00, Plan B, al. Wyzwolenia 18 (konferencja)
6 czerwca, piątek, godz. 14.00 (rondo ONZ) i 16.30 (Pałac Prezydencki)

Parada Równości - sobota, godz. 14.00

Kulminacyjne wydarzenie Warszawskich Dni Równości.

Start Parady przed Ratuszem na Placu Bankowym

Dokładna trasa i przebieg parady zostaną ogłoszone przez organizatorów w najbliższych dniach.

Po Paradzie:

od 18.00 - Wszystkich, którzy chcą chwilę odpocząć i zrelaksować się po trudach paradowania zapraszamy do Naleśnikarni Bastylia, gdzie na hasło „Parada” otrzymają 10 % zniżki

oraz

na chill-out i beforkę do klubu Rasko

Klub Rasko
ul. Krochmalna 25

Fundacja Równości
ul.Marszałkowska 3/5

Więcej informacji: www.paradarownosci.pl

Bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne

Fundacja im. Heinricha Bölla serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:

„Bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne. Wyzwania i nowe drogi w europejskiej polityce energetycznej”

10 czerwca 2008, godz. 10.00-14.00, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

Z uwagi na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na energię oraz malejące zasoby kopalnianych źródeł energii kwestia bezpieczeństwa energetycznego zaczyna zajmować centralne miejsce wśród strategii polityki energetycznej i zagranicznej Unii Europejskiej. Ponadto obserwowane na całym świecie zmiany klimatyczne są źródłem nowego ryzyka także dla Europy. Ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne stają się tym samym głównymi celami aktualnej politykienergetycznej Unii Europejskiej. Struktura zaopatrzenia w energię w Polsce polega obecnie na korzystaniu z rodzimych zasobów węgla kamiennego przyczyniającego się do emisji CO2 oraz gazu dostarczanego z Rosji. Z uwagi na własne bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne Polska stoi zatem przed wyzwaniem poważnej reformy polityki energetycznej.

Także i Unia Europejska jako całość musi opracować konkretne strategie i koncepcje polityczne w zakresie współczesnej polityki energetycznej. W tym kontekście konieczna jest intensywna dyskusja dotycząca szansy związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnieniem efektywności energetycznej. Jedną z możliwości zainicjowania takiej dyskusji są badania zlecone przez Fundację im. Heinricha Bölla dotyczące Europejskiej Wspólnoty na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii (ERENE).

Program konferencji

10 czerwca 2008, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37

10:00 - Powitanie / Otwarcie konferencji:

Agnieszka Rochon, Fundacja im. Heinricha Bölla Warszawa

Bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne – wyzwania i szanse dla europejskiej polityki energetycznej Jak obecnie definiuje się pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne“ i „bezpieczeństwo klimatyczne“? Jakie nowe ryzyko związane z polityką bezpieczeństwa wynika z wyczerpujących się zasobów energetycznych i postępujących zmian klimatycznych? W jaki sposób wspólna europejska polityka energetyczna może zagwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego? Czy zastosowanie energii atomowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego? Z jakim dodatkowym ryzykiem wiąże się intensywniejsze zastosowanie energii jądrowej?

Referenci i referentki:

Sascha Müller-Kraenner, The Nature Conservancy, autor książki „Energiesicherheit – Die neue Vermessung der Welt“ [„Bezpieczeństwo energetyczne – nowy pomiar świata“], Berlin

Prof. Krzysztof Żmijewski, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, Warszawa

Jürgen Trittin, z-ca Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Zieloni/Sojusz 90 w Bundestagu, Berlin

Zbigniew Kamieński*, dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Moderacja:

Dariusz Szwed, ekspert ds. energii, przewodniczący partii Zieloni 2004

11:40 - Przerwa na kawę

12:00 - Europejska Wspólnota na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii (ERENE)

Jakie są cele ERENE, jak można je zrealizować? Czy ERENE jest politycznie możliwa? Czy warto, aby Polska zabiegała o udział w ERENE? Jaką rolę mogłaby odegrać Polska w ERENE? Czy ERENE może w skuteczny sposób wspierać korzystanie z odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Referenci i referentki:

Michaele Schreyer, autorka badań ERENE, Berlin

Lutz Mez, autor badań ERENE, Berlin

Andrzej Czerwiński, z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki w Sejmie RP, Platforma Obywatelska

Moderacja:

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej - (EC BREC IEO)

14:00 - Zakończenie debaty, lunch

* czekamy na potwierdzenie udziału w/w osób w konferencji

Konferencja odbędzie się w języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym. Udział prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 022 59 42 333 lub mailowo - hbs@boell.pl

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...