27 lutego 2008

Moc zaproszeń

Tym razem post będzie krótki ale treściwy - warto już teraz zaplanować sobie czas tak, aby odwiedzić spotkania, o których będzie tu mowa. Moim zdaniem warto, sam postaram się wybrać na każde z nich. Nie zapominajmy także o Manifie 8 marca, ale o niej zapewne będzie więcej w kolejnych notkach, z zaproszeniem włącznie.

Partia Zielonych 2004 ma zaszczyt zaprosić na dyskusję panelową

piątek, 29. lutego 2008, godz. 19:00 - 21:00

Sala im. Joachima Lelewela Instytutu Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa


W dyskusji udział wezmą:

Hanna Trojanowska*, Dyrektorka Departamentu Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii, Polska Grupa Energetyczna

prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;

Maciej Muskat, Dyrektor Greenpeace Polska;

Tomasz Chruszczow, Zastępca Przewodniczącego Forum CO2.

Prowadzenie: Dariusz Szwed, współprzewodniczący partii Zielonych 2004


W marcu 2007 roku Rada Europejska przyjęła strategię „20/30 - 20 - 20” do 2020, dotyczącą:

  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990 (30% - jeżeli przyłączą się inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone),

  • zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% oraz

  • podniesienia efektywności energetycznej o 20%.


W styczniu b.r. przewodniczący Komisji Europejskiej Manuel Barosso przedstawił pakiet klimatyczno – energetyczny „Climate Action – Energy for a Changing World”, który stanowi pierwszą propozycję realizacji powyższej strategii oraz podziału zobowiązań pomiędzy kraje członkowskie UE. Jednocześnie oenzetowski Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu IPCC wskazał w swoim raporcie z 2007 roku na potrzebę ograniczenia emisji gazów szklarniowych w krajach rozwiniętych o 25-40%, jeżeli mamy uniknąć najbardziej dramatycznych skutków zmian klimatycznych. Tymczasem wynik międzynarodowych negocjacji 13. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej na Bali nie wskazuje, by międzynarodowy konsens w sprawie globalnej polityki klimatycznej po 2012 roku - gdy wygasa Protokół z Kioto - był łatwy do osiągnięcia.


Dyskusja koncentrować się będzie na następujących kwestiach:

  • jakie priorytety i cele w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej powinna stawiać sobie Unia Europejska w perspektywie roku 2020 i 2050?

  • czy integracja polityki klimatycznej i energetycznej stanowi zagrożenie czy szansę dla przyszłości gospodarki UE?

  • czy UE powinna rozwijać energetykę jądrową?


WIOO na Warszawę!

Dyskusja z udziałem warszawskich radnych na temat możliwości wprowadzenia Wolnego i Otwartego Oprogramowania w urzędach.

Piątek, 29 lutego, godz. 12:00, Laboratorium Brama, ul. Nowowiejska 15/19, piwnica, pok. 039. WSTĘP WOLNY.

W piątek, 29 lutego, od godziny 10:00 (do ostatniego gościa, nie krócej jednak, niż do 18:00) w Laboratorium BRAMA (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, piwnica, pok.039) odbędzie się kolejne spotkanie inicjatywy Linux w Bramie , w ramach którego odbędzie się dyskusja z warszawskimi Radnymi na temat Wolnego i Otwartego.

Na spotkaniu przewidziane jest stawianie Linuksa na przyniesionym sprzęcie, pomoc w jego konfiguracji, rozdawanie płytek z Linuksem oraz innym Wolnym Oprogramowaniem, odpowiedzi na często, częściej i najczęściej zadawane pytania (oraz te zadawane z rzadka) - w tym wyjaśnienie, czym jest Wolne i Otwarte Oprogramowanie czy Linux, i czemu jest takie ważne.


*Od godziny 12:00 przewidziana jest otwarta dyskusja z warszawskimi Radnymi na temat możliwości wprowadzenia WiOO w instytucjach publicznych Miasta Stołecznego Warszawy. Spotkanie odbywa się pod patronatem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania .

POKOJOWA DEMONSTRACJA PRZECIWKO NIELEGALNEJ OKUPACJI TYBETU

9 marca 2008 r., godz. 13 - w 49. rocznicę powstania narodowego w Tybecie
Przed gmachem Ambasady ChRL w Warszawie, ul. Bonifraterska 1

Chiny od pół wieku nielegalnie okupują Tybet. W wyniku głodu, tortur i prześladowań zginęło ponad 1 200 000 Tybetańczyków.

Obecnie Chiny prowadzą politykę kolonizacji i bezwzględnej eksploatacji ziem tybetańskich, narzucając całkowitą kontrolę nad tradycją i religią Tybetu. W więzieniach znajduje się ponad setka tybetańskich więźniów politycznych zagrożonych stosowaniem tortur. Masowe inwestycje i niekontrolowany napływ ludności chińskiej zagraża unikalnemu środowisku naturalnemu Tybetu, a także stabilności ekologicznej całej Azji (w Tybecie swoje źródła mają największe rzeki Azji).

Dyskryminacja i niszczenie tradycji oraz chińskie osadnictwo w Tybecie prowadzą do marginalizacji Tybetańczyków i stwarzają zagrożenie dla dalszego istnienia ich wielowiekowej kultury; Tybetańczycy stają się mniejszością w swoim własnym kraju.

W niespełna pół roku przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Tybetańczycy i osoby wspierające Tybet na całym świecie upominają się o pokojowe rozwiązanie sprawy Tybetu. Olimpiada jest ogromną szansą, aby dokonać historycznej zmiany i wywrzeć presję na Chiny w celu podjęcia konstruktywnych działań mających zagwarantować podstawowe prawa Tybetańczyków!

10 marca 1959 roku w Lhasie, stolicy Tybetu, wybuchło powstanie przeciwko chińskiej okupacji, w którego następstwie Dalajlama, duchowy przywódca Tybetańczyków, musiał szukać schronienia w Indiach, skąd do dziś podejmuje starania o pokojowe rozwiązanie konfliktu.

BĄDŹ Z NAMI, PRZEKAŻ ZNAJOMYM, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.ratujTybet.org

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...