26 stycznia 2016

Nie dla likwidacji „Kazika”. Zieloni wspierają protest społeczności szkoły

Koło warszawskie Partii Zieloni stanowczo sprzeciwia się planom likwidacji XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Popieramy protest społeczności szkoły, która od miesięcy głośno nie godzi się na zamknięcie liceum.


Popularny "Kazik" jest znany na Mokotowie jako miejsce gdzie uczniowie są wychowywani w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i dialogu. Istniejąca od 27 lat szkoła wykształciła wiele roczników światłych obywateli. Ponadto liceum chętnie przyjmowała uczniów kierowanych przez poradnię psycholiczno-pedagogiczną i zapewniała im specjalną opiekę. Jak pisze w oświadczeniu skierowanym do radnych Warszawy społeczność szkoły, uczniowie "Kazika" chętnie angazują się w wolontariat, osiągają sukcesy artystyczne, sportowe i naukowe. Edukacja multikulturowa, przygotowanie do prowadzenia własnej firmy, edukacja dla demokracji, działania na rzecz pamięci mniejszości żydowskiej żyjącej w Polsce, zajęcia teatralne realizowane wspólnie z Teatrem Powszechnym, bractwo rycerskie - to tylko niektóre z inicjatyw, jakie z sukcesem zafunkcjonowały w liceum. "Kazik" dobrze przygotowuje uczniów do dalszych studiów tworząc specjalne oddziały z uczelniami wyższymi, gdzie zajęcia prowadzą doświdczenni wykładowcy akademiccy.

Niestety te argumenty nie są wystarczające dla radnych Warszawy. Szkole grozi likwidacja. W ostatnich latach zmniejszano liczbę oddziałów. W tym roku szkoła została wykluczona z naboru do liceów. Zieloni zawsze uważali, że edukacja nie powinna być traktowana według reguł rynkowych a polityka oświatowa powinna uwzgledniać społeczne zapotrzebowania. Dlatego odpowiadamy na apel społeczności XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie - uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów - i domagamy się cofnięcia decyzji o likwidacji liceum, przywrócenia naboru i uruchomienia dodatków oddziałów.

Zachęcamy również do podpisania obywatelskiego apelu w obronie "Kazika" na stronie akcjademokracja.pl/zostawcienamkazika

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...