15 września 2015

Bronimy Ewy Wanat! Bronimy misji w mediach publicznychKoło warszawskie Partii Zieloni jest oburzone dyscyplinarnym zwolnieniem Ewy Wanat przez zarząd radia RDC ze stanowiska redaktorki naczelnej rozgłośni. Przytoczony powód zwolnienia jest naszym zdaniem niewystarczający, a groźba pozbawienia radia obecnego charakteru budzi obawy o ograniczenie pluralizmu mediów w Polsce.

RDC od czasu objęcia kierownictwa przez Ewę Wanat w maju 2013 r. zwiększyło słuchalność i z lokalnej mazowieckiej rozgłośni stało się medium opiniotwórczym kształtującym debatę publiczną w kraju. Jako jedna z nielicznych stacji radiowych zajmuje się takimi tematami jak polityka miejska, prawa osób LGBT, czy świeckość instytucji państwowych. Ewa Wanat jako redaktorka naczelna stworzyła przestrzeń wolnej debaty, z miejscem na różne poglądy i osobowości. Takie podejście jest wzorem dla innych publicznych mediów, jak powinno się wypełniać swoją misję.

Wpis Ewy Wanat o małżeństwie Karoliny i Tomasza Elbanowskich, chociaż przekraczający granice debaty publicznej, nie powinien stać się powodem tak radykalnej decyzji. Zwolnienie dyscyplinarne na krótko przed wyborami parlamentarnymi rozumiemy jako próbę zyskania względów u ugrupowań prawicowych przez kierownictwo stacji w nadziei na przyszłe korzyści polityczne i personalne. Takie zachowanie nie licuje z etyką mediów publicznych mających służyć całemu społeczeństwu.

Wzywamy zarząd RDC do wycofania się z tej decyzji, która jest szkodliwa i dla samego radia i dla mediów publicznych w Polsce.

Rada koła warszawskiego Partii Zieloni, 15 września 2015 r.

>>>Podpisz petycję przeciw zwolnieniu Ewy Wanat
>>>Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...