3 października 2013

Zieloni i Partia Kobiet: Chcemy innej Europy!

Na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej Partia Zieloni i Partia Kobiet ogłosiły manifest europejski i zapowiedziały wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Obie partie opowiedziały się za Europą społeczną i solidarną, progresywną i demokratyczną, a także ekologiczną, zdolną ochronić obywatelki i obywateli przed szaleństwami nacjonalizmu.


- Od kilku lat w Europie rządy sprawuje konserwatywna i neoliberalna prawica, która kosztami kryzysu obciąża tych, którzy nie ponoszą za niego odpowiedzialności. Obserwujemy spadek zaufania do projektu europejskiego, wzrost nacjonalizmu, ksenofobii i niechęci do obcych, a przecież Unia Europejska może być tą siłą, która zmieni na lepsze życie wielu kobiet i mężczyzn. Dlatego stawiamy na współpracę ze środowiskami, które wiedzą, że Unia potrzebuje zmiany. Wspólnie będziemy dążyć do urzeczywistnienia wizji Europy otwartej i silnej, opartej na solidarności społecznej i ekologicznej – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni.

- Bardzo cieszę się z tego porozumienia. Współpraca wyborcza powinna opierać się na bliskości programowej, a z Partią Kobiet wiele nas łączy – powiedział Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni. – Zgadzamy się co do tego, że poważne traktowanie praw kobiet wymaga nie tylko zmian kulturowych, ale przede wszystkim innej polityki ekonomicznej, i to na skalę europejską. Ochronę zdrowia, edukację, opiekę trzeba traktować jako inwestycję w rozwój społeczny, a nie tylko „obciążenie” dla budżetu państwa. Jesteśmy otwarci na rozmowy także z innymi środowiskami, którym bliski jest ten sposób myślenia.

- Najwyższy czas, żeby zmienić oblicze polityki i polityków, którzy dzisiaj podejmują decyzje, za które płacimy wszyscy, a najmniej oni sami. Potrzeba nam wszystkim polityki mądrej i odpowiedzialnej. A taką politykę mogą uprawiać ludzie, którzy naprawdę wierzą w to, co mówią – oświadczyła Iwona Piątek, przewodnicząca Partii Kobiet. – Chcemy dla Polski i Europy polityki rozsądku, solidarności i odpowiedzialności.

- W Parlamencie Europejskim Polskę reprezentuje 51 posłów, w tym tylko 11 kobiet. A przecież Europa, tak jak Polska, jest kobietą. Sprawy kobiet oraz tematyka społeczna są na marginesie tzw. wielkiej polityki – stwierdziła Elżbieta Jachlewska, przewodnicząca struktur Partii Kobiet na Pomorzu. – Chcemy mieć swoje reprezentantki w Parlamencie Europejskim, ponieważ mamy świadomość, że na każdym szczeblu – także lokalnym i krajowym – wiele dokumentów, np. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn czy też rozdział „Solidarność” w Karcie Praw Podstawowych nie są wdrażane, gdyż brakuje osób, które z poziomu Parlamentu Europejskiego mogłyby je wspierać i lobbować na rzecz ich prawnych umocowań.

EUROPA POTRZEBUJE ZMIANY! MANIFEST PARTII ZIELONI I PARTII KOBIET

Europa znalazła się na rozdrożu. Na kontynencie targanym kryzysem narasta fala ksenofobii, nacjonalizmu i wrogości wobec „innych”. A przecież Unia Europejska jest siłą, która może zmieniać na lepsze życie milionów kobiet i mężczyzn. Jednak w rękach konserwatywnej i neoliberalnej prawicy staje się narzędziem przerzucania kosztów kryzysu na społeczeństwa. Wymuszone oszczędności w dziedzinie edukacji, opieki czy ochrony zdrowia oraz rosnące nierówności ekonomiczne w szczególny sposób dotykają kobiety. Dlatego musimy odebrać Europę prawicy i oddać ją ponownie społeczeństwom, którym powinna służyć.

Potrzebujemy Europy społecznej i solidarnej – Europy, która będzie wyrównywać i podnosić standardy socjalne: dbać o dostępność usług publicznych i instytucji opieki (żłobów, przedszkoli, domów opieki, ośrodków rehabilitacyjnych), chronić obywatelki i obywateli przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu, wspierać prawa mniejszości, gwarantować prawo do mieszkania, sprzyjać równemu dzieleniu się obowiązkami domowymi przez kobiety i mężczyzn i sprawiedliwej wycenie pracy opiekuńczej.

Potrzebujemy Europy ekologicznej – Europy gotowej być światowym liderem w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zapobiegania kryzysowi klimatycznemu.

Potrzebujemy Europy progresywnej i demokratycznej – zdolnej chronić obywatelki i obywateli przed szaleństwem nacjonalizmu, przed ograniczaniem naszych praw przez religijnych fanatyków, przed podejmowaniem pod presją lobbystów i agencji ratingowych decyzji mających wpływ na życie milionów ludzi.

Dlatego Partia Zieloni i Partia Kobiet podejmują współpracę w celu wzmocnienia progresywnego głosu w Europie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich środowisk i osób, którym bliskie są te wartości, o włączenie się do naszej inicjatywy zmierzającej do urzeczywistnienia innej wizji Europy – Europy otwartej i silnej, opartej na solidarności społecznej i ekologicznej, w której kobiety i mężczyźni będą mieli faktycznie równe prawa i możliwości działania.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...