11 września 2013

Zieloni: Przyłączmy się do Ogólnopolskich Dni Protestu!

Rada Krajowa Partii Zieloni wyraża swoje poparcie i solidarność dla organizatorów Ogólnopolskich Dni Protestu, które w dniach 11-14 września 2013 roku odbędą się w Warszawie. Bliska jest nam zarówno sama idea działań protestacyjnych podjętych przez koalicję związków zawodowych w związku z brakiem woli ze strony rządu, aby prowadzić dialog ze stroną związkową, jak i przedstawione przez nią postulaty.

Niedawno obchodziliśmy 33. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – dokumentów, w których zapisano wywalczone przez komitety strajkowe dla pracownic i pracowników prawo do powołania niezależnych, samorządnych związków zawodowych, mających być autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Podczas uroczystości dominowały głównie wspomnienia o niewątpliwych dokonaniach opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bez odniesienia do aktualnej sytuacji świata pracy w Polsce i problemów, które doprowadziły do sytuacji kryzysowej.

Z przykrością obserwujemy arogancję obozu rządzącego wobec postulatów społecznych, w tym związkowych. Część polityków Platformy Obywatelskiej, w której kluczowe stanowiska zajmują byli dysydenci związani w przeszłości z NSZZ „Solidarność”, postulującej w swoim pierwszym programie z 1981 roku propracowniczą i partycypacyjną koncepcję „Samorządnej Rzeczpospolitej”, przygotowuje właśnie projekt ustawy, która ma ograniczyć możliwości działania związków zawodowych w Polsce. Ponadto przedstawiciele i przedstawicielki świata pracy krytykują ignorowanie dialogu społecznego przez Komisję Trójstronną. Ich zdaniem antyspołeczne i antypracownicze reformy podjęte przez rząd Donalda Tuska (np. wydłużenie wieku emerytalnego, wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy), jak i bolesne w skutkach zaniedbania (np. w oświacie, gdzie 7 tys. nauczycieli i nauczycielek może stracić pracę) wynikają z lekceważącego stosunku rządzących do przedstawicielek i przedstawicieli społeczeństwa.

Dla Zielonych sprawiedliwość społeczna, zrównoważony rozwój i demokracja uczestnicząca to wartości fundamentalne. Dlatego za szkodliwy uważamy neoliberalny kierunek polityki społeczno-gospodarczej, jaki obrał rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Postulaty związkowe – takie jak m.in. wycofanie wydłużenia wieku emerytalnego i zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy, podwyżka płacy minimalnej, wprowadzenie jawności płac, ograniczenie umów śmieciowych, wprowadzenie obligatoryjnego referendum na wniosek obywateli i obywatelek, dialog społeczny z prawdziwego zdarzenia – są także i naszymi postulatami. Jakkolwiek między nami a częścią organizatorów istnieją znaczne różnice światopoglądowe, to pozytywnie oceniamy to, że związki zawodowe potrafiły się porozumieć ponad podziałami w sprawie najistotniejszych dla świata pracy kwestii. Dlatego zachęcamy nasze członkinie i członków oraz sympatyczki i sympatyków do udziału w Ogólnopolskich Dniach Protestu.

Rada Krajowa Partii Zieloni

1 komentarz:

UNIVERSIS pisze...

Słuszna decyzja! ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...