1 lipca 2013

Pielęgniarki ze Szpitala na Solcu piszą do HGW

Pielęgniarki i położne ze Szpitala na Solcu wystosowały do Hanny Gronkiewicz-Waltz list otwarty: „Piszemy do Pani, aby zwrócić uwagę na sytuację w stołecznej służbie zdrowia i wskazać kroki konieczne do tego, by ją naprawić. Jesteśmy pracownikami jednego z pierwszych szpitali, który został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie jest odpowiednia do zaspakajania potrzeb zdrowotnych ludzi; być może wiedziałaby Pani o tym, gdyby Ratusz zechciał odpowiedzieć na któreś z licznych pism, kierowanych przez naszą Organizację Związkową w celu wskazania na nieprawidłowości i nadużycia, do jakich dochodzi w przekształconym w Spółkę z o.o. Szpitalu na Solcu”.

W dalszej części listu padają konkretne postulaty pod adresem władz miasta:

„Dlatego apelujemy do Pani Prezydent o :
- wstrzymanie procedur przekształcania w spółki szpitali warszawskich
- publiczny audyt skutków przekształcenia Szpitala Solec Sp. z o.o., przeprowadzony z udziałem pielęgniarek i położnych, ekspertów oraz zainteresowanych obywateli.
- wprowadzenie od 1 września br. minimalnych norm zatrudnienia w podlegających miastu placówkach.
- odwołania z funkcji vice-prezydenta Pana Jacka Wojciechowicza, jako osoby odpowiedzialnej za totalny bałagan w stołecznej służbie zdrowia”.
 

Na zakończenie listu pielęgniarki i położne podkreślają, że ich organizacja jest apolityczna i deklarują gotowość podjęcia rozmów z Ratuszem: „Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia zmusza nas pielęgniarki i położne do nadzwyczajnych działań. Jeśli okaże Pani odrobinę dobrej woli – my jesteśmy gotowe do rozmów. Jeśli nie – każda warszawska pielęgniarka i położna zagłosuje za Pani odwołaniem, a jest nas 25 tysięcy potencjalnych Pani wyborców”.

Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Ratusza... Pełny tekst listu można znaleźć pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...