6 maja 2013

Zieloni piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Jolanty Brzeskiej

Partia Zieloni zwróciła się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, o zbadanie, czy policja i prokuratura dołożyły wszelkich starań, aby wyjaśnić sprawę zabójstwa Jolanty Brzeskiej, znanej działaczki społecznej. Zdaniem Zielonych sprawę przedwcześnie umorzono.

- Ta sprawa od samego początku budziła wiele kontrowersji: od początkowo lansowanej przez Prokuraturę wersji samobójczej śmierci Jolanty Brzeskiej przez samospalenie po decyzję o umorzeniu śledztwa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pani Brzeska zginęła ze względu na swoją działalność społeczną, dlatego tym bardziej sprawę należy wyjaśnić. Bierność organów ścigania to czytelny sygnał dla przestępców, którzy będą chcieli dyscyplinować działaczy społecznych naruszających ich interesy – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni.

- Tłem tej sprawy jest tragiczny los lokatorów z lokali komunalnych znajdujących się w reprywatyzowanych kamienicach. Jolanta Brzeska podjęła bezkompromisową walkę o swoje prawa i prawa innych osób w podobnej sytuacji. Była niezłomna i nie odpuszczała. Jako jedyna trwała w kamienicy, z której nowy właściciel próbował się jej pozbyć wszelkimi sposobami. Była jedną z inicjatorek Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Uczestniczyła w protestach przeciwko eksmisjom lokatorów z reprywatyzowanych kamienic. Sprawy jej śmierci po prostu nie można nie wyjaśnić. Dlatego chcemy, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą – powiedział Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni.

***********

Warszawa, 6 maja 2013 r.


Szanowna Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,

1 marca 2011 roku w niejasnych okolicznościach zginęła p. Jolanta Brzeska. Przyczyną jej śmierci było podpalenie przy użyciu środka łatwopalnego skutkujące wstrząsem termicznym i rozległymi oparzeniami ciała oraz podtruciem tlenkiem węgla. Śledztwo w sprawie prowadziła policja oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Na podstawie dotychczas podjętych czynności nie wyjaśniono bezsprzecznie okoliczności śmierci. Ustalenia poczynione przez biegłych, wskazują, że prawdopodobnie do śmierci p. Jolanty Brzeskiej przyczyniły się osoby trzecie. Biegli równocześnie odrzucili hipotezę śmierci samobójczej. Niestety podjęte w toku śledztwa czynności nie pozwoliły na ustalenie sprawców zabójstwa. W ocenie prokuratury wyczerpały się wszelkie możliwości dowodowe w tej sprawie i 8 kwietnia br. podjęta została decyzja o umorzeniu śledztwa („Informacja dot. zakończenia śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej” na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie).

Pani Jolanta Brzeska była działaczką społeczną, zaangażowaną w ruch lokatorski oraz jedną z inicjatorek Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. W 2006 roku kamienica, w której p. Brzeska mieszkała od 1951 roku, została oddana spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Zdarzenie to bezpośrednio przyczyniło się społecznej aktywności p. Brzeskiej.

Pani Brzeska wielokrotnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Miasta st. Warszawy oraz protestach przeciwko realizacjom nakazów eksmisyjnych lokatorów z reprywatyzowanych mieszkań. Dzięki swojej bezkompromisowej postawie oraz ogromnemu zaangażowaniu stała się symbolem walki o podstawowe prawa i wolności przysługujące wszystkim obywatelom i obywatelkom.

W naszej ocenie decyzja o umorzenia śledztwa w sprawie śmierci p. Brzeskiej podjęta przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie jest przedwczesna. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że p. Jolanta Brzeska zginęła ze względu na swoją działalność społeczną i polityczną. W komunikacie Prokuratury Okręgowej dotyczącym zakończenia śledztwa napisano, iż zdaniem biegłych można przypuszczać, że „celem działania sprawców było zastraszenie Jolanty Brzeskiej poprzez oblanie jej substancją łatwopalną, w celu nakłonienia jej do rezygnacji z działań mających na celu odzyskanie mieszkania lub wycofania się z aktywności w Stowarzyszeniu Lokatorów”. Brutalność popełnionej zbrodni oraz jej szerszy kontekst społeczny nakazują, by organy ścigania dopełniły wszelkich możliwych starań w celu wyjaśnienia sprawy. Niestety informacje, które do tej pory zostały udostępnione opinii publicznej, nie wskazują, by prokuratura wyczerpała wszystkie czynności w tej sprawie („Biegli: Brzeska nie miała skłonności samobójczych”, Tvp.info, 26.02.2013; „Niewyjaśniona śmierć. Śledztwo ws. Jolanty Brzeskiej umorzono”, Tvnwarszawa.tvn24.pl, 09.04.2013; Ewa Andruszkiewicz, „Zbrodnia bez kary”, „Przegląd” 13/2013).

Sprawa zabójstwa Jolanty Brzeskiej wywołuje liczne wątpliwości i stawia pytania o sprawne funkcjonowanie organów publicznych. W demokratycznym państwie prawnym obywatelki i obywatele powinni móc ufać, że w przypadku gdyby oni sami lub ich bliscy padli ofiarą zabójstwa, policja i prokuratura dołożą wszelkich starań, aby tę sprawę wyjaśnić. W systemie demokratycznym osoby angażujące się w działalność społeczną nie powinny obawiać się z tego powodu o swoje życie. Pozostawienie sprawy zabójstwa Jolanty Brzeskiej bez wyjaśnienia na wiele sposobów wystawia na szwank podstawowe zaufanie obywateli do państwa. Dlatego też apelujemy do Pani Rzecznik o zainteresowanie się powyższą sprawą i jeżeli będzie to możliwe o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Grzybek                          Adam Ostolski
przewodnicząca Partii Zieloni             przewodniczący Partii Zieloni


Fot. Meo Hav, Wikimedia commons
CC-BY-SA

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...