17 marca 2013

Zaproszenie: Allegro kontra antyfaszyści


Partia Zieloni zaprasza na debatę: 

"Czy prawa człowieka kończą się tam, gdzie zaczyna się wartość rynkowa korporacji?"
Poniedziałek, 25 marca, godz 18.30; Zielone Centrum M1, ul. Marszałkowska 1, lok. 160.Inspiracją do debaty jest wyrok sądu okręgowego w sprawie Allegro vs. Fundacja Zielone Światło. Sąd orzekł, że krytyka była za ostra, niewspółmierna do zarzucanych korporacji czynów, a prowokacja artystyczna ma swoje granice.

W debacie chcemy się skupić na kwestii granic wolności słowa i prowokacji artystycznej oraz dopuszczalności krytyki w słusznym interesie społecznym. Czy reputacja, wartość rynkowa korporacji powinna stać wyżej niż prawa człowieka? Czy w sprawach krytyki dotyczącej dużych korporacji nie powinny one podlegać takim samym zasadom jak władze publiczne, które muszą się liczyć nawet z ostrą krytyką, co stwierdził w kilku swoich wyrokach Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu?. Jakie mamy możliwości działania - jako obywatelki i obywatele - jeśli protestujemy przeciwko szkodliwej - z punktu widzenia interesu społecznego - działania wielkich korporacji? Czy art. 23 kodeksu cywilnego dotyczący ochrony dóbr osobistych powinien być rzeczywiście stosowany w odniesieniu do osób prawnych? Czy nie powinny one bronić swoich interesów wyłącznie w sądzie gospodarczym?

Do debaty zaprosiliśmy: Mirosława Wróblewskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ewę Siedlecką z "Gazety Wyborczej", Romana Kurkiewicza, dziennikarza i publicystę oraz Jerzego Masłowskiego i Wojciecha Cegielskiego z Fundacji Zielone Światło, 

Moderacja: Agnieszka Grzybek

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...