6 lutego 2013

Zielona Moc: Komunikat w sprawie Ogrodu Krasińskich

Komunikat grupy Zielona Moc

NIE BYLIŚMY I NIE JESTEŚMY PRZECIWNI REWITALIZACJI OGRODU KRASIŃSKICH

Dlaczego protestujemy?

* Nie uwzględniono głosów mieszkańców zgłoszonych podczas Konsultacji Społecznych, sprzeciwiających się grodzeniu ogrodu i zamykania go na noc, a przede wszystkim: znacznej wycince drzew.

* Urzędnicy wprowadzili użytkowników ogrodu oraz opinię publiczną w błąd w sprawie liczby drzew do wycinki. Pierwotnie mówiono o 60-80 drzewach. Następnie – zwycięski projekt firmy Pracownia „Abies – Architektura Krajobrazu” przewidywał do wycinki ok. 220 drzew, a finalnie ścięto 337 drzew, w tym chronione cisy i dereń.

* Nie wywiązano się z etapowości rewaloryzacji ogrodu; w ciągu kilku dni wycięto ponad 300 drzew, na teren ogrodu – w celu wywiezienia drewna – wprowadzono ciężki sprzęt (ponad 5 ton).

* Tak ogromna ingerencja, usunięcie karp, brak etapowości oraz wprowadzenie ciężkiego sprzętu doprowadziło do zniszczenia ekosystemu w Ogrodzie Krasińskich.

* Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich to już trzynasty kontrakt firmy „Abies” na „prace remontowe” parków w Warszawie.

* Czy firma ta leży w strukturach organizacyjnych Zarządu Terenów Publicznych czy może Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy?

Czy tak będzie wyglądał Ogród Krasińskich po „rewaloryzacji”?
Co chcemy osiągnąć ?

3 POSTULATY

1. Przekazanie miastu w umowie praw autorskich do projektu

W zawartej umowie ww. prawa przez 70 lat pozostaną po stronie firmy „Abies”. Inni architekci terenów zielonych nie słyszeli o takiej praktyce.

2. Odwołanie p. Renaty Kaznowskiej ze stanowiska dyrektora Zarządu Terenów Publicznych ze względu na brak kompetencji i niedopełnienie obowiązków.

Nastąpiło tu ewidentne niedopasowanie osoby do stanowiska. Generalny Konserwator Zabytków twierdzi, że prace remontowe tego typu ogrodów powinny odbywać się co 3-5 lat. W związku z tym, jeśli pani Kaznowska od 10 lat jest odpowiedzialna m.in. za Ogród Krasińskich i po upływie tych 10 lat oficjalnie i publicznie (w wielu wywiadach) podkreśla, że ogród był zdewastowany, zaniedbany i zagrażał życiu i bezpieczeństwu użytkowników, to tym samym pani Kaznowska oświadcza, że nie wypełniała należących do niej obowiązków lub też działała na szkodę Warszawy i jej mieszkańców oraz za wprowadziła opinię publiczną w błąd w sprawie liczby drzew przeznaczonych do wycinki, już na etapie „fasadowych konsultacji społecznych”.

3. Co proponujemy zrobić z Ogrodem Krasińskich na tym etapie?

- zrewidować i zmodyfikować obecny projekt, zlikwidować ogrodzenie, w przyszłości zamiast ogrodzenia rozważyć zastosowanie żywopłotu, 

- udostępnić ogród do użytku publicznego (prace zagrażające bezpieczeństwu użytkowników już zostały zakończone), 

-  wstrzymać prace zgodnie z prośbą skierowaną w liście do Głównego Konserwatora Zabytków, 

- powołać komisję złożoną z niezależnych specjalistów, której skład zostanie ustalonych w ramach konsultacji społecznych, a jej zadaniami będą m.in. oszacowanie rozmiarów obecnej dewastacji i zaproponowanie rozwiązań uratowania Ogrodu i jego zrujnowanego ekosystemu, 

- w skład komisji powinni wejść specjaliści z takich dziedzin jak: dendrologia, ornitologia, zoologia, ekologia, ochrona środowiska i zabytków oraz architektura krajobrazu, jak również przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego.

Grzegorz Wereszczyński, Tomasz Sikora, Weronika Tauer, Karol el Kashif 
współorganizatorzy protestu

zdjęcia: grupa Zielona Moc


Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...