3 czerwca 2012

Zaproszenie: Tajemnice Ratusza

Konstytucja RP daje każdemu obywatelowi prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej, w tym samorządowej. Kontrola społeczna jest oczywistym – a czasem jedynym – mechanizmem, który w praktyce może zapobiegać różnym nieprawidłowościom i nadużywaniu władzy przez urzędników. Jednak rządzący (na wszystkich poziomach władzy) często skąpią obywatelom informacji, powołując się przy tym na inne wartości, takie jak ważny interes gospodarczy, ochrona danych osobowych czy wysoki koszt przetworzenia danych.

Jak w praktyce wygląda prawo warszawiaków i warszawianek do informacji? Jakie tajemnice kryje warszawski Ratusz? Informacje o liczbie mieszkań objętych reprywatyzacją, treść umów zawieranych przez miasto i tematyka zamawianych ekspertyz prawnych, warunki prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – to tylko niektóre ze spraw, w których miasto odmawiało w ostatnich latach odpowiedzi na pytania obywateli i radnych. Czy argumenty, mające uzasadniać takie odmowy, są dla nas przekonujące? Chcemy o tym podyskutować – bez uprzedzeń, z ludźmi z obu stron informacyjnej „barykady”.

Goście:
- Krystian Legierski, radny m.st. Warszawy (niezależny)
- Jarosław Krajewski, radny m.st. Warszawy (PiS)
- Jarosław Jóźwiak, wicedyrektor Gabinetu Prezydent m.st. Warszawy
Prowadzenie: Marek Matczak i Joanna Mazgajska

Kurator zielonych debat miejskich: Marek Matczak

Wtorek, 5 czerwca 2012, ul. Marszałkowska 1 lok. 160, godz. 18.30

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...