13 września 2011

Czyste powietrze w Warszawie? To możliwe!

"Klimat bez sadzy" to nowatorski projekt mający na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Warszawy. Jego głównym zadaniem jest budowanie świadomości Warszawiaków w tej materii. Bardzo znaczącym, a paradoksalnie najmniej znanym w społeczeństwie zagrożeniem jest tzw. pył zawieszony, za który w głównej mierze odpowiedzialne są samochody bez specjalnych układów oczyszczających spaliny. Nadmiar pyłu w powietrzu wpływa na osłabienie układu oddechowego oraz krwionośnego, a przebywanie w pobliżu ruchliwych ulic jest równie szkodliwe jak bierne palenie papierosów.

Z danych monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że dopuszczalne normy stężenia pyłu zawieszonego w Warszawie przekraczane są notorycznie przez średnio 150 dni w roku obniżając komfort życia oraz odporność jej mieszkańców! Najgorsza sytuacja występuje wzdłuż ruchliwych ciągów komunikacyjnych, takich jak Aleje Jerozolimskie, al. Niepodległości, al. Armii Ludowej.

Projekt „Klimat bez sadzy” realizowany jest przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W ramach adresowanej do Warszawiaków inicjatywy podejmowane będą liczne działania informacyjne, edukacyjne oraz promujące przyjazne środowisku formy transportu. Celem projektu jest także zwiększenie aktywności władz publicznych w zakresie ochrony powietrza, w tym podniesienie jakości stanowionego prawa oraz efektywne jego egzekwowanie.

Projekt "Klimat bez sadzy" jest częścią międzynarodowej kampanii „Soot free for the climate” i jest finansowany ze środków European Climate Fundation.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...