5 sierpnia 2011

Koalicja "Polska wolna od GMO" apeluje do prezydenta Komorowskiego

APEL O ODRZUCENIE USTAWY O NASIENNICTWIE

Szanowny Panie Prezydencie, my przedstawiciele rolników i konsumentów, Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej będących w swej większości przeciwnikami GMO, zwracamy się do Pana z apelem o skorzystanie z prawa veta i odrzucenie ustawy o nasiennictwie przyjętej przez Sejm RP w dniu 29 lipca 2011 r. (druki sejmowe nr 4114, 4213, do druku nr 4213, 4213-A druki senackie nr 1284, 1284 A, 1284 Z).

W naszym głębokim przekonaniu ustawa narusza podstawowe prawa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ochrony własności rolnej, wskutek wprowadzenia w niej regulacji zezwalających na uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Pragniemy poinformować, że w toku prac parlamentarnych nad przedłożeniem Rządu RP zawartym w druku sejmowym nr 4141 usunięto z dotychczas obowiązującej ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 137, poz.1299, z późn. zm.) art. 5 ust. 4 w brzmieniu „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru”.

Wykreślenie powyższego artykułu skutkuje prawnym przyzwoleniem na wpis do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych zawierających sztuczną modyfikację genetyczną. Usunięto także zapisy regulujące komisyjne zasady podejmowania decyzji o wpisie nowych odmian roślin uprawnych do krajowego rejestru. Zatem zakaz upraw roślin GMO zawarty w obowiązującej dotychczas ustawie został zniesiony.

W trakcie debaty parlamentarnej Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” wystąpiła do Sejmu i Senatu RP o wprowadzenie poprawek (pisma interwencyjne w załączeniu do niniejszego apelu) lecz nie zostały one uwzględnione.

W zaistniałej sytuacji, wbrew oświadczeniu zawartemu w Ramowym Stanowisku Polski w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, Rząd RP otwiera drogę od szerokiego stosowania upraw roślin GMO.

Panie Prezydencie,

pragniemy przypomnieć, że mamy polskie ziarna, które wyrosły na polskiej ziemi. Są dobrej jakości, odporne na nasze warunki glebowe i pogodowe. Dają dobre plony i zdrową żywność. Nie potrzebujemy obcych nasion na naszych polach i obcych genów w naszej żywności. Ponadto zachowanie i zróżnicowanie odmian nasion rodzimych/tradycyjnych jest konieczne, aby zachować niezależność i suwerenność we wszystkich sprawach dotyczących naszej żywności.

Przyzwolenie na zanieczyszczenie przez GMO naszych pól oznacza skazanie nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń na skażoną biologicznie żywność i środowisko oraz na niewolniczą zależność od korporacji, których jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.

Panie Prezydencie,

ponad 17 tysięcy osób oraz około 150 organizacji społecznych reprezentujących tysiące wyborców w ciągu krótkiego czasu poparło APEL o odrzuceniu ustawy o nasiennictwie. Codziennie przybywa około 1000 głosów!

Przeciw GMO opowiadają się: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, Sejmiki Wojewódzkie, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju oraz zdecydowana większość Polaków i Europejczyków.

Obecnie już 9 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakazy upraw GMO, chroniąc swoje rolnictwo i swoich obywateli.

Panie Prezydencie,

nasze dzieci, nasza przyszłość, są szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie GMO bowiem młode, rozwijające się organizmy wykorzystują więcej pożywienia do budowy organów i tkanek niż dorośli. Ustawowe prawo dotyczące nasion powinno chronić nasze drogocenne dziedzictwo.

Dlatego prosimy Pana o uszanowanie głosu Obywateli i Wyborców poprzez odrzucenie nowej propozycji ustawy o nasiennictwie w jej obecnej formie.

w imieniu organizacji i tysięcy osób, które podpisały APEL
Komisja Sterująca Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”
z upoważnienia
Paweł Połanecki

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...