27 maja 2011

Obywatelski czerwiec Zielonego Instytutu

Konferencja "Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce"

13 czerwca 2011 - międzynarodowa konferencja "Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce", Warszawa siedziba OPZZ, Kopernika 36/40

Serdecznie zapraszamy na konferencję zorganizowaną przez Zielony Instytut, przy wsparciu Green European Foundation i OPZZ.

Konferencja stanowi kontynuację projektu poświęconego europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Czerwcowe wydarzenia - konferencja i warsztaty - dotyczyć będą polskiego wydania „Podręcznika europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Przewodnika po zasadach pierwszego ponadnarodowego narzędzia demokracji bezpośredniej na świecie”.

Program obejmuje dwie debaty panelowe, gdyż zależy nam na interakcji między uczestni(cz)kami panelu i konferencji. Prelegenci i prelegentki podejmą kwestie demokracji bezpośredniej, partycypacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Druga część konferencji poświęcona będzie z kolei mechanizmom europejskiej inicjatywy obywatelskiej, najlepszym praktykom kampanijnym czy lekcjom wyniesionych z dotychczas przeprowadzanych inicjatyw.

PROGRAM – KONFERENCJA 13 czerwca 2011 roku

10.30 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.10 Powitanie: Daniela Graf, Green European Foundation

11.10 – 13.00 Debata panelowa i dyskusja: Demokracja bezpośrednia – formy, potencjał, perspektywy

Dariusz Szwed, Zielony Instytut
Prof. Andrzej Harasimowicz, Uniwersytet Warszawski
Hanna Gill-Piątek, Krytyka Polityczna
Daniela Musiol, parlamentarzystka austriackiej partii Zielonych

Moderacja: Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski

13.00 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 -16.30 Debata panelowa i dyskusja: Europejska inicjatywa obywatelska - mechanizmy, praktyka, oczekiwania

Bruno Kaufmann, Initiative and Referendum Institute Europe
Małgorzata Tkacz-Janik, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Joanna Miś, Greenpeace Polska
Daniela Musiol, parlamentarzystka austriackiej Partii Zielonych

Moderacja: Daniela Graf, Green European Foundation

Konferencja w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Program projektu EIO po polsku - Program projektu EIO po angielsku

Więcej informacji o projektach GEF związanych z EIO na stronie.

***

14 czerwca 2011 - warsztaty o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, Warszawa siedziba OPZZ, Kopernika 36/40

PROGRAM – Warsztaty 14 czerwca 2011 roku

9.00 – 11.00 Europejska inicjatywa obywatelska w 10 krokach

11.00 – 12.00 Najlepsze praktyki

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 Prowadzenie kampanii na rzecz inicjatywy

13.00 – 14.00 Symulacja inicjatywy

14.00 – 15.00 Dyskusja – szanse dla Polski, ekspert: Bruno Kaufmann, Initiative and Referendum Institute Europe

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim i adresowane do NGOsów, działaczy/czek społecznych, lokalnych polityczek/ków.

Prosimy o zgłaszanie udziału do 10 czerwca 2011 roku poprzez formularz lub mailowo na adres biuro(at)zielonyinstytut.pl.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...