12 lutego 2011

Przeciw prywatyzacji SPEC-u

Warszawscy Zieloni wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

– Firmy takie jak SPEC powinny pozostać własnością miasta – powiedziała Elżbieta Hołoweńko, przewodnicząca warszawskiego koła Zielonych. – Przedsiębiorstwa, których podstawowym celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców miasta, nie mogą kierować się jedynie zyskiem. Obawiamy się, że przekazanie sieci ciepłowniczej prywatnemu właścicielowi może spowodować podniesienie opłat za ciepło, spadek jakości usług i degradację infrastruktury. Takie były dotychczas skutki prywatyzacji naturalnych monopoli nie tylko w polskich miastach, ale także np. w Niemczech. Tymczasem wzrost kosztów mediów i opłat czynszowych już dziś jest jedną z głównych przyczyn pogłębiania się dotkliwości ubóstwa w Polsce. Nieodpowiedzialna prywatyzacja SPEC-u niesie ze sobą zagrożenie obniżenia poziomu życia warszawianek i warszawiaków.

– Jesteśmy oburzeni, że ratusz zamierza sprzedać dochodową spółkę, odmawiając zarazem ujawnienia jej wyceny i analizy przedprywatyzacyjnej – dodaje Mateusz Urban, przewodniczący warszawskich Zielonych. – Dlaczego takie informacje są ukrywane przed obywatelkami i obywatelami, a nawet przed radnymi? Nie podoba nam się, że miasto pozbawia się źródła dochodów, wyprzedając SPEC pospiesznie i prawdopodobnie poniżej wartości. Administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz nie chce ujawnić, czy i w jaki sposób zamierza chronić interesy mieszkańców i mieszkanek stolicy, będących konsumentami ciepła. A przecież to właśnie mieszkańcy powinni być dla władz miasta najważniejsi.

***

W sprawie prywatyzacji SPEC-u należy przeprowadzić referendum

Zieloni wystąpią z inicjatywą referendalną w sprawie prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Do współpracy zaprosili SLD, które również sprzeciwia się prywatyzacji usług komunalnych.

- Informacje przedstawione na wczorajszej sesji Rady Miasta przez wiceprezydenta Jarosława Kochaniaka skłoniły nas do wystąpienia z inicjatywą referendalną. Wiceprezydent nie odpowiedział na pytania zgłaszane przez radnych, a sposób przeprowadzania przez Ratusz prywatyzacji SPEC-u, z pominięciem demokratycznych procedur, budzi coraz większe wątpliwości. W tak ważnej sprawie jak prywatyzacja usług komunalnych, które mogą pogorszyć poziom życia warszawianek i warszawiaków, powinni się wypowiedzieć mieszkańcy i mieszkanki Warszawy – powiedział Krystian Legierski, radny Warszawy, członek Zarządu Krajowego Zielonego 2004.

- Ratusz zastrzega się, że ceny nie wzrosną, ale nie mamy wcale takiej gwarancji. Przykłady innych krajów, gdzie sprywatyzowano usługi komunalne, pokazują, że spadła jakość usług oraz doszło do dewastacji infrastruktury, ponieważ prywatny właściciel nie był zainteresowany ponoszeniem dużych nakładów na jej konserwację i utrzymanie. Miasto nie powinno się wyzbywać kontroli nad tą strategiczną spółką – powiedziała Agnieszka Grzybek, członkini Rady Krajowej Zielonych 2004 i rady koła warszawskiego.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...