26 stycznia 2011

Okołozielone zaproszenia

projekt.WARSZAWA.pl oraz Chłodna 25 zapraszają na debatę pt.

"Warszawa z dala od polityki?"

Czy budowanie mostów nie jest polityką? A może budowanie przedszkoli jest apolityczne? Czy polityka to coś złego?

W debacie udział potwierdzili m.in.:

- Piotr Guział - burmistrz Dzielnicy Ursynów (Nasz Ursynów)
- Paulina Piechna-Więckiewicz - radna Warszawy (SLD)
- Jarosław Krajewski - radny Warszawy (PiS)
- przedstawiciel warszawskiej PO

Klubokawiarnia "Chłodna 25", 27 stycznia, godz. 18.00

***

Czas na równość. Priorytety polskiej Prezydencji w UE w zakresie polityki równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji

28 stycznia (piątek) 2011, godz. 11.00-13.00
Centrum Konferencyjne „Zielna”, ul. Zielna 37

W lipcu br. Polska obejmie przewodniczenie w Radzie Unii Europejskiej. Mimo wstępnie nakreślonych priorytetów program polskiej Prezydencji w UE jest wciąż jeszcze kształtowany i konsultowany.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi chcemy przedyskutować priorytety i program polskiej Prezydencji w UE w zakresie polityki równouprawnienia. Kwestie równych szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne czy poglądy są bowiem jednym z istotnych elementów unijnej agendy, które znalazły swoje odzwierciedlenie także w programach dwóch poprzednich prezydencji: hiszpańskiej i belgijskiej.

Szczególny nacisk Unia Europejska kładzie obecnie na kwestie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, czego wyrazem jest przyjęta w ub. roku dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego i prace nad nową dyrektywą w sprawie urlopu ojcowskiego, a także wyrównywanie zarobków kobiet i mężczyzn i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Czy program polskiej prezydencji, wzorem prezydencji szwedzkiej, hiszpańskiej i belgijskiej, będzie również uwzględniał priorytety związane z równością kobiet i mężczyzn? Jakie kwestie staną się sztandarowymi sprawami polskiej prezydencji w zakresie polityki równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji? Co będzie wiodącym tematem Europejskiego Szczytu na rzecz Równości, który odbędzie się w listopadzie 2011 roku w Polsce?

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:

- min. Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
- min. Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej (udział niepotwierdzony)
- Alexandra Jachanova-Dolezelova, wiceprzewodnicząca European Women’s Lobby i przewodnicząca Czeskiego Lobby Kobiet
- Kinga Lohmann, szefowa Koalicji KARAT
- Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
- Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja im. Heinricha Bölla

Po debacie zapraszamy na poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie w terminie do 26.01.2011 telefonicznie bądź e-
mailowo: tel. 22 594 23 36, e-mail: agnieszka.grzybek@pl.boell.org

***

Polska Akcja Humanitarna zaprasza na debatę promującą wydanie książki „Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa”.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2011 o godz. 19 w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat (ul. Nowy Świat 63, Warszawa).

W debacie udział wezmą:

- Marcin Popkiewicz (ziemianarozdrozu.pl)
- Aleksandra Antonowicz (Polska Zielona Sieć)
- Jan Kowalzig (Oxfam Germany)

Moderacja: Michał Brennek (ziemianarozdrozu.pl, redaktor polskiego wydania książki)

Debata będzie prowadzona w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Podczas debaty poruszymy zagadnienia związane z globalnymi zależnościami w kontekście zmian klimatycznych, wpływem zmian klimatycznych na życie codzienne mieszkańców globalnego Południa i globalnej Północy, systemowych i lokalnych sposobach radzenia sobie z problemem zmian klimatycznych.

Partnerami wydarzenia są Krytyka Policzna i Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Patronat medialny: Le Monde Diplomatique edycja Polska, miesięcznik Znak i portal ziemianarozdrozu.pl

Książka pt. „Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa” będzie dystrybuowana nieodpłatnie. Zamówienia będzie można składać za pomocą formularza on-line. Szczegóły odnośnie składania zamówień pojawią się 28.01.2011 na naszej stronie.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...