18 listopada 2010

Tomasz Szypuła dla Pragi Południe

Warszawa jest miastem, które dynamicznie się rozwija i zmienia. Jednak cięgle jest przed nami wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Najważniejszym zadaniem władz miasta jest uczynienie Warszawa lepszym miejscem do życia dla wszystkich mieszkańców.

Poniżej przedstawiam Państwu moje priorytety do realizacji w Radzie Miasta w kadencji 2010 – 2014:

Dla Pragi Południe

1. Budowa zintegrowanego dworca Warszawa Wschodnia, gdzie będą znajdowały się: odremontowany dworzec kolejowy, przeniesiony spod stadionu dworzec autobusowy i pętla autobusów ZTM

2. Linia tramwajowa łącząca Rondo Waszyngtona z Gocławiem

3. Rewitalizacja Parku Skaryszewskiego

4. Stworzenie w Radzie Warszawy ponadpartyjnej grupy roboczej dla całej prawobrzeżnej Warszawy

5. Skuteczna ochrona konserwatorska Saskiej Kępy

Dla całej Warszawy

1. Efektywna sieć żłobków i przedszkoli, w tym budowa nowych placówek w szybko rozwijających się dzielnicach – Tarchomin, Miasteczko Wilanów, Nowe Bemowo.

2. Dom seniora w każdej dzielnicy

3. Ścisła współpraca władz miasta z organizacjami pozarządowymi – zwiększenie roli konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców miasta i ngo’sów

4. Utworzenie stanowiska pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwoju prawobrzeżnych dzielnic Warszawy

5. Pierwszeństwo dla transportu publicznego: rozbudowa sieci buspasów i Szybkiej Kolei Miejskiej

6. Wzmocnienie pozycji pełnomocnika Prezydent Warszawy ds. równego traktowania – aktywna polityka miejska w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci, wieku, narodowości, religii bądź bezwyznaniowości, niepełnosprawności i orientacji seksualnej.

7. Zrównoważony rozwój miasta – rozbudowa infrastruktury miejskiej z poszanowaniem terenów zielonych oraz objęcie 100 proc. powierzchni miasta planami zagospodarowania przestrzennego.

8. Zwrócenie miasta ku Wiśle – rewitalizacja terenów po obu stronach rzeki od Cypla Czerniakowskiego do Mostu Gdańskiego.

9. Wyłączenie Warszawy z województwa mazowieckiego od 2020 roku, Warszawa stałaby się miastem na prawach województwa (wraz z zakończeniem kolejnej perspektywy budżetowej UE 2014-2020)

TOMASZ SZYPUŁA (1980), mieszkaniec Saskiej Kępy. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od blisko dziesięciu lat zaangażowany w działania na rzecz praw człowieka, w tym szczególnie praw gejów i lesbijek. W 2005 roku był jednym z organizatorów zakazanej przez ówczesnego prezydenta Warszawy Parady Równości. Sprawa ta znalazła swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, że władze Warszawy naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka. W wyborach w 2006 roku kandydował do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z listy Zielonych 2004. Od 2009 roku jest członkiem nieformalnej Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich, a od 2010 prezesem Kampanii Przeciw Homofobii.

Lista nr 1, miejsce 11. Okręg 2 Praga Południe

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...